Omschrijving

Aan de hand van bepaalde klinische indicatoren en risicofactoren kun je bepalen of een patiënt parodontitis gevoelig is. Zet het onstekingsproces toch door met uiteindelijk parodontitis tot gevolg, dan is de vraag “wat is de beste aanpak voor parodontitis?”

Het behandeltraject van parodontitis verloopt volgens een strikt protocol; hierin heeft iedere zorgverlener een specifieke taak. Na enkele maanden is het parodontium gezond. De focus ligt daarna op de situatie gezond en stabiel houden voor de komende jaren. Helaas kan het ook voorkomen dat het gewenste resultaat uitblijft, maar wat dan……..

Deze cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte, afwisselend met interessante casussen. De lastige casuïstiek wordt stapsgewijs besproken en aan het eind van de avond is er een mogelijkheid om ook eigen casussen te bespreken. Dit alles wordt begeleid door een parodontoloog.

 

Hans Keestra docent Dental Best Practice

Hans Keestra
Paradontoloog

Ik ben afgestudeerd in 2009 als tandarts aan het UMCG van Groningen. Na het behalen van mijn diploma Tandheelkunde ben ik gestart met een postdoctorale opleiding Parodontologie en Implantologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Tijdens deze opleiding heb ik meerdere artikelen gepubliceerd op het gebied van implantologie en parodontologie. In 2014 heb ik de mogelijkheid gekregen een jaar een ITI scholarship te volgen aan de afdeling orale chirurgie van de Friedrich Wilhelms Universiteit in Bonn. In dat jaar heb ik mijn kennis op het vakgebied van de implantologie zowel klinisch als theoretisch verder kunnen ontwikkelen. In mei 2015 ben ik erkend parodontoloog volgens de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP). De afgelopen jaren geef ik meerdere lezingen over de parodontologie.

 

Programma:

17:30 – 18:00        Ontvangst met een hapje.

18:00 – 19:30        Gingivitis tot parodontitis en de parodontale screening.

19:30 – 19:45        Pauze.

19:45 – 21.00        Behandelplanning en voorbeeld casussen.

21:00 – 21.30        Bespreken eigen casuïstiek.

21:30 – 22:00        Afsluitende borrel

Leerdoelen:

  • Kennis van het parodontium.
  • Ontstaan van gingivitis en parodontitis.
  • Risicofactoren voor het ontstaan van parodontitis.
  • Klinisch onderzoek; wat wil je meten?
  • Aanvullend onderzoek; wanneer wat?
  • Opties voor parodontale chirurgie.

Studiekosten: € 425,-

Studiemateriaal: € 25,-

Studiebelasting
De cursus start om 18.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Totale studiebelasting is:4 uur

Ingangsniveau
Mondhygiënist

Cursus
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat

Doelgroep
Mondhygiënist

Accreditatie
KRM aangevraagd

 

Data

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs