Omschrijving

Volgens de nieuwe richtlijn kies je eerder voor het paro-traject als er risicofactoren aanwezig zijn. Welke invloed systemische factoren hebben op het ontstoken parodontium wordt tijdens deze cursusdag toegelicht en de term vatbaarheid verhelderd.

Daarnaast wordt de invloed van lokale risicofactoren op het parodontium besproken en ook de rol van bacteriële complexen, waarbij de vraag centraal staat of parodontitis meer is dan alleen de kolonisatie van bacteriën. 

Schelte Fokkema
Tandarts parodontoloog

Schelte Fokkema is parodontoloog en daarmee ook tandarts, maar is tevens mondhygiënist en voert al meer dan 20 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in Den Bosch en is inmiddels ruim 25 jaar parodontoloog erkend door de NVvP. Naast zijn klinisch werk heeft Schelte gedurende zijn gehele carrière educatie op het gebied van de parodontologie verzorgd, zowel in de vorm van bij- en nascholing alsook in de initiële opleiding. Momenteel is hij naast regulier cursusdocent ook hoofddocent bij de Leergang Parodontologie en is hij verantwoordelijk voor het curriculum. Verder is Schelte een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en heeft hij regelmatig zitting genomen in besturen, commissies of werkgroepen.

De cursist:

  • Heeft inzicht in de rol van roken, diabetes, voeding en stress op de parodontale gezondheid
  • Begrijpt de rol van hormonen en medicijnen op de parodontale gezondheid
  • Begrijpt de relatie van het parodontium met orthodontie, endodontologie en restauraties
  • Heeft inzicht in de relatie tussen occlusaal, dentaal en iatrogeen trauma en het parodontium
  • Begrijpt het ontstaan van een biofilm en de rol hierin van bacteriële complexen
  • Kent de samenstelling van het orale microbioom volgens de nieuwste analysetechnieken
  • Kent het synergie-dysbiose model in de verklaring voor parodontale progressie ofwel ontsteking

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
De cursus duurt van 9.00 uur – 17.30 uur
Totale studiebelasting is: 8.30 uur

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat

Doelgroep
Mondhygiënist

Accreditatie
KRM, 7 mondzorgpunten

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs