Omschrijving

(voorheen Stralingsdeskundige niveau 5a/M)

Er geldt een verplichte nascholing voor tandartsen/kaakchirurgen en orthodontisten die zijn opgeleid tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS)Wetenschappelijke literatuur op het gebied van de stralingsbescherming en radiologie vat de voorwaarden voor het gebruik van röntgenstraling in de tandheelkunde op relevante zaken samen.

Maar tandheelkundige radiologie heeft vooral ook te maken met vigerende wetgeving en richtlijnen. De stralingswetgeving is in 2018 op een aantal onderdelen aangepast. Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) vervangt het besluit stralingsbescherming; deze laatste is komen te vervallen.

Je bent als medisch deskundige altijd verantwoordelijk voor de medische stralings- blootstelling. Daarvoor heb je reeds TMS in je bezit. Maar vanuit het nieuwe Besluit ben je verplicht om minimaal eens in de 5 jaar aan bij-of nascholing te doen, en dit te documenteren in het KEW-dossier.

Docent(en)

Dhr. K. Syriopoulos – Stralingshygiëne deskundigheidsniveau 3; TU DelftProf.-em. Dr. P.F. van der Stelt, coördinerend stralingsdeskundige (niveau 3); voormalig hoofd van de sectie Orale en Maxillofaciale Radiologie van ACTA

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen. Inhoud KEW-dossier.
 • principes van radiobiologie, biologische effecten van straling.
 • fysische eigenschappen van röntgentoestellen.
 • algemene principes van stralingsbescherming, inclusief rechtvaardiging en optimalisatie.
 • toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel, medewerkers en patiënten.
 • kwaliteitsbewaking en -bevordering. Praktijkinstructies en protocollen.
 • interpretatie en röntgendiagnostiek.
Leerdoelen

Na afloop van deze cursus beschik je over voldoende kennis van:

 • nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen.
 • de inhoud van het KEW-dossier
 • de principes van radiobiologie, biologische effecten van straling
 • fysische eigenschappen van röntgentoestellen
 • van algemene principes van stralingsbescherming, inclusief rechtvaardiging en optimalisatie
 • het toepassen van stralingsbescherming ten opzichte van personeel, medewerkers en patiënten
 • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering
 • praktijkinstructies en protocollen
 • interpretatie van röntgendiagnostiek
Overige info

Examen
De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets, zodat we accreditatie kunnen waarborgen.

Studiebelasting
Totale studiebelasting is: 4,5 uur (zelf studie via de online leeromgeving: 1 uur en fysiek op locatie 3,5 uur)

Ingangsniveau
Tandarts

Certificaat
Na afloop van deze cursus, ontvang je – als bewijs van deelname – een certificaat

Doelgroep
Tandarts

Accreditatie
Naast de accreditatie KRT is accreditatie aangevraagd bij ANVS

 

Data

Events & Webinars

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of de online TV show voor de praktijkmanager! Maar ook onze webinars zijn erg gewild. Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events of webinars.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs