PRIVACYBELEID
De veiligheid van uw gegevens is voor ons van groot belang. Daarom vertellen we u graag welke gegevens Dental Best Practice BV van u verwerkt, hoe en waarom we dat doen, welke maatregelen wij hebben genomen om uw gegevens te beveiligen en wat u zelf kunt doen.

Wanneer is dit beleid van toepassing?
Alle gegevens die wij van u verzamelen via onze website en inschrijvingen vallen onder ons privacybeleid

Wie beheert u gegevens?
U gegevens worden beheerd door Dental Best Practice BV en wij zijn dus verantwoordelijk voor het beschermen van uw gegevens. Natuurlijk houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving en hebben/zullen wij onze verwerkingen aan(ge)meld(en) bij de daartoe aangewezen instantie(s).

Onze gegevens zijn als volgt:

Dental Best Practice BV

Molenstraat 3a

7437 AH Bathmen

Tel. 055 3121050

Info@dentalbestpractice.nl

KvK 63019035

Wat slaan we van u op en hoe komen we eraan?
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze opleidingen, cursussen of congressen zullen wij u om verschillende persoonsgegevens vragen. Hieronder een volledig overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt zullen worden.

Verwerkte persoonsgegevens.

Naam adresgegevens competenties*
telefoonnummer(s) * e-mailadres(sen) opleiding en interesses
geboortedatum** relatienummer geslacht
burgerlijke staat* studieresultaten IBAN***
Foto* BSN** Betaalgegevens***
Functie/positie in bedrijf*

De met gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht om te registreren. Het is aan Verantwoordelijke om hierover te beslissen.

De met ** gemarkeerde gegevens zijn in het algemeen niet verplicht om te registreren. Voor sommige verwerkingen (zoals officiële getuigschriften/diploma’s ) zijn deze gegevens echter noodzakelijk voor het verwerkingsdoel.

De met *** gemarkeerde gegevens zijn in het algemeen niet verplicht om te registreren. Registratie is alleen noodzakelijk wanneer Verantwoordelijke het systeem ook voor financiële verwerking inzet.

Als u jonger bent dan zestien, mogen we pas gegevens van u verwerken als u toestemming hebt van u ouders of vertegenwoordigers

Waar slaan we u gegevens op?
We slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER), maar we kunnen ze ook daarbuiten overdragen en (laten) verwerken. Wij gebruiken hiervoor een specifiek cursusadministratie programma (Carta) en administratieprogramma (Exact).  Deze overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voor overdrachten buiten de EER gebruiken wij standaard contractbepalingen en waarborgen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Uw gegevens zijn beschikbaar binnen Dental Best Practice BV. Zo kunnen we uw gegevens verwerken. We zullen u gegevens nooit voor marketingdoeleinden doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Dental Best Practice BV . Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt zodat we u kunnen voorzien van onze diensten.

Persoonsgegevens die we doorsturen aan derden, mogen alleen gebruikt worden om jou te voorzien van de bovengenoemde diensten. Dat leggen wij ook vast in de (verwerkers-)overeenkomsten die wij met derden aangaan, net als de standaarden waaraan onze partners moeten voldoen.

Waarom gebruiken we u gegevens?
We gebruiken u gegevens om aan u de relevante cursus- en of congresinformatie/ documenten te versturen, informatie omtrent aanbiedingen, of om u uit te nodigen voor evenementen. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn sturen we u herinneringsberichten. Dit baseren we op de inschrijving.

Als laatste gebruiken we uw gegevens ter bescherming van uw en onze belangen, bijvoorbeeld
voor schadepreventie door ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden worden nageleefd en om misbruik van onze diensten op te sporen en te voorkomen. We gebruiken u persoonsgegevens ook om veiligheidsredenen.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
U krijgt bericht van elke vorm van verwerking van u persoonsgegevens die we van u verzamelen, of wanneer we wettelijk of juridisch verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken. Daarbij zullen we u vertellen welke mogelijke gevolgen wij zien als u ervoor kiest dit niet te doen.

In principe zullen we u toestemming vragen om uw gegevens te mogen verwerken. Het kan ook zo zijn dat we u gegevens nodig hebben op basis van een overeenkomst. Heb u een klacht? Dan hebben we een gerechtvaardigd belang om u gegevens te bewaren zodat we antwoord te kunnen geven. Tot slot bewaren we gegevens om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

 Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens zolang u een actieve cursist bent, er een open geschil is of zolang als wij wettelijk verplicht zijn.

Wat zijn u rechten?
Recht op toegang:
U kunt ons altijd vragen welke gegevens we van u bewaren en verwerken. Daarvoor neem u eenvoudig contact met ons op en wij mailen u een overzicht.

Recht op portabiliteit:
U kunt ons vragen om uw digitale gegevens in een leesbaar formaat over te dragen aan jou of een andere partij. Natuurlijk kunnen we alleen gegevens overdragen die u ons gegeven hebt.

Recht op correctie:
Kloppen u gegevens niet? Dan kun u ons vragen om ze te corrigeren. Dat doen we graag, omdat we u dan beter van dienst kunnen zijn. Als u onvolledige gegevens wilt aanvullen, kan dat ook.

Recht op verwijdering:
We zien u natuurlijk niet graag gaan, maar u hebt altijd het recht om ons te vragen u gegevens te wissen. In principe doen we dit meteen, maar er kunnen uitzonderingen zijn omdat er nog lopende zaken zijn die afgehandeld moeten worden. Zoals bijvoorbeeld:

  • U hebt contact met ons over een lopende zaak. We kunnen u geen antwoord geven als we u gegevens gewist hebben
  • Er staat nog een opleiding open.
  • U bent vergeten u factuur (volledig) te betalen, of we hebben de afgelopen vijf jaar een factuur uit handen moeten geven
  • Er loopt een onderzoek of er misbruik van onze diensten is gemaakt
  • We moeten u gegevens bewaren om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving

N.B. U moet er wel rekening mee houden dat u na verwijdering geen gebruik meer kunt maken van gemaakte afspraken met betrekking tot cursussen, opleidingen en congressen. U kunt dan ook geen kopie certificaat, resultaten of reeds gevolgde opleidingen meer bij ons opvragen.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van u gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van u gegevens, tenzij we een zwaarwegender rechtsgrondslag kunnen aantonen of wanneer we, als gevolg van juridische claims, genoodzaakt te zijn om uw gegevens te blijven verwerken.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
U kunt bezwaar maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden. Daarvoor gebruik u de instructies onderaan onze nieuwsbrief

 Recht op restrictie:
U mag ons vragen om het verwerken van u gegevens te beperken als:
• U bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang. Wij beperken dan de verwerking totdat we dat belang kunnen verifiëren.
• U hebt gemeld dat uw persoonsgegevens in ons bestand incorrect zijn, beperken wij de verwerking totdat we dat kunnen herstellen.
• De verwerking onwettig is. U kunt u verzetten tegen de verwijdering van u gegevens en in plaats daarvan vragen of we het gebruik beperken.
• Wij u gegevens niet langer nodig hebben, maar de persoonsgegevens voor jou nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kun u uw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom kun u ons medewerkers altijd bereiken via Email en onze website. Wij beantwoorden u vragen graag.

Data Protection:

om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken. U kunt contact opnemen met onze medewerkers via info@dentalbestpractice.nl als onderwerp ‘persoonsgegevens’.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Denk u dat wij uw gegevens niet correct verwerken? Neem dan gerust contact met ons op. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of uw rechten.

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat op een computer of mobiele device wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken wordt opgeroepen. Als u onze diensten gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het gebruik van deze cookies.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verbinden u cookie ID alleen met persoonsgegevens die zijn verstrekt en verzameld met betrekking tot uw account,

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw cookies niet, dat doe u zelf en u kunt cookies eenvoudig via u browser verwijderen. Voor instructies over het hanteren en verwijderen van cookies, gebruik u de helpfunctie van u browser. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie wordt verzonden, maar zonder cookies kan het zijn dat u (delen van de site) niet (optimaal) kunt bereiken.