Omschrijving

In het kader van het veilig gebruik van straling is de indicatiestelling van de röntgenopnamen heel belangrijk. Het eerste principe van de “International Commission on Radiological Protection” (ICRP) gericht op de beperking van de dosis voor patiënten betreft dan ook de rechtvaardiging (justification) van röntgenopnamen. Dit betekent dat de tandarts, die patiënten verwijst voor Conebeam CT (CBCT) opnamen, op de hoogte moet zijn van de dosis en de mogelijkheden en beperkingen van CBCT-opnamen, ook al heeft hij niet zelf het CBCT-toestel in gebruik. Immers, door een patiënt te verwijzen, ontvangt de patiënt een dosis röntgenstraling en verwacht de tandarts/verwijzer dat de uitkomst van de opname bijdraagt aan de diagnostiek en het behandelplan.

Onze nieuwe cursus “CBCT voor verwijzers” geeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van CBCT-opnamen. Na het volgen van deze cursus voldoe je aan de vereisten om te kunnen verwijzen voor CBCT-opnamen

Docent(en)

Prof.-em. Dr. P.F. van der Stelt, coördinerend stralingsdeskundige (niveau 3); voormalig hoofd van de sectie Orale en Maxillofaciale Radiologie van ACTA.

Programma

Online gedeelte via de digitale leeromgeving

 • beeldvorming bij CBCT
 • beeldkwaliteit en artefacten
 • doses voor de patiënt bij CBCT
 • 3D anatomie
 • de basisprincipes ICRP

Gedeelte praktijk

 • gebruik van CBCT viewers
 • herkennen van anatomische structuren
 • herkennen van de meest gebruikelijke afwijkingen CBCT
 • opstellen van een verwijzing
Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • ben je op de hoogte van de algemene principes van rechtvaardiging binnen de tandheelkundige radiologie, in het bijzonder die welke betrekking hebben op CBCT-op- namen
 • heb je kennis van dosisaspecten van CBCT opnamen
 • weet je wat de diagnostische mogelijkheden van een Conebeam opname zijn en waar de beperkingen liggen
 • weet je wat de mogelijkheden zijn van een CBCT-viewer en hoe deze te gebruiken
 • kun je Conebeam opnamen beoordelen voor wat betreft de beeldkwaliteit en kun je artefacten herkennen
 • heb je basale kennis van de 3D-anatomie, vereist voor de interpretatie van Conebeam opnamen
 • kun je de meest voorkomende afwijkingen, zoals deze afgebeeld worden op Conebeam opnamen, herkennen en interpreteren
Overige info

Doelgroep
Tandarts, die patiënten verwijst voor Conebeam CT (CBCT) opnamen

Studiebelasting
Thuisstudie middels huiswerk: vooraf 3,5 uur
Tijdsduur opleiding: circa 6 uur

Diploma
Na afloop ontvang je – bij het positief afronden van de opleiding – een diploma.

Accreditatie
Aan deze cursus zijn 6 KRT-punten toegekend.

Overige informatie
De deelnemers ontvangen een aantal CBCT-viewers met voorbeeld-patiënten. Om deze te kunnen gebruiken is een Windows laptop nodig. Het verdient aanbeveling om deze mee te nemen op de cursusbijeenkomst.

Tip:
Als achtergrondinformatie kan gebruik worden gemaakt van het volgende boek:

CBCT curus Toezichthoudend medewerker stralingsbeschermingConebeam CT
door: P.F. van der Stelt
uitgave: Houten, Prelum; AccreDidact (2020)

ISBN 9789089763501

Data

Events & Webinars

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of de online TV show voor de praktijkmanager! Maar ook onze webinars zijn erg gewild. Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events of webinars.

Het Event voor de balieassistentvr 24 september 2021event
Webinar Duivelse dilemma’szie data op paginawebinar
Webinar Intervisiezie data op paginawebinar
Webinar Kinetisch (be)vragenzie data op paginawebinar
Webinar Omgaan met stresszie data op paginawebinar
Webinar Persoonlijk leiderschapzie data op paginawebinar
Webinar Teamfasenzie data op paginawebinar
Webinar van DPSI naar PPSzie data op paginawebinar

Accreditaties

Register Preventieassistenten
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs