Omschrijving

Deze opleiding heeft als doel om de mondhygiënist (ook niet Nederlands gediplomeerd) op te leiden in het diagnosticeren van cariës en met het maken van plastische restauraties. In zowel theorie als in preklinische praktijk, aangevuld met de eerste klinische verrichtingen, die de basis zijn voor verrichtingen in een klinische stage.

Tijdens deze 5-daagse opleiding wordt aandacht besteed aan het periodiek mondonderzoek met betrekking tot cariës- en röntgendiagnostiek, prepareren en restaureren. Prepareren en restaureren wordt geoefend op fantoom. De indicaties worden tijdens deze opleiding besproken om het indicatiegebied van de mondhygiënist te leren kennen en valkuilen te voorkomen. Praktische vaardigheden, maar ook theoretische kennis komen ruimschoots aan bod. Hoe zorg je voor een functioneel en esthetisch goede vulling?

De opleiding wordt afgesloten met een theoretische en praktische toets.

 

 

Rob Vermaas
Tandarts

Rob Vermaas studeerde tandheelkunde in Groningen en heeft zich na zijn diensttijd als tandarts bij de landmacht  gevestigd als algemeen practicus in Zevenaar.

Naast de praktijk is hij veel betrokken geweest bij de evaluatie en ontwikkeling van tandheelkundige materialen.

Sinds 2000 ondersteunt hij, als consultant, diverse bedrijven in de ontwikkeling  marketing en implementatie van tandheelkundige producten. Hiervoor geeft o.a. hij trainingen aan dealers maar ook aan de professionele gebruikers (tandartsen en mondzorgkundigen).

Sinds 2005 ook werkzaam als docent in diverse, tandheelkundige, vakgebieden.

Graag deelt hij de praktijk ervaring en uitgebreide productkennis met de cursisten.

Tanja Wildschut
tandarts

Ik ben Tanja en ben in 1998 afgestudeerd als tandarts op de ACTA. Daarna heb ik bij verschillende praktijken gewerkt, waaronder voor kindertandheelkunde. In 2006 ben ik terechtgekomen in een kleine groepspraktijk in Utrecht, waar ik nog steeds met veel plezier werk.

In 2006 ben ik ook begonnen als docent bij de cursus preventieassistent. Dit vond ik zo leuk, dat ik in 2012 ben begonnen als docent bij de opleiding Mondzorgkunde op de Hogeschool Utrecht. Daar geef ik voornamelijk praktijkvakken en ook theorie. Daarnaast ben ik in 2012 gestart bij Dental Best Practice. Daar geef ik de opleiding Tandartsassistent, röntgendiagnostiek bij de TMS cursus mondhygiënist en prepareren en restaureren voor de mondhygiënist.

Het zien groeien van de cursisten in hun vaardigheden en zelfvertrouwen, maakt het vak als docent heel mooi. Dit samen met het enthousiaste team van Dental Best Practice!

Programma:

Dag 1

 • kennismaken; bespreken inhoud cursus en voorwaarden meenemen van eigen patiënten, noodzaak verzamelen van natuurlijke elementen
 • diagnostiek( klinisch) cariës en afwijkingen
 • theorie prepareren Instrumenten en behandelapparatuur
 • praktijk oefenen, prepareren op fantoom  

Dag 2

 • theorie restaureren materialen, matrices en cofferdam
 • praktijk oefenen fantoom prepareren eenvlaks, tweevlaks  en oefenen cofferdam
 • oefenen matrix banden, schildjes, wiggen

Dag 3

 • theorie röntgen diagnostiek
 • restaureren fantoom eenvlaks en tweevlaks
 • praktijk oefenen prepareren en restaureren fantoom frontelement oefenen op natuurlijke elementen (in putty of frasaco te plaatsen)

Dag 4

 • doornemen vragen theorie
 • toets theorie
 • toets praktijk ( op fantoom)  tweevlaks en eenvlaks prepareren en restaureren

Dag 5

 • Theorie- en praktijk examen op fantoom

 

Je bent na afloop van de opleiding op de hoogte van:

 • diagnose: aandachtspunten bij het mondonderzoek, inschatten van het cariësrisico en frequentie van bitewings
 • indicatie: wat behandel je (nog) niet en wat wel, wanneer stuur je iemand door naar de tandarts
 • interpretatie van bitewings: wanneer behandelen en wanneer niet; bijzondere gevallen
 • prepareren: gangbare prepareertechnieken
 • vullen en afwerken: materiaalkennis en matrixsystemen. Moderne inzichten in omgaan met composiet en bondings
 • praktische vaardigheden: aanbrengen van cofferdam en oefenen op fantoom (naar behoefte)
 • behandelen van zelf meegebrachte patiënten

Lesdag 1 zaterdag 15 april 2023
Lesdag 2 zaterdag 13 mei 2023
Lesdag 3 zaterdag 3 juni 2023
Lesdag 4 zaterdag 10 juni 2023
Lesdag 5 zaterdag 24 juni 2023

Lesdag 1 Vrijdag 8 september 2023
Lesdag 2 Zaterdag 9 september 2023
Lesdag 3 Vrijdag 22 september 2023
Lesdag 4 Zaterdag 23 september 2023
Lesdag 5 Vrijdag 6 oktober 2023

Lesdag 1 woensdag 11 oktober 2023
Lesdag 2 woensdag 18 oktober 2023
Lesdag 3 woensdag 15 november 2023
Lesdag 4 woensdag 6 december 2023
Lesdag 5 woensdag 20 december 2023

 


Studiebelasting
De opleiding start om 09.30 uur en eindigt rond 16.30 uur. Totale studiebelasting is 5 opleidingsdagen van 7 uur (totaal 35 uur)

Ingangsniveau
Gediplomeerd mondhygiënist met een Nederlands of niet Nederlandse diploma inclusief anesthesie. Indien anesthesie geen deel heeft uitgemaakt van de opleiding dien je deze voorafgaand aan de opleiding te hebben gevolgd.

Een kopie van de diploma’s dient bij de aanvraag te worden meegestuurd

Diploma
Na afloop ontvang je – bij het positief afronden van de opleiding – een diploma

Doelgroep
Mondhygiënisten of mondhygiënist die in het buitenland de opleiding heeft gevolgd en een CBGV aanvraag doet voor een Nederlandse erkenning

Accreditatie
KRM, 18 mondzorgpunten

 

 

 

Data

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 22 september 2023event
Het Event voor de preventieassistentvr 2 juni 2023event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Lesdag 1 vrijdag 10 februari 2023
Lesdag 2 zaterdag 11 februari 2023
Lesdag 3 vrijdag 10 maart 2023
Lesdag 4 zaterdag 11 maart 2023
Lesdag 5 zaterdag 25 maart 2023