Omschrijving

Op vrijdag 14 april is het weer zover; hét jaarlijkse event voor de praktijkmanager! Dit jaar in een andere vorm, met meer specifieke workshops waaruit je zelf kunt kiezen. Je kunt in totaal 3 workshops volgen dus kies wat bij jou past!

We starten gezamenlijk met een lekker ontbijtje in de keuken van Miele. “De morgenstond heeft goud in de mond”, dus er is geen beter moment dan aan het ontbijt al met elkaar in gesprek te gaan. Vooraf zijn er door jullie allemaal vragen ingestuurd waarop je graag een antwoord zou willen hebben.

Dat antwoord is waarschijnlijk al aanwezig bij één van je ontbijttafelgenoten. En is het antwoord nog niet aanwezig dan kun je er gezamenlijk, onder het eten van een broodje, een antwoord op formuleren. Dit alles onder begeleiding van Fenno Moes.

Na het ontbijt is het tijd voor de verschillende workshops, met veel aandacht voor arbeid juridische onderwerpen, persoonlijke profielen én persoonlijke ontwikkeling.

Want met alle maatschappelijke uitdagingen, is het meer dan ooit de vraag hoe we aangehaakt blijven bij onszelf en elkaar. Wat vraagt dit van je als collega, of als leidinggevende? Kirsten Heukels praat je bij over de verschillende kleuren volgens Insights Discovery en hoe je je kennis op dit gebied het beste kunt inzetten.

Ziekteverzuim is en blijft één van de grootste arbeidsrechtelijke onderwerpen, waarbij door goede kennis hierover te vergaren ook de meeste ‘winst’ valt te behalen. Het veld van spelregels omtrent ziekte is complex maar zeer belangrijk om goed te beheersen om daarmee erger te kunnen voorkomen. Valesca Nederlof gaat hier verder op in tijdens haar workshop.

Het komend jaar zal op het gebied van het arbeidsrecht serieus beweging gaan komen in de kwalificatie van de arbeidsverhoudingen. Zowel wet als rechtspraak neigen naar een groter bereik van de arbeidsovereenkomst waardoor tal van ZZP’ers toch werknemers zullen blijken te zijn. Materie waar ook tandartsen in hun samenwerking mee te maken krijgen.
Daarnaast vormt ontslag eveneens een bijzonder groot vraagstuk in het arbeidsrecht. Dat kan in velerlei vormen. Het hele scala komt voorbij in de workshop van Pieter van den Brink.

En alsof dat nog niet genoeg is, hebben we ook een inspirerende workshop over je positie als praktijkmanager. Hoe positioneer je je? Wat straal je uit (bewust en onbewust) en welk effect heeft dat op je omgeving? Wat zou je graag willen neerzetten en wat is daarvoor nodig? Deborah van den Bos gaat met je spiegelen in deze reflectieve workshop.

Na de verschillende workshop sluiten we het Event gezamenlijk af met Fenno Moes en ga je vol met kennis en nieuwe inzichten het weekend in!

 

Inschrijven!
Programma
08.30 uur – 09.30 uur  Rise and shine; er staat een lekker ontbijtje voor je klaar (inclusief interactief HR spel, begeleid door Fenno Moes)
09.30 uur –  11.00 uur Workshop ronde 1
11.00 uur – 11.15 uur Korte pauze
11.15 uur – 12.45 uur Workshop ronde 2
12.45 uur – 13.15 uur   Pauze
13.15 uur – 14.45 uur Workshop ronde 3
14.45 uur – 15.15 uur  Afsluiting met Fenno Moes

 

Sprekers & Onderwerpen

Kirsten Heukels

WORKSHOP 1: Kleurrijk (samen)werken met Insights Discovery

Met alle maatschappelijke uitdagingen, is het meer dan ooit de vraag hoe we aangehaakt blijven bij onszelf en bij elkaar als team. Wat vraagt dit van je als collega, of als leidinggevende? Hoe draag je zorg voor goed werkgeverschap en stimuleer je goed werknemerschap?

Het uitgangspunt is dat ieder mens persoonlijk authentiek leiderschap kan vertonen en verantwoording neemt voor zijn/haar rol. We kijken samen, vanuit de kleuren van Insights Discovery, (zelfde gedachtengoed als DISC), naar alle mogelijkheden en hoe om te gaan met obstakels.

We gaan tijdens deze interactieve workshop aan de slag met jouw kleur(en). Je wordt meer bewust van de invloed van communicatie, van de prioriteiten die je stelt én de impact van het te (h)erkennen en belonen van je collega`s en jezelf.

Valesca Nederlof

WORKSHOP 2: Verzuimbegeleiding

Als praktijkmanager krijg je vroeg of laat te maken met begeleiding van zieke werknemers. In Nederland ligt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van zieke werknemers bij hun werkgevers. En wie zal namens werkgevers in de Mondzorg moeten voldoen aan al die verantwoordelijkheid met al de bijbehorende wettelijke verplichtingen? Juist, jij als praktijkmanager!

Maar wat zijn nou die verplichtingen uit de wet Poortwachter? Hoe maak je dat verplichte plan van aanpak? Wat mag je wel en niet vragen, en wel of niet documenteren? Hoe ga je om met de Arbodienst en bedrijfsartsen, wat zijn hun rol? Wat moet jij doen als er een WIA aangevraagd moet worden? Hoe zorg je ervoor dat het verzuim binnen de perken blijft en hoe pak je hierin je invloed?

Tijdens deze workshop zullen al deze onderwerpen aan bod komen. Tevens is er ruimte voor vragen en krijg je tips en tricks die je meteen kunt toepassen in de praktijk.

Pieter van den brink

WORKSHOP 3: Arbeidsrecht in vogelvlucht, basiskennis en actualiteiten; essentieel voor elke praktijkmanager

Voorkomen is beter dan genezen. Kennis van het arbeidsrecht zorgt er in ieder geval voor dat alle verwachtingspatronen helder zijn waardoor misverstanden (vaak bron van conflict) voorkomen kunnen worden.
In deze workshop word je in sneltreinvaart door het arbeidsrecht geloodst met nadruk op actuele onderwerpen waar je als praktijkmanager vooral mee te maken krijgt of gaat krijgen. Zoals ontwikkelingen op het gebied van onderscheid tussen ZZP’ers en werknemers, dossieropbouw, ontslag, (sociaal) veilige werkvloer, diverse vormen van flexcontracten en herstructurering waaronder eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden. Ofwel, zet je schrap voor deze achtbaan van het arbeidsrecht waarmee je binnen anderhalf uur helemaal up-to-date bent om jouw werkvloer met vertrouwen te normeren.

 

Deborah van den bos

WORKSHOP 4: Powerful Performance

Elke werkdag zet je een persoonlijke performance neer. Met de manier waarop je contact maakt, welk gedrag je laat zien, hoe je communiceert en wat je uitstraalt. Vaak zijn we ons er niet van bewust wat de impact van je persoonlijke performance is. In deze workshop krijg je de spiegel voorgehouden en ga je bewust kijken naar je professionele zelf.

Hoe positioneer jij je? Wat straal je uit (bewust en onbewust) en welk effect heeft dat op je omgeving?

Deze workshop geeft een verdiepend inzicht in jouw positionering in je functie als praktijkmanager. Hoe stevig sta je nu en wat laat je zien? Welke persoonlijke uitdagingen en belemmeringen kom je tegen? Wat zou je graag willen neerzetten en wat is daarvoor nodig?

Je krijgt inzichten, tips en inspiratie hoe je op verbindende wijze jouw positie als praktijkmanager krachtig inneemt en hoe je jouw ‘personal powers’ (nog) bewuster kunt inzetten. Door het versterken van jouw powerful performance bereik je meer, neem je anderen mee en beweeg je ze op een motiverende manier in de gewenste richting.

Data & Locatie

Datum: vrijdag 14 april 2023

Doelgroep: praktijkmanager

Locatie: Miele Experience Center te Vianen

Tijd: 08.30 uur – 15.15 uur

Data

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs