Omschrijving

In het kader van het veilig gebruik van straling is de indicatiestelling van de röntgenopnamen heel belangrijk. Het eerste principe van de “International Commission on Radiological Protection” (ICRP) gericht op de beperking van de dosis voor patiënten betreft dan ook de rechtvaardiging (justification) van röntgenopnamen. Dit betekent dat de tandarts, die patiënten verwijst voor Conebeam CT (CBCT) opnamen, op de hoogte moet zijn van de dosis en de mogelijkheden en beperkingen van CBCT-opnamen, ook al heeft hij niet zelf het CBCT-toestel in gebruik. Immers, door een patiënt te verwijzen, ontvangt de patiënt een dosis röntgenstraling en verwacht de tandarts/verwijzer dat de uitkomst van de opname bijdraagt aan de diagnostiek en het behandelplan.

Onze nieuwe cursus “CBCT voor verwijzers” geeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van CBCT-opnamen. Na het volgen van deze cursus voldoe je aan de vereisten om te kunnen verwijzen voor CBCT-opnamen

Paul van der Stelt
Tandarts

“ Herregistratie in behandeling bij ANVS, coördinerend stralingsdeskundige.” 

Ik heb mijn opleiding tot tandarts aan de Vrije Universiteit (VU) gedaan. Na mijn afstuderen in 1974 ben ik daar als docent in dienst getreden en heb ik mijn verdere carrière doorgebracht. In 1979 ben ik gepromoveerd. In 1984/85 heb ik een sabbatical in de USA doorgebracht. Ik heb toen onderzoek gedaan aan de NIH. In 1986 ben ik benoemd tot hoogleraar Orale en Maxillofaciale Radiologie. Mijn belangrijkste onderzoekinteresses hadden betrekking op digitale radiologie, computerondersteunde interpretatie van de röntgenopnamen en 3D reconstructietechnieken. De uitkomsten van mijn onderzoeksactiviteiten zijn vastgelegd in meer dan 250 artikelen in de wetenschappelijke literatuur en een aantal boeken of hoofdstukken in boeken. Ook ben ik betrokken geweest bij het bestuur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT). Recentelijk heb ik voor AccreDidact boekje geschreven over de toepassing van radiologie in de tandheelkunde en het veilig gebruik van straling, gevolgd door een tweede boekje over de toepassing van CBCT (Cone Beam CT). Binnenkort verschijnt er in dezelfde serie een boekje over de interpretatie van röntgenopnamen.

In 2013 ben ik met pensioen gegaan. De eerste jaren daarna heb ik nog een aantal promovendi en postdocs begeleid. Nu houd ik mij vooral bezig met cursussen, lezingen op uitnodiging in binnen- en buitenland en begeleiding van het schrijven van manuscripten op het gebied van de tandheelkundige radiologie.

Online gedeelte via de digitale leeromgeving

 • beeldvorming bij CBCT
 • beeldkwaliteit en artefacten
 • doses voor de patiënt bij CBCT
 • 3D anatomie
 • de basisprincipes ICRP

Gedeelte praktijk

 • gebruik van CBCT viewers
 • herkennen van anatomische structuren
 • herkennen van de meest gebruikelijke afwijkingen CBCT
 • opstellen van een verwijzing

Na het volgen van deze cursus:

 • ben je op de hoogte van de algemene principes van rechtvaardiging binnen de tandheelkundige radiologie, in het bijzonder die welke betrekking hebben op CBCT-op- namen
 • heb je kennis van dosisaspecten van CBCT opnamen
 • weet je wat de diagnostische mogelijkheden van een Conebeam opname zijn en waar de beperkingen liggen
 • weet je wat de mogelijkheden zijn van een CBCT-viewer en hoe deze te gebruiken
 • kun je Conebeam opnamen beoordelen voor wat betreft de beeldkwaliteit en kun je artefacten herkennen
 • heb je basale kennis van de 3D-anatomie, vereist voor de interpretatie van Conebeam opnamen
 • kun je de meest voorkomende afwijkingen, zoals deze afgebeeld worden op Conebeam opnamen, herkennen en interpreteren

Studiekosten: € 595,-

Studiemateriaal: € 25,-

Doelgroep
Tandarts, die patiënten verwijst voor Conebeam CT (CBCT) opnamen

Studiebelasting
Thuisstudie middels huiswerk: vooraf 3,5 uur
Tijdsduur opleiding: circa 6 uur

Diploma
Na afloop ontvang je – bij het positief afronden van de opleiding – een diploma.

Accreditatie
Aan deze cursus zijn 6 KRT-punten toegekend.

Overige informatie
De deelnemers ontvangen een aantal CBCT-viewers met voorbeeld-patiënten. Om deze te kunnen gebruiken is een Windows laptop nodig. Het verdient aanbeveling om deze mee te nemen op de cursusbijeenkomst.

Tip:
Als achtergrondinformatie kan gebruik worden gemaakt van het volgende boek:

CBCT curus Toezichthoudend medewerker stralingsbeschermingConebeam CT
door: P.F. van der Stelt
uitgave: Houten, Prelum; AccreDidact (2020)

ISBN 9789089763501

Data

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs