Omschrijving

Donderdag 7 juli 2022 | Miele Experience Center te Vianen

Helaas is dit Congres geannuleerd.

Als het gebit niet ontwikkelt zoals het hoort, word je als tandarts geacht de ontwikkelingen van het gebit als geheel te screenen, maar ook de bijkomende mondgewoontes en afwijkingen. 

Tijdens dit eendaagse congres nemen we je mee om op een andere manier naar je patiënten te kijken zodat je leert om sneller in te grijpen en je patiënt te begeleiden naar de juiste behandelaar. 

We gaan vanuit verschillende perspectieven hoofd- mond- en halsafwijkingen (inclusief juiste ademhaling) onder de loep nemen. 

Een tongriem of lipband is een normaal fysiologisch verschijnsel. Echter kan een “strakke” tongriem of lipband voor verschillende problematiek zorgen bij jong en oud. En wat is het effect hiervan op de verschillende aspecten binnen tandheelkunde én het effect op de ademhaling?  

Buteyko en Wim Hof hebben de laatste jaren veel terrein gewonnen als het gaat om aandacht voor ademhaling, maar met name gericht op volwassenen terwijl we hier eigenlijk al veel eerder mee bezig moeten zijn. Additionele kennis van ademhaling is van cruciaal belang voor tandartsen, mondhygiënisten, logopedisten en andere specialisten.  

En hoe erkennen én behandelen we afwijkende myofunctionele gewoonten? Als de tong en de lippen niet goed functioneren, zijn scheve tanden en onderontwikkelde kaken het gevolg.

Kortom, een compleet verhaal vanuit verschillende invalshoeken én specialisaties waarbij we alle aspecten van de eerste adem tot de laatste kies de revue laten passeren. 

Laat je deze dag verrassen door de sprekers en onze speciale talkshow presentatrice Harriët Schapers in het prachtig verbouwde Miele Experience Center. Alle presentaties worden onder begeleiding van Harriët afgesloten met een leuke tafeldiscussie; alsof je in een heuse talkshow met Eva Jinek zit.
Daarnaast geeft Harriët onze chef-kok regelmatig het woord om jullie mee te nemen in de culinaire beleving van deze dag.

 

Programma

Programma

15.00 uur – 15.30 uur     Ontvangst

15.30 uur – 15.45 uur     Welkom door Harriët Schapers en introductie van de sprekers

15.45 uur – 16.45 uur     Nurcan Yilmaz, Een verstoorde kaakontwikkeling en afwijkende tandpositie  

16.45 uur – 17.15 uur     Pauze; Harriët Schapers begeleid je samen met de chef-kok naar het 1e gerecht

17.15 uur – 18.15 uur     Kirsten Slagter; Tongriem Problematiek: Adembenemend!

18.15 uur – 19.15 uur     Pauze

19.15 uur – 20.15 uur     Steven Zwerink; De verborgen kracht van ademhaling

20.15 uur – 21.00 uur     Marte Bosman; Oro-MyoFunctionele Therapie

Afsluitende borrel

 

Sprekers & onderwerpen

Sprekers & Onderwerpen

Nurcan Yilmaz – Tandarts
Een verstoorde kaakontwikkeling en afwijkende tandpositie 

Als baby leer je al door je neus adem te halen! Een normaal fenomeen. Maar wat als je een keer verkouden raakt of twee of meermaals of je krijgt last van allergieën, astma en ineens openmondgedrag?

Verkoudheid, astma, allergieën, erfelijke factoren of grote tanden in te kleine kaakjes zijn niet verantwoordelijk voor scheve tanden of een onjuiste kaakontwikkeling. De ware boosdoeners zijn mond ademen, tongpersen, infantiel slikken en duimzuigen. Dit worden ook wel afwijkende myofunctionele gewoonten genoemd.  Deze zorgen samen voor het probleem en de meeste kinderen hebben last van ten minste een van deze myofunctionele problemen die bijdragen aan een onjuiste tand- en gezichtsontwikkeling. Als de tong en de lippen niet goed functioneren, zijn scheve tanden en onderontwikkelde kaken het gevolg.

Tijdens deze presentatie zal Nurcan Yilmaz verder ingaan op wat er gebeurt als je deze problemen niet tijdig onderkent of aanpakt.  Welke routes bewandel je waarnaar verwijs je en wat ligt eraan ten grondslag. Niet alleen bij kinderen maar minstens zo belangrijk is de behandeling bij volwassenen.

Over Nurcan Yilmaz

Tandarts Nurcan Yilmaz-Vukkink heeft in het najaar van 2018 haar eigen kliniek in het hart van Enschede geopend. Dat heeft zij gedaan vanuit een behoefte en een visie. In de zomer van 2019 haalde zij haar EPA registratie en mag zij zichzelf officieel reconstructief tandarts noemen. Zij heeft zich namelijk in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de reconstructieve en esthetische tandheelkunde. “Ik wil mij met name bezighouden met de gecompliceerde gevallen en heb mij tevens toegespitst op slijtageherstel  implantologie, witte vlekken en volledige reconstructies”. Hierbij staan kwaliTIJD, minimaal invasieve tandheelkunde en biomimetische tandheelkunde centraal. Dit betekent dat ik graag onder microscopische vergroting werk en zoveel als mogelijk gebruik te maken van de nieuwste technieken waarbij ik probeer te streven naar perfectie. Als tandarts ben ik als geen ander bekend met vorm, symmetrie en functie van het gebit maar ook het gezicht.


Kirsten Slagter – Tandarts

Tongriem Problematiek: Adembenemend!

Een tongriem of lipband is een normaal fysiologisch verschijnsel. Echter kan een “strakke” tongriem of lipband voor verschillende problematiek zorgen bij jong en oud. Tijdens deze presentatie wordt uitgelegd wat tongriem problematiek is en wat voor rol anatomie speelt. De ontwikkeling van embryo tot aan het verloop in de groei van jong tot oud zal aanbod komen. Eveneens hoe dit vervolgens effect heeft op de verschillende aspecten binnen tandheelkunde én het effect op de ademhaling. Er zal een overzicht worden gegeven wat ieders rol kan zijn binnen deze mogelijke problematiek. Kunnen we door oplettendheid bepaalde problemen voorkomen? En hoe kunnen we de patiënten van jong tot oud het beste hierin begeleiden

Over Kirsten Slagter

In 2007 is Kirsten als tandarts aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd (cum laude). Na het afstuderen heeft zij ervaring opgedaan in verschillende tandartspraktijken en is ze werkzaam geweest in ontwikkelingslanden voor diverse tandheelkundige projecten. De laatste jaren ligt haar aandacht bij de implantologie en kleine chirurgie. Kirsten is in april 2016 gepromoveerd aan de afdeling Mond-,Kaak-, en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Als wetenschappelijk onderzoeker doet zij nog steeds onderzoek bij deze afdeling.

Sinds 2013 is zij ingeschreven in het NVOI-register als implantoloog (www.nvoi.nl) en lid van het Kwaliteitsregister Tandartsen. Ook is Kirsten lid van de Academy of Breastfeeding Medicin (ABM) en de International Affiliation of Tongue Tie Professionals (IATP). Op grond van haar ervaring met chirurgie bij kinderen en volwassenen is Kirsten in 2014 de Tongriem Kliniek begonnen.

Hier worden baby’s geholpen die moeite hebben met drinken of het eten van vast voedsel. Naast het helpen van kinderen en volwassenen met tongriem problematiek, vindt ze het belangrijk om baby’s een goede start te kunnen geven als deze problematiek speelt. Kirsten is moeder van 4 jonge kinderen en geeft (inter)nationaal lezingen en onderwijs.

Steven Zwerink – Ademfysioloog
De verborgen kracht van ademhaling

Steven gelooft dat additionele kennis van ademhaling van cruciaal belang is voor tandartsen, mondhygiënisten, logopedisten en andere specialisten. Gezond en correct ademhalen doe je door je neus. Mondademhaling is verantwoordelijk voor veel problemen in ons lichaam en ook in onze mond. Mede doordat door mondademhaling de mond uitdroogt krijgen bacteriën een grotere kans om zich te vermenigvuldigen. En mede door het eten van bewerkt en gefabriceerd voedsel zijn onze kaken minder sterk geworden en daardoor is de ademruimte beperkt geraakt. Tijdens deze presentatie neemt hij je mee uitgebreid in deze en andere thema’s met als doel: de ademhaling verbeteren en stress verminderen van zowel tandartsen als patiënten.

Over Steven Zwerink

Steven Zwerink is sinds 2019 fulltime ademfysioloog. De ex-topsporter ontdekte tegen wil en dank in de kracht van ademhalen toen hij na een hevig auto-ongeluk kampte met slaap-, taal-, geheugen- en concentratieproblemen. Een simpele ademhalingsoefening bracht hem terug en sindsdien heeft het pad van de adem hem gegrepen. Hij volgde diverse trainingen en workshops en ontdekte dat wat je ook eet, hoeveel je ook traint, hoe mager, jong of sterk je ook bent, het maakt allemaal niet uit als je niet goed ademt. Hij begeleidt groepen en individuen, huismoeders, sporters, ondernemers en managers naar een leven met minder pijn, ziekte en stress en meer controle, focus, rust en vooral kracht, gezondheid en plezier. Hoe? Door ze simpel kennis te laten maken met de simpele en verborgen kracht van ademhalen.


Marte Bosman –  Logopedist, Manager/Zorg coördinator

Oro-MyoFunctionele Therapie

Logopedisten houden zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Naast de bekende problematiek op het gebied van taal, spraak, gehoor, adem en stem, houdt de logopedist zich ook bezig met het afleren van afwijkend mondgedrag en Oro-MyoFunctionele Therapie. Oro-MyoFunctionele Therapie (OMFT) is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

De Oro-MyoFunctionele Therapie is erop gericht om alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. Door deze aanpak is de kans op een relaps bij andere therapieën, zoals logopedische articulatie-behandeling, orthodontie of chirurgische kaakcorrectie, veel minder. Als logopedisten werken we daarom ook nauw samen met tandartsen en orthodontisten. Zo is het mogelijk om elkaars bevindingen in de therapieën mee te nemen voor een optimaal resultaat.

Verder zijn afwijkende mondfuncties negatief van invloed op de gezondheid van een opgroeiend kind. Aangezien afwijkende mondgewoonten een onderontwikkeling veroorzaken van de upper-airway, kunnen er op latere leeftijd allerlei klachten ontstaan. Denk hierbij aan een slaapgestoorde ademhaling (slaapapnoe), snurken, kaakgewrichtsproblemen en nek- en rugklachten. 

In het algemeen kunnen we zeggen dat afwijkend mondgedrag veel tandheelkundige, orthodontische en logopedische afwijkingen kan veroorzaken. Het vroegtijdig herkennen en afleren van dit afwijkend gedrag kan veel problemen voor later besparen.

Over Marte Bosman

“Ik ben een logopediste geworden na een zoektocht waarin ‘maatwerk en voldoening’ de belangrijke elementen waren die ik zocht in mijn werk. Voor verscheidende opdrachtgevers heb ik trainingen, advies en volwasseneducatie gegeven. Van het spreken voor een volle zaal bij de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), of kleine groepen van specifieke informatie voorzien, beide doe ik vol overgave. De groei van KlinkR logopedie van drie logopedisten naar twaalf, is dan ook ontstaan in de periode dat ik me sterk heb ingezet in het profileren ván en voorlichtingen geven áán onze betrokken disciplines (waaronder huis-, jeugdartsen, KNO-artsen en de tandheelkundigen).  In de rol van zorg coördinator onderhoud ik voor de praktijk een sterke en professionele communicatie  met onze contacten. De praktijkhouder Zabeth Mutlu heeft op het gebied van de OroMyoFunctionele Therapie de raakvlakken met de spraak altijd als zeer zinvol ervaren. Hierom maken we ons sterk om de OMFT zoveel mogelijk te combineren met andere therapieën.”

Tafelhost

Harriët Schapers heeft haar achtergrond als Docent Gezondheidskunde en Journalist. In deze hoedanigheid in contact gekomen met het vak tandheelkunde. Een Patiënten Informatieboek ontwikkeld voor een gerenommeerde tandartsenpraktijk.

Tandheelkunde heeft haar altijd geboeid en inmiddels ruim 26 jaar werkzaam in diverse disciplines. Gedurende 10 jaar als Praktijkmanager voor grote praktijken en daarna de commercie in voor o.a. een tandenbleekproduct en een implantatenmerk.

In 2009 een nieuw tandheelkundig bedrijf opgericht in opdracht en succesvol uitgebouwd samen met een gemotiveerd en enthousiast team.

Daarbij studieclubs opgericht en evenementen georganiseerd met als doel om alle facetten in het vak samen te laten komen met als doel een kwalitatief goede behandeling voor de patiënt.

In augustus 2021 haar eigen bedrijf Happy Crown gestart. Eind 2021 gecertificeerd als Mediator, gespecialiseerd in Arbeidszaken. Daarbij als Interim manager werkzaam voor praktijken om met het team de praktijkvoering op rolletjes te laten lopen met plezier voor de medewerker en een klantgerichte aanpak voor de patiënt/cliënt.

Data & Locatie

Datum: donderdag 7 juli 2022

Doelgroep:  tandarts, mondhygiënist, pedodontoloog, logopedist en huisarts

Locatie: Miele Experience Center te Vianen

Tijd: 15.00 uur – 21.00 uur

 

 

Data

Events & Webinars

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of de online TV show voor de praktijkmanager! Maar ook onze webinars zijn erg gewild. Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events of webinars.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs