Omschrijving

Als mondhygiënist geef je de patiënt adviezen en instructies mee voor een juiste mondgezondheid en probeer je de patiënt te motiveren om dit ook thuis door te voeren. Ondanks je goede intenties krijg je te maken met weerstand: onwelwillendheid, een ‘ja, maar’, een sceptische houding, boosheid en passiviteit. Je intenties lopen stuk op deze weerstand. Maar waarom? Wat is die weerstand? Waar komt die vandaan? En hoe kan je ermee omgaan? Hoe zorg je ervoor dat die weerstand vermindert of nog beter dat je de weerstand voorkomt?

In de cursus Gedragsverandering en weerstand leer je vanuit het vakgebied van psychologie en gedragsverandering welke psychologische weerstanden er bestaan, waar deze vandaan komen, waarom deze normaal en gezond zijn en welke concrete wetenschappelijke gedragsveranderingstechnieken je kunt inzetten om weerstanden te verminderen en zelfs voorkomen.

De cursus is een combinatie van (interactieve) theoretische colleges en verdiepende opdrachten om de theorie eigen te maken.

Johnny Buivenga
gedragspsycholoog en docent

Johnny Buivenga studeerde cum laude af op het gebied van gedragsverandering aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sindsdien is hij werkzaam als gedragspsycholoog en verandert in de rol van projectleider en consultant het gedrag van groepen mensen op tal van vlakken voor overheden, semi-overheden en bedrijven. Verder doceert hij gedragsverandering in twee post-academische opleidingen. In 2018 startte hij zijn eigen bedrijf De Beweegreden om mensen, met behulp van wetenschappelijke gedragsverandering, te helpen aan hun fysieke en mentale ontwikkeling te werken.

De cursist:

  • Leert over de oorsprong van gedrag en gedragsverandering en de relatie tot heersende maatschappelijke ideeën
  • Weet wat de drie psychologische weerstanden zijn, wat deze inhouden en vanuit welke fundamentele behoeftes deze voortkomen
  • Leert de drie psychologische weerstanden herkennen en onderscheiden in de eigen praktijk
  • Leert welke wetenschappelijke gedragsveranderingstechnieken er bestaan om weerstand te verminderen
  • Leert voor elke psychologische weerstand de juiste wetenschappelijke gedragsveranderingstechniek te selecteren en uit te werken
  • Werkt wetenschappelijke gedragsveranderingstechnieken uit op basis van de meest voorkomende weerstanden in eigen praktijk

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
De cursus start om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur.
Totale studiebelasting is: 7 uur.

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat.

Doelgroep
Mondhygiënist.

Accreditatie
KRM, 6 mondzorgpunten.

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs