ABC Opleidingsstructuur Tandartsassistenten

ABC Structuur

De ABC-structuur is een praktische opleidingsstructuur, speciaal voor tandartsassistenten en moet gaan bijdragen aan professionalisering tandartsassistent en taakdelegatie. De drie niveaus binnen de ABC-structuur maken duidelijk welk type handelingen een assistent op ieder niveau kan doen en welke opleidingseis hiertegenover staat.

Wij zijn alleen maar blij dat er nu duidelijkheid komt en zullen deze structuur de komende tijd dan ook gaan doorvoeren in onze opleidingen zelf. Ook zullen we deze indeling gaan gebruiken op onze website en overige communicatie.

In het kort:

ABC-structuur tandartsassistent

M = Medewerker: Ontvangt bezoekers, plant afspraken in, beoordeelt de urgentie van vragen, handelt correspondentie af.

A* = tandartsassistent: Verricht naast de medewerkerstaken werkzaamheden ter directe ondersteuning van de tandarts.
B* = preventieassistent: Verricht naast de taken van assistent A zelfstandig een aantal (be)handelingen bij patiënten.
C* = paro-preventieassistent: Verricht naast de taken van A en B zelfstandig een aantal, aan parodontitis gerelateerde, (be)handelingen).

* Een A-, B- of C-assistent handelt bij ‘zelfstandige taken’ te allen tijde volgens de ‘verlengde-armconstructie’ en onder (in)direct toezicht van de opdrachtgevende tandarts.

Klik op onderstaande button voor het complete artikel over de ABC Structuur: