Omschrijving

Het behandelen van kinderen in de praktijk vraagt een andere aanpak dan het behandelen van volwassen patiënten. In deze cursus worden praktische tips gegeven en ervaringen gedeeld over het behandelen van angstige kinderen, kinderen met ADHD, ASS en gedragsproblemen.

Door vroegtijdig de risicofactoren van de ziekte cariës vast te stellen bij kinderen en hierop de preventie- en behandelingsaanpak op individueel niveau aan te passen, kan de mondhygiënist er voor zorgen dat het cariësproces wordt stilgezet en er geen nieuwe cariësleasies ontstaan in de dentitie. Naast het theoretische gedeelte wordt er een practicum gegeven om de theoretische tips en trics toe te passen in de praktijk. 

Annemieke Laan
mondhygiënist

Annemieke Laan, is in 2006 afgestudeerd als mondhygiënist met de differentiatie jeugdzorg. Zij werkte als mondhygiëniste eerst 4 jaar in Groningen als docentinstructeur bij de Hanzehogeschool Groningen waarbij ze onder andere op de afdeling kindertandheelkunde werkte. Daarnaast werkte ze in een verwijskliniek voor kinderen en in de algemene praktijk. In 2010 is ze verhuisd en heeft ze 1 jaar als instructeur les gegeven aan mondzorgkunde studenten op de afdeling pedodontologie bij ACTA. Daarnaast werkte ze 4 jaar bij Stichting Bijzondere Tandheelkunde en heeft ze meegewerkt aan het project: “De mond niet vergeten”. Nu werkt ze in een algemene praktijk waar ze alleen kinderen en patiënten uit de bijzondere zorggroepen behandeld. Naast haar werkzaamheden als mondhygiëniste stuurt ze het preventieteam aan en is medeverantwoordelijk voor de ‘ISO 9001 voor de Zorg’ in de praktijk.

De cursist:

  • Heeft kennis genomen van de aandachtspunten bij het uitvoeren van een PMO, preventie en behandeling van kinderen
  • Kan een ICDAS-II score & röntgenbeoordeling geven van cariësleasies in de melkdentitie en blijvende dentitie aan de hand van casussen en kan aanbevelingen geven over verschillende behandelopties
  • Heeft kennis genomen van verschillende manieren van fluoride applicaties
  • Kan alternatieve mondverzorgingstips geven als de gebruikelijke mondzorg niet haalbaar is en/of toereikend om het cariësproces tot stilstand te brengen
  • Verkrijgt kennis over aandachtspunten bij het geven van voedingsadvies bij kinderen
  • Heeft kennis genomen en tips gekregen over behandeling van angstige kinderen, kinderen met ADHD, ADD en gedragsproblemen

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
De cursus start om 09.30 uur en eindigt om 16.00 uur.
Totale studiebelasting is: 7,5 uur.

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat.

Doelgroep
Mondhygiënist.

Accreditatie
KRM, 6 mondzorgpunten.

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs