Omschrijving

Volgens de nieuwe richtlijn kies je eerder voor het paro-traject als er bepaalde risicofactoren aanwezig zijn. Welke invloed systemische factoren hebben op het ontstoken parodontium wordt tijdens deze cursusdag toegelicht en de term vatbaarheid wordt besproken. Daarnaast wordt de invloed van lokale risicofactoren en bacteriële complexen besproken, waarbij de vraag centraal staat of parodontitis meer is dan alleen de kolonisatie van bacteriën?

De cursus is interactief, waarbij de cursist actief participeert en bijdraagt aan de kennisuitwisseling. Daarnaast wordt de leerstof toegelicht met casuïstiek. De cursist kan een thema kiezen in een willekeurige volgorde, maar de docent adviseert de chronologische volgorde aan te houden vanwege de parallellen met de parodontale behandeling.

Schelte Fokkema
Tandarts parodontoloog

Schelte Fokkema is een door de NVvP erkende parodontoloog en hij is daarmee dan ook tandarts, maar is ook mondhygiënist en voert al bijna 30 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in ‘s-Hertogenbosch. Naast zijn klinisch werk heeft Schelte gedurende zijn gehele carrière educatie op het gebied van de parodontologie verzorgd, zowel in de vorm van bij- en nascholing alsook in de initiële opleidingen. Momenteel is hij naast regulier cursusdocent ook hoofddocent bij de Leergang Parodontologie en waarvoor hij verantwoordelijk is voor het gehele curriculum. Schelte is een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en hij heeft regelmatig zitting genomen in besturen, commissies en werkgroepen.

De cursist:

  • Heeft inzicht in de rol van roken, diabetes, voeding en stress op de parodontale gezondheid
  • Begrijpt de rol van hormonen en medicijnen op de parodontale gezondheid
  • Begrijpt de relatie van het parodontium met orthodontie, endodontologie en restauraties
  • Heeft inzicht in de relatie tussen occlusaal, dentaal en iatrogeen trauma en het parodontium
  • Begrijpt het ontstaan van een biofilm en de rol hierin van bacteriële complexen
  • Kent de samenstelling van het orale microbioom volgens de nieuwste analysetechnieken
  • Kent het synergie-dysbiose model in de verklaring voor parodontale progressie ofwel ontsteking

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
De cursus duurt van 9.00 uur – 17.30 uur.
Totale studiebelasting is: 8.30 uur.

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat.

Doelgroep
Mondhygiënist.

Accreditatie
KRM, 7 mondzorgpunten.

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs