Omschrijving

Een klein groepje collega’s of vakgenoten (maximaal 8 deelnemers) vormt met elkaar een intervisiegroep en staat stil bij eigen ervaringen en delen de inzichten.

Voorwaarden zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers en onderling vertrouwen. Een goed leerklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

In deze online training gaan we verder in op onderstaande onderdelen en dit levert onder andere het volgende op:

  • Meer zicht op je eigen sterke en zwakkere kanten door reflectie
  • Meer creativiteit bij het oplossen van problemen
  • Uitbreiding van het eigen gedragsrepertoire
  • Gezamenlijke reflectie doet bovendien een sterk beroep op de communicatieve vaardigheden zoals onder andere: luisteren, samenvatten en doorvragen.
Docent(en)

Kirsten Heukels
Profiler / Mediator

Sinds 2000 ben ik zelfstandig ondernemer en eigenaar van 1 for 2 Social Innovation.

Ook ben ik sinds die tijd actief als geregistreerd MfN mediator. Daarnaast werk ik als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon (ongewenste omgangsvormen en integriteit), trainer, coach en profiler (het analyseren van mensen op basis van de micro expressies in het gezicht, in combinatie met lichaamstaal en stemgebruik). In 2018 ben ik in Amerika opgeleid en nu werkzaam op het gebied van kinetische ondervraging (daarbij gebruik je bodylanguage als leidraad) alsook crisis- en gijzelingsonderhandelingen.

Mijn motto: no nonsense, iedereen is er al en mag er zijn zoals die is, veel interactie en niets is raar of gek.


Leerdoelen

Het doel van intervisie is vakmanschap ontwikkelen. Met behulp van (zelf)reflectie greep krijgen op het eigen denk- en leerproces.

Om te voorkomen dat er tijd verloren gaat met structuur, maken we vooraf afspraken over onder andere casuïstiek, tijd en methode.


Overige info

30 september 2021
Aanvang is om 09.00 uur en eindigt rond 12.00 uur


DataEvents & Webinars

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of de online TV show voor de praktijkmanager! Maar ook onze webinars zijn erg gewild. Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events of webinars.

Congres Van de eerste ademhaling tot de laatste kiesdo 7 juli 2022event
Het Event voor de balieassistentvr 23 september 2022event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 20 mei 2022event
Webinar Duivelse dilemma’szie data op paginawebinar
Webinar Intervisiezie data op paginawebinar
Webinar Kinetisch (be)vragenzie data op paginawebinar
Webinar Omgaan met stresszie data op paginawebinar
Webinar Persoonlijk leiderschapzie data op paginawebinar
Webinar Teamfasenzie data op paginawebinar
Webinar van DPSI naar PPSzie data op paginawebinar

Accreditaties

Register Preventieassistenten
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs