Omschrijving

Het periodiek mondonderzoek (PMO) is een belangrijk preventief instrument in de mondzorg, vooral door het ‘periodieke’ karakter ervan.

Waar in het verleden de nadruk bij het uitvoeren van een PMO vooral lag op het opsporen van problemen en het aandragen van oplossingen daarvoor, verschuift de focus steeds meer in de richting van het (vroegtijdig) opsporen en waar mogelijk beperken van (risico’s op) schadelijke processen. Naast de ‘mondziekten’ tandbederf en botafbraak zijn er nog 6+2 (schadelijke) processen die van invloed zijn op de (prognose van) mondgezondheid. Gebitsontwikkeling en gebitsslijtage zijn twee van die processen.

Tijdige opsporing van (het risico op) relevante processen en het vaststellen van een bij een specifiek individu passende aanpak van deze risico’s, processen en daaruit (mogelijk) voortkomende problemen vereist een systematische benadering, waarbij de begrippen zorgwens, zorgdoel, zorgplan en zelfzorg centraal staan.

In deze cursus wordt de theorie achter het PMO behandeld en ‘ruiken’ de cursisten aan de hand van casuïstiek aan het uitvoeren van een PMO in praktijk. Om zo inzicht te verkrijgen in de toepassing van een systematiek die leidt tot adequate zorgplanning en doelmatige zorgverlening.

Herman Wiegman
tandarts en socioloog

Herman Wiegman (RU Utrecht, 1977) was werkzaam als algemeen practicus en na zijn afstuderen als socioloog (VU, 1987) daarnaast een aantal jaren als organisatieadviseur bij KPMG. Van 2003-2020 was hij verbonden aan ACTA. Tot op heden is hij gastdocent aan de ACTA en Mondzorgkunde InHolland.

Zijn tandheelkundige activiteiten binnen en buiten ACTA waren en zijn erop gericht om tandheelkundig handelen uitsluitend te laten plaatsvinden in het bredere kader van (mond)zorg op de langere termijn, met daarbij een centrale rol voor zorgdoel en zorgplan.

 

De cursist:

  • Is op de hoogte van de Richtlijnen PMO, Patiëntendossier en Tandheelkundige Radiologie
  • Kent de theorie voor de uitvoering van PMO en kan deze in de praktijk toepassen
  • Kan op basis van een correcte risicoanalyse een passend zorgdoel en zorgplan opstellen
  • Is in staat om de uitkomsten van het PMO goed te documenteren

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
5 uur

Ingangsniveau
Mondhygiënist

Certificaat
Na afloop van deze cursus, ontvang je – als bewijs van deelname – een certificaat

Doelgroep
Mondhygiënist

Accreditatie
KRM aangevraagd

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs