Omschrijving

Volgens de nieuwe richtlijn indiceer je aan de hand van een periodieke herbeoordeling het vervolgtraject, welke je kiest wordt inzichtelijk gemaakt tijdens deze cursusdag. Daarnaast wordt besproken welke factoren de frequentie van de nazorg bepalen en tevens welke alternatieve vormen van parodontale therapie er voor handen zijn. Tot slot worden de verschillen tussen de behandeling van ontstoken pockets rondom implantaten en natuurlijke gebitselementen besproken.

De cursus is interactief, waarbij de cursist actief participeert en bijdraagt in de kennisuitwisseling. De cursusdag is doorspekt met casuïstiek om de lesstof toe te lichten.

Schelte Fokkema
Tandarts parodontoloog

Schelte Fokkema is parodontoloog en daarmee ook tandarts, maar is tevens mondhygiënist en voert al meer dan 20 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in Den Bosch en is inmiddels ruim 25 jaar parodontoloog erkend door de NVvP. Naast zijn klinisch werk heeft Schelte gedurende zijn gehele carrière educatie op het gebied van de parodontologie verzorgd, zowel in de vorm van bij- en nascholing alsook in de initiële opleiding. Momenteel is hij naast regulier cursusdocent ook hoofddocent bij de Leergang Parodontologie en is hij verantwoordelijk voor het curriculum. Verder is Schelte een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en heeft hij regelmatig zitting genomen in besturen, commissies of werkgroepen.

De cursist:

  • Kent de klinische factoren die van invloed zijn op parodontale progressie ofwel stabiliteit
  • Begrijpt waarop parodontale nazorg is gericht, wat deze inhoudt en wanneer deze begint
  • Begrijpt de indicaties nazorg, herbehandeling of reiniging en kent het juiste traject daarbij
  • Heeft inzicht in het bepalen van de frequentie van nazorg in relatie tot risicofactoren
  • Heeft inzicht in de relevantie van alternatieve methodieken van biofilmbestrijding
  • Kent de verschillen tussen de bouw van het parodontium en het peri-implantaire weefsel
  • Begrijpt de (on)mogelijkheden in de behandeling van het ontstoken peri-implantaire weefsel

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
De cursus is van 09.00 uur – 17.30 uur
Totale studiebelasting is: 8,5 uur

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat

Doelgroep
Mondhygiënist

Accreditatie
KRM, 7 mondzorgpunten

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs