Omschrijving

In deze op de praktijk gerichte cursus wordt aandacht besteed aan de theoretische achtergronden en praktische toepassingen op het gebied van preventieve en restauratieve tandheelkunde. Waar preventie tekort schiet kan met deze a-traumatische behandeltechniek (ART) worden ingegrepen waarbij het gaat om tertiaire preventie.

Dit is een cursus waarbij actieve participatie van de cursist wordt gevraagd om getraind te raken in het denken in weefselbesparend handelen.
Er wordt geoefend met het plaatsen van ART sealants en ART restauraties op geëxtraheerde elementen.

Jo Frencken
Tandarts

Jo Frencken was universitair hoofddocent in Weefselsparende Tandheelkunde en Hoofd van de afdeling Internationale Mondgezondheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen voor zijn pensionering in 2015. Hij is 13 jaar werkzaam geweest als praktiserend tandarts, onderzoeker, universitair docent en beleidsmaker in drie Afrikaanse landen tussen 1977 en 1997.

Zijn huidige interesse omvat weefselsparende tandheelkunde, preventie en minimale interventietechnieken, met name de Atraumatic Restorative Treatment aanpak voor het behandelen van tandcariës, en epidemiologie van tandcariës. De Academie voor Internationale Tandheelkunde gaf hem de titel ‘International Tandarts-van-het-Jaar’ (1998-99) voor zijn internationale leiderschap in het tandheelkundige professie. Hij is gasthoogleraar aan de Universiteit van Wuhan, China en aan de Universiteit van Cordoba, Argentinië en buitengewoon hoogleraar aan de Memonias University in Buenos Aires. De Universiteit van Cuyu in Mendoza, Argentinië, in 2015 en de Universiteit van Dundee, Schotland, in 2019 eerde hem door het verlenen van een Doctor Honoris Causa voor zijn inspirerend werk en voorbeeldfunctie. De regering van de Volksrepubliek China heeft hem de internationale prijs voor wetenschappelijke en technologische samenwerking van 2015 toegekend, de eerste tandarts die deze prestigieuze prijs ooit ontving. De Zweedse Patent Raad heeft hem de 2016 – Yngve Ericsson-prijs in Preventieve Odontologie toegekend en de IADR in 2017 onderscheidde hem met de eervolle wetenschapsprijs in epidemiologie en volksgezondheid: de H. Trendley Dean Memorabele onderscheiding. In 2016 heeft de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot de Bevordering van Tandheelkunde hem geëerd met een erelidmaatschap voor zijn diensten voor de nationale en internationale mondgezondheidszorg.

De cursist is in staat om:

  • Weefselsparende tandheelkunde (ART) met betrekking tot tandcariës aan derden uit te leggen en in de praktijk toe te passen;
  • De hedendaagse cariologische principes en strategieën voor de behandeling van dentinecaviteiten in de praktijk toepassen;
  • De kenmerken van glasionomeercement te noemen als een mogelijk alternatief voor amalgaam;
  • De voor- en nadelen van glasionomeercement als sealant- en vulmateriaal te beschrijven en deze kenmerken te vergelijken met die van composieten;
  • Het protocol van de ART-sealant uit te voeren en een afweging te maken wanneer een ART-sealant is geïndiceerd;
  • Het plaatsen van een ART-restauratie te indiceren en het protocol daarvoor uit te voeren;
  • Aan derden uit te leggen hoe goed ART-restauraties presteren en wat de verschillen in overlevingspercentages zijn met traditionele restauraties;
  • Aan te geven voor welke delen van de bevolking de ART-aanpak een aanwinst is;
  • Heeft geoefend in het plaatsen van een ART sealant en ART restauratie.

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
De cursus start om 09.30 uur en eindigt om 17.00 uur.
Totale studiebelasting is: 7,5 uur.

Deze cursus is excl. het boek ” The art and science of Minimal Intervention Dentistry and Atraumatic Restorative Treatment” en excl. instrumentarium. 

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat.

Doelgroep
Mondhygiënist.

Accreditatie
KRM, 6 mondzorgpunten.

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs