Omschrijving

Jij ziet je patiënten voor controle. En jij behandelt de primaire cariës. Mooie taken die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Want wanneer beslis je of je gaat behandelen? En wanneer lijkt wachten en monitoren een betere strategie?

Tal van factoren bepalen jouw beslissing. Iedere keer weer een beslisboom waar je bewust of onbewust ‘inklimt’. Tijdens deze praktijkgerichte workshop lopen we samen veel van die beslismomenten door. Hierna bepaal jij met nog meer zekerheid en overtuiging zélf hoe jij jouw patiënten het beste behandelt.

Aan de hand van heel veel (röntgen)foto’s bespreken we casussen. Ook voor jouw eigen casus(sen) maken we ruimte. Samen zoeken we naar antwoorden op de vragen die jij jezelf bij ieder beslismoment stelt:

  • Wat zie je?
  • Welke laesie moet behandeld worden?
  • Behandel je zelf of verwijs je naar de tandarts?
  • Wat vervolg je?
  • Hoe vervolg je dat?
Docent(en)
Pauline Sterenborg docent bij Dental Best Practice

Pauline Sterenborg
Tandarts

Bijna 30 jaar heb ik als tandarts gewerkt. Vanwege artrose in mijn handen ben ik nu op een andere manier met dit mooie vak bezig: met PBS Advies help ik tandartspraktijken met het winnen en behouden van tevreden patiënten. Vanuit mijn ervaring en expertise begeleid ik teams en individuele mondzorgmedewerkers bij het ontwikkelen van een gastvrije(re) werkomgeving. Dat doe ik vanuit de stellige overtuiging dat gastvrij werken je werk leuker maakt – zowel voor het team, de medewerker als de patiënt.

Voor Dental Best Practice geef ik trainingen over gastvrij werken en vakinhoudelijke trainingen. Cursisten zeggen dat de leerstof uit mijn trainingen goed bruikbaar en toepasbaar zijn in hun dagelijkse praktijk. Dat ze merken dat ik “uit de praktijk kom” en “weet waarover ik praat en waarover het gaat”.

Leuk om ook jou, jouw team of jouw praktijk te ontmoeten tijdens een van de trainingen die ik voor Dental Best Practice geef!

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus diagnostiek kun je met meer zekerheid en overtuiging:

  • beslissen wanneer je overgaat tot behandeling
  • beslissen om juist níet te behandelen en een laesie te monitoren
  • Inschatten of jij de geplande behandeling zelf uitvoert of dat je deze verwijst naar de tandarts.
  •  
Overige info

Studiebelasting

3 uur

Ingangsniveau

Mondhygiënist

Certificaat

Na afloop van deze cursus, ontvang je – als bewijs van deelname – een certificaat

Doelgroep

Mondhygiënist

Accreditatie
KRM aangevraagd

Data

Events & Webinars

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of de online TV show voor de praktijkmanager! Maar ook onze webinars zijn erg gewild. Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events of webinars.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs