Omschrijving

Er geldt een verplichte nascholing voor tandartsen/kaakchirurgen/orthodontisten die zijn opgeleid tot ‘Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming tandheelkunde CBCT’.

Je bent als medisch deskundige altijd verantwoordelijk voor de medische stralingsblootstelling. Daarvoor heb je reeds je TMS-CBCT in
je bezit.

Maar vanuit het nieuwe Besluit ben je verplicht om minimaal eens in de 5 jaar aan bij-of nascholing te doen, en dit te documenteren in het KEW- dossier.

Dental Best Practice organiseert, in samenwerking met onze gekwalificeerde docenten, deze bijscholing.

Kostas Syriopoulos
Docent

“ Herregistratie in behandeling bij ANVS,  coördinerend stralingsdeskundige.” 

Tandarts sinds 1993

MSc Tandheelkundige Radiologie (Universiteit van Londen)

PhD, Promotie 1999 (VU, Amsterdam)

Online gedeelte via de digitale leeromgeving

 • Beeldvorming bij CBCT
 • Beeldkwaliteit en artefacten
 • Doses voor de patiënt bij CBCT
 • 3D anatomie
 • De basisprincipes ICRP

Gedeelte praktijk

 • Gebruik van CBCT viewers
 • Herkennen van anatomische structuren
 • Herkennen van de meest gebruikelijke afwijkingen CBCT
 • Opstellen van een verwijzing

Na het volgen van deze cursus:

 • Ben je op de hoogte van de algemene principes van rechtvaardiging binnen de tandheelkundige radiologie, in het bijzonder die welke betrekking hebben op CBCT-op- namen
 • Heb je kennis van dosisaspecten van CBCT opnamen
 • Weet je wat de diagnostische mogelijkheden van een Conebeam opname zijn en waar de beperkingen liggen
 • Weet je wat de mogelijkheden zijn van een CBCT-viewer en hoe deze te gebruiken
 • Kun je Conebeam opnamen beoordelen voor wat betreft de beeldkwaliteit en kun je artefacten herkennen
 • Heb je basale kennis van de 3D-anatomie, vereist voor de interpretatie van Conebeam opnamen
 • Kun je de meest voorkomende afwijkingen, zoals deze afgebeeld worden op Conebeam opnamen, herkennen en interpreteren

Studiekosten: € 595,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Doelgroep
Tandarts, die patiënten verwijst voor Conebeam CT (CBCT) opnamen

Studiebelasting
Thuisstudie middels huiswerk: vooraf 3,5 uur
Tijdsduur opleiding: circa 6 uur

Diploma
Na afloop ontvang je – bij het positief afronden van de opleiding – een diploma.

Accreditatie
Aan deze cursus zijn 6 KRT-punten toegekend.

Overige informatie
De deelnemers ontvangen een aantal CBCT-viewers met voorbeeld-patiënten. Om deze te kunnen gebruiken is een Windows laptop nodig. Het verdient aanbeveling om deze mee te nemen op de cursusbijeenkomst.

Tip:
Als achtergrondinformatie kan gebruik worden gemaakt van het volgende boek:

CBCT curus Toezichthoudend medewerker stralingsbeschermingConebeam CT
door: P.F. van der Stelt
uitgave: Houten, Prelum; AccreDidact (2020)

ISBN 9789089763501

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs