Omschrijving

In deze 1-daagse cursus ligt de nadruk op het maken van partiële indirecte restauraties van keramiek in de zijdelingse delen. Met de huidige mogelijkheden die adhesieve tandheelkunde biedt en de materialen die daarvoor beschikbaar zijn, is het niet meer nodig om elementen volledig te omslijpen.

Er zal aandacht zijn voor randvoorwaarden, indicatiestelling en daarnaast voor prepareren en cementeren.

In zowel een introductie met achterliggende theorie als een hands-on deel wordt de cursist meegenomen in het gehele proces en is na deze dag in staat om er direct mee aan de slag te gaan.

Riemer vochteloo
Tandarts

Na afloop van deze cursus weet je:

  • welke verschillende preparatie vormen er bestaan
  • wanneer partiële preparaties van brugpijlers geïndiceerd zijn en dergelijke bruggen toegepast kunnen worden
  • waaraan een partiële preparatie moet voldoen
  • welke factoren de levensduur bepalen
  • meer over de keuze van de diverse materialen: hoog edelmetaal, lithiumdisilicaat en zirkonia
  • welke technieken er zijn om een tijdelijke voorziening te maken

Studiebelasting
Totale studiebelasting is: 6 uur

Ingangsniveau
Tandarts

Certificaat
Na afloop van deze cursus, ontvang je – als bewijs van deelname – een certificaat

Doelgroep
Tandarts

Accreditatie
KRT aangevraagd

Data

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 22 september 2023event
Het Event voor de preventieassistentvr 2 juni 2023event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs