Omschrijving

In deze 1-daagse cursus ligt de nadruk op het maken van partiële indirecte restauraties van keramiek in de zijdelingse delen. Met de huidige mogelijkheden die de adhesieve tandheelkunde biedt en de materialen die tegenwoordig beschikbaar zijn, is het niet meer nodig om elementen volledig te omslijpen.

Er zal aandacht zijn voor randvoorwaarden, indicatiestelling en daarnaast voor prepareren en cementeren en er zal ook een hands-on deel worden aangeboden als volgt:

Deel I: maken van twee verschillende preparaties op een 16 of 26 KaVO element, t.b.v. een inlay.

A: een MODP preparatie molaar (1 knobbel betrokken) en B: een MODB preparatie molaar (twee knobbels betrokken).

1  Maken van een putty afdruk
2  Prepareren van beide preparaties
3  IDS aanbrengen 

Deel II: cementeren
1  Maken van een ‘inlay’ in de puttymal met bisacrylaat op beide preparaties
2  Cementeren van deze ‘inlays’ zoals je een keramische inlay zou cementeren
3  Afwerken/polijsten

Door middel van een introductie met achterliggende theorie en een hands-on deel, wordt de cursist meegenomen in het gehele proces en is na deze dag in staat om er direct mee aan de slag te gaan.

 

Riemer vochteloo
Tandarts

Ik volgde mijn opleiding tot tandarts aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na mijn afstuderen bouwde ik mijn ervaring in verschillende praktijken op in algemene tandheelkunde.

In die tijd volgde ik bij- en nascholing in binnen- en buitenland op het gebied van restauratieve tandheelkunde, implantologie, gnathologie en chirurgische technieken.

De laatste jaren richt ik mijn aandacht meer en meer op restauratieve tandheelkunde en ben ik sinds 2012 in opleiding tot restauratief-prothetisch tandarts.

Sinds 2011 combineer ik het werk in de praktijk met een aanstelling bij de sectie Orale Functieleer, Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, UMC Groningen.

Daar werk ik met veel plezier als docent op het gebied van vaste(indirecte) restauraties en uitgebreide(re) rehabilitaties.

Naast het op de voet volgen van nieuwe ontwikkelingen vind ik het belangrijk technisch goed werk te leveren op een prettige manier.

Na afloop van deze cursus weet je:

  • Welke verschillende preparatie vormen er bestaan.
  • Wanneer partiële preparaties van brugpijlers geïndiceerd zijn en dergelijke bruggen toegepast kunnen worden.
  • Waaraan een partiële preparatie moet voldoen.
  • Welke factoren de levensduur bepalen.
  • Meer over de keuze van de diverse materialen: hoog edelmetaal, lithiumdisilicaat en zirkonium.
  • Welke technieken er zijn om een tijdelijke voorziening te maken.

Studiekosten: € 695,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
Totale studiebelasting is: 6 uur

Ingangsniveau
Tandarts

Certificaat
Na afloop van deze cursus, ontvang je – als bewijs van deelname – een certificaat

Doelgroep
Tandarts

Accreditatie
KRT aangevraagd

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs