Omschrijving

Volgende de nieuwe richtlijn voor parodontale behandelingen, indiceer je aan de hand van een periodieke herbeoordeling, welk vervolgtraject past bij de parodontale behandeling die je aan het uitvoeren bent. Tijdens deze cursusdag maken we inzichtelijk welke behandelmogelijkheden te overwegen zijn en waarom je voor welke richting kiest. Daarnaast wordt besproken welke factoren de frequentie van de nazorg bepalen en tevens welke alternatieve vormen van parodontale therapie er voor handen zijn. Tot slot worden de verschillen tussen de behandeling van ontstoken pockets rondom implantaten en natuurlijke gebitselementen besproken.

De cursus is interactief, waarbij de cursist actief participeert en bijdraagt aan de kennisuitwisseling. Tijdens deze dag zullen ook verschillende casussen aan bod komen.

De verschillende thema’s kunnen het beste worden doorgenomen in de chronologische volgorde die ook wordt aangehouden tijdens de parodontale behandeling, maar als er behoefte is aan het afwijken van deze volgorde, kunnen thema’s ook door elkaar heen besproken worden; we passen ons aan, aan jullie voorkeuren.

Schelte Fokkema
Tandarts parodontoloog

Schelte Fokkema is een door de NVvP erkende parodontoloog en hij is daarmee dan ook tandarts, maar is ook mondhygiënist en voert al bijna 30 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in ‘s-Hertogenbosch. Naast zijn klinisch werk heeft Schelte gedurende zijn gehele carrière educatie op het gebied van de parodontologie verzorgd, zowel in de vorm van bij- en nascholing alsook in de initiële opleidingen. Momenteel is hij naast regulier cursusdocent ook hoofddocent bij de Leergang Parodontologie en waarvoor hij verantwoordelijk is voor het gehele curriculum. Schelte is een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en hij heeft regelmatig zitting genomen in besturen, commissies en werkgroepen.

De cursist:

  • Kent de klinische factoren die van invloed zijn op parodontale progressie ofwel stabiliteit
  • Begrijpt waarop parodontale nazorg is gericht, wat deze inhoudt en wanneer deze begint
  • Begrijpt de indicaties nazorg, herbehandeling of reiniging
  • Heeft inzicht in het bepalen van de frequentie van nazorg in relatie tot risicofactoren
  • Heeft inzicht in de relevantie van alternatieve methodieken van biofilmbestrijding
  • Kent de verschillen tussen de bouw van het parodontium en het peri-implantaire weefsel
  • Begrijpt de (on)mogelijkheden in de behandeling van het ontstoken peri-implantaire weefsel

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
De cursus is van 09.00 uur – 17.30 uur
Totale studiebelasting is: 8,5 uur

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat

Doelgroep
Mondhygiënist

Accreditatie
KRM, 7 mondzorgpunten

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs