Omschrijving

Er geldt een verplichte nascholing voor tandartsen/kaakchirurgen/orthodontisten die zijn opgeleid tot “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming tandheelkunde CBCT”. Je bent als medisch deskundige altijd verantwoordelijk voor de medische stralingsblootstelling. Daarvoor heb je reeds je TMS-CBCT in je bezit. Maar vanuit het nieuwe besluit ben je verplicht om minimaal eens in de 5 jaar aan bij-of nascholing te doen, en dit te documenteren in het KEW- dossier.

Dental Best Practice organiseert, in samenwerking met onze gekwalificeerde docenten, deze bijscholing.

Paul van der Stelt
Tandarts

“ Herregistratie in behandeling bij ANVS, coördinerend stralingsdeskundige.” 

Ik heb mijn opleiding tot tandarts aan de Vrije Universiteit (VU) gedaan. Na mijn afstuderen in 1974 ben ik daar als docent in dienst getreden en heb ik mijn verdere carrière doorgebracht. In 1979 ben ik gepromoveerd. In 1984/85 heb ik een sabbatical in de USA doorgebracht. Ik heb toen onderzoek gedaan aan de NIH. In 1986 ben ik benoemd tot hoogleraar Orale en Maxillofaciale Radiologie. Mijn belangrijkste onderzoekinteresses hadden betrekking op digitale radiologie, computerondersteunde interpretatie van de röntgenopnamen en 3D reconstructietechnieken. De uitkomsten van mijn onderzoeksactiviteiten zijn vastgelegd in meer dan 250 artikelen in de wetenschappelijke literatuur en een aantal boeken of hoofdstukken in boeken. Ook ben ik betrokken geweest bij het bestuur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT). Recentelijk heb ik voor AccreDidact boekje geschreven over de toepassing van radiologie in de tandheelkunde en het veilig gebruik van straling, gevolgd door een tweede boekje over de toepassing van CBCT (Cone Beam CT). Binnenkort verschijnt er in dezelfde serie een boekje over de interpretatie van röntgenopnamen.

In 2013 ben ik met pensioen gegaan. De eerste jaren daarna heb ik nog een aantal promovendi en postdocs begeleid. Nu houd ik mij vooral bezig met cursussen, lezingen op uitnodiging in binnen- en buitenland en begeleiding van het schrijven van manuscripten op het gebied van de tandheelkundige radiologie.

Kostas Syriopoulos
Docent

“ Herregistratie in behandeling bij ANVS,  coördinerend stralingsdeskundige.” 

Tandarts sinds 1993

MSc Tandheelkundige Radiologie (Universiteit van Londen)

PhD, Promotie 1999 (VU, Amsterdam)

Na afloop van deze cursus beschik je over voldoende kennis van:

  • fysische eigenschappen van Conebeam CT
  • principes van stralingsdetectie bij Conebeam CT
  • principe van en procedures voor rechtvaardiging
  • het toepassen van stralingsbescherming bij Conebeam CT
  • het toepassen van stralingsbescherming ten opzichte van patiënten
  • het toepassen van stralingsbescherming ten opzichte van personeel en medewerkers
  • diagnostische referentieniveaus
  • nationale regelgeving en (inter-)nationale richtlijnen

Examen
De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets, zodat we accreditatie kunnen waarborgen.

Studiebelasting
Thuisstudie: 2 uur
Studiebelasting: 6 uur
Totale Studiebelasting is: 8 uur

Ingangsniveau
Diploma “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming tandheelkunde CBCT (basis)”

Certificaat
Na afloop van deze cursus, ontvang je – als bewijs van deelname – een certificaat

Doelgroep
Tandartsen, kaakchirurgen, orthodontisten

Accreditatie
KRT-punten voor deze bij- en nascholing zijn: 6,5 punten

KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie
Klik hier voor de KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie

 

Data

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 22 september 2023event
Het Event voor de preventieassistentvr 2 juni 2023event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs