Omschrijving

Het periodiek mondonderzoek (PMO) is een belangrijk preventief instrument in de mondzorg, vooral door het ‘periodieke’ karakter ervan. Waar in het verleden de nadruk bij het uitvoeren van een PMO vooral lag op het opsporen van problemen en het aandragen van oplossingen daarvoor, verschuift de focus steeds meer in de richting van het (vroegtijdig) opsporen en waar mogelijk beperken van (risico’s op) schadelijke processen. Naast de ‘mondziekten’ tandbederf en botafbraak zijn er nog 6+2 (schadelijke) processen die van invloed zijn op de (prognose van) mondgezondheid. Gebitsontwikkeling en gebitsslijtage zijn twee van die processen. Tijdige opsporing van (het risico op) relevante processen en het vaststellen van een bij een specifiek individu passende aanpak van deze risico’s, processen en daaruit (mogelijk) voortkomende problemen vereist een systematische benadering, waarbij de begrippen zorgwens, zorgdoel, zorgplan en zelfzorg centraal staan. In deze cursus wordt de theorie achter het PMO behandeld en ‘ruiken’ de cursisten aan de hand van casuïstiek aan het uitvoeren van een PMO in praktijk. Om zo inzicht te verkrijgen in de toepassing van een systematiek die tot leidt tot adequate zorgplanning en doelmatige zorgverlening.

Rixt van Noort
Tandarts

In 2003 ben ik als tandarts afgestudeerd in Groningen waarna ik me in Amsterdam heb gevestigd. Op dit moment heb ik een eigen praktijk in Amsterdam-Noord en ben ik daarnaast ook werkzaam in een verwijspraktijk in Purmerend. Ik houd me voornamelijk bezig met esthetische en reconstructieve tandheelkunde. Ik word ontzettend blij als ik een complex behandelplan heb afgerond en de patiënt met een functioneel, gezond en mooi gebit naar buiten loopt.

Ik woon met mijn man en zoontje in Schellingwoude, een klein dorpje boven Amsterdam. Mijn vrije tijd besteed ik graag met mijn gezin op het water, op het ijs of in de sneeuw. Daarnaast loop ik graag hard om fit te blijven.

Sinds 2016 ben ik met veel plezier als docent verbonden aan Dental Best Practice. Ik vind het iedere keer weer een mooie uitdaging om praktijkgerichte kennis en tips te delen met de cursisten, zodat ze meteen in de praktijk aan de slag kunnen!

Josine Rosseel
Tandarts

Ik ben inmiddels ruim 16 jaar tandarts. In deze 16 jaar heb ik verschillende onderdelen van de tandheelkunde beoefend. Ik heb lesgegeven op de opleiding tandheelkunde, promotie onderzoek gedaan, als algemeen tandarts gewerkt en momenteel ook als tandarts op het CBT.

Het lesgeven begon de afgelopen tijd weer erg te kriebelen en sinds afgelopen jaar ben ik voor Dental Best Practice begonnen als docent anesthesie. Het is mijn passie om naast de lesstof bij te brengen ook de cursisten te stimuleren en enthousiasmeren voor het geven van anesthesie.  Het is mooi om te zien hoe cursisten vertrouwen krijgen in zichzelf om anesthesie te geven.

Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat de sfeer relaxt en open is, zodat de cursisten zich vrij voelen om vragen te stellen maar ook onzekerheden te bespreken om zo te kunnen groeien als assistent of mondhygiënist.

De cursist:

  • is op de hoogte van de Richtlijnen PMO, Patiëntendossier en Tandheelkundige Radiologie
  • kent de theorie voor de uitvoering van PMO en kan deze in de praktijk toepassen
  • kan op basis van een correcte risicoanalyse een passend zorgdoel en zorgplan opstellen
  • is in staat om de uitkomsten van het PMO goed te documenteren

Studiebelasting
5 uur

Ingangsniveau
Mondhygiënist

Certificaat
Na afloop van deze cursus, ontvang je – als bewijs van deelname – een certificaat

Doelgroep
Mondhygiënist

Accreditatie
KRM aangevraagd

Data

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 22 september 2023event
Het Event voor de preventieassistentvr 2 juni 2023event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs