Omschrijving

Deze nieuwe 10-daagse Upgrade is speciaal ontwikkeld voor de gediplomeerde, in het buitenland opgeleide, mondhygiënist die in Nederland erkend wil worden.  

Als je met een buitenlands zorgdiploma in Nederland wilt werken, kan dat alleen als je kennis en vaardigheden van gelijkwaardige inhoud en niveau zijn van het curriculum mondzorgkunde op bachelor niveau.
De definitieve erkenning wordt verleend door de commissie “Buitenslands Gediplomeerde Volksgezondheid”. Dit is een onafhankelijke commissie van deskundigen voor de erkenning van je diploma.

Wanneer je deze Upgrade succesvol hebt afgerond én erkend bent door bovenstaande commissie voldoe je dus aan de gestelde voorwaarden om als mondhygiënist in Nederland te werken. Tevens volstaat dit pakket om ook op te gaan voor het experiment BIG, omdat deze Upgrade inclusief TMS is. Door deze nieuwe Upgrade te volgen bieden we je een compleet programma aan. We hebben onze reeds bestaande modules voor je samengevoegd in één leergang. Zo hoef je ze niet los te volgen en heb je meteen alles compleet!

De opleiding is een door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland geaccrediteerde post-HBO-opleiding. Dit betekent dat voor het tot stand komen van deze leergang een uitvoerige toetsingsprocedure is doorlopen en dat ieder jaar een voortgangsrapportage wordt samengesteld. 

De leergang bestaat uit vier fysieke modules en 3 online modules

 Blok 1: Lokale anesthesie (2 dagen)
 Blok 2: Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming, inclusief röntgen- en cariësdiagnostiek (2 dagen)
 Blok 3: Prepareren (cariësmanagement) en restaureren met plastische materialen (5 dagen)
 Blok 4: Ondernemerschap (1 dag)

Online:
Module 1:  Ondernemen (1 uur)
Module 2: 
Evidence based practice (1 uur)
Module 3:  
Wet BIG (1 uur)

Deze Upgrade is zo opgebouwd dat als de theorie is behandeld en getoetst, er vervolgens behandeling kan plaatsvinden tijdens de klinische stage. Opdrachten worden binnen een half jaar na het afronden van de Upgrade, afgetekend door een BIG geregistreerde tandarts of BIG geregistreerde mondhygiënist.

In deze 2-daagse opleiding leer je lokale anesthesie in de mond te geven, infiltratie anesthesie in de boven- en onderkaak en (mandibulaire) geleidingsanesthesie

Deze opleiding Lokale anesthesie geeft de theoretische en praktische basis. Ook besteden we aandacht aan het verbod op recappen en behandelen we verschillende oplossingen voor veilig omgaan met naalden.

Er wordt eerst geoefend op een kunststof schedel en daarna oefen je onderling op je mede-cursisten.
Je dient ermee akkoord te gaan dat lokale anesthesie bij je wordt toegediend (met kortwerkende middelen).

In de weken tussen de 2 opleidingsdagen moet je in de praktijk een aantal keer, onder toezicht van een tandarts of geregistreerd mondhygiënist, anesthesie toepassen bij patiënten.

Totaal 16 verrichtingen in de praktijk

 • 8 keer een infiltratie anesthesie
 • 8 keer een (mandibulaire) geleidingsanesthesie

Leerdoelen
Na deze opleiding ben je in staat om:

 • Op aanwijzing van een BIG geregistreerd tandarts of geregistreerd mondhygiënist, infiltratie- en geleidingsanesthesie toe te dienen bij patiënten

 • Op basis van de geleerde theorie keuzes te maken die betrekking hebben op lokale anesthesie

 • De praktische uitvoering van de injecties goed te doorlopen

 

Met deze 2-daagse opleiding stralingsdeskundigheid verwerf je de voorgeschreven stralingsdeskundigheid voor het zelfstandig rechtvaardigen van röntgenopnamen of het optreden als verantwoordelijk stralingsdeskundige voor de praktijk.

Wanneer je uiteindelijk aanvraag doet voor geregistreerd mondhygiënist (BIG), kan je straks de primaire cariës beoordelen en behandelen. Mooie taken die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengen. Want wat zie je, waar let je op en wanneer beslis je of je wel of niet gaat behandelen? Voer je de behandeling zelf uit of verwijs je door naar een tandarts of specialist?

Tal van factoren bepalen jouw beslissing. Iedere keer weer een beslisboom waar je bewust of onbewust ‘inklimt’. Tijdens de 2-daagse opleiding lopen we samen die beslismomenten door. Hierna bepaal jij met nog meer zekerheid en overtuiging zélf hoe jij jouw patiënten het beste behandelt.

Aan de hand van (röntgen)foto’s bespreken we casussen.

Bij- en/of nascholing
Volgens het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming dien je – minimaal eens in de 5 jaar nadat je de bovenstaande opleiding hebt gevolgd – aan bij– en/of nascholing te doen.

Klik hier om naar de leerdoelen te gaan

Deze opleiding heeft als doel om de niet Nederlands gediplomeerd mondhygiënist op te leiden in het diagnosticeren van cariës en met het maken van plastische restauraties. In zowel theorie als in preklinische praktijk, is dit de basis voor de verrichtingen in een klinische stage.

Tijdens deze 5-daagse opleiding wordt aandacht besteed aan het periodiek mondonderzoek met betrekking tot cariës- en röntgendiagnostiek, prepareren en restaureren (cariës management). Prepareren en restaureren wordt geoefend op fantoom. De indicaties worden tijdens deze opleiding besproken om het indicatiegebied van de mondhygiënist te leren kennen en valkuilen te voorkomen. Praktische vaardigheden, maar ook theoretische kennis komen ruimschoots aan bod. Hoe zorg je voor een functioneel en esthetisch goede vulling?

Totaal 25 verrichtingen in de praktijk

 • 10 keer een 1 vlaks occlusaal, prepareren en restaureren
 • 10 keer een 2 vlaks, prepareren en restaureren
 • 5 keer een preparatie naar keuze, prepareren en restaureren

Deze opleiding wordt afgerond met een preklinische toets.
Hierna heeft de cursist een half jaar de tijd om de klinische verrichtingen te doen, deze moeten worden begeleid door een BIG geregistreerde mondhygiënist of tandarts.

Leerdoelen
Je bent na afloop van de opleiding op de hoogte van:

 • Diagnose: aandachtspunten bij het mondonderzoek, inschatten van het cariësrisico en frequentie van bitewings
 • Indicatie: wat behandel je (nog) niet en wat wel, wanneer stuur je iemand door naar de tandarts
 • Interpretatie van bitewings: wanneer behandelen en wanneer niet; bijzondere gevallen
 • Prepareren: gangbare prepareertechnieken
 • Vullen en afwerken: materiaalkennis en matrixsystemen. Moderne inzichten in omgaan met composiet en bondings
 • Praktische vaardigheden: aanbrengen van cofferdam en oefenen op fantoom (naar behoefte)

Je hebt de nodige jaren ervaring opgedaan in de dentale wereld, bent goed in je vak en het is tijd om je droom te verwezenlijken: Het starten van je eigen praktijk… Het zal je niet verbazen dat hier heel wat bij komt kijken. Naast vakkennis heb je namelijk ook management- en ondernemerskwaliteiten nodig. Denk aan zaken als huisvesting & inrichting, financiën, personeel en marketing. Tijdens de masterclass leer je aan de hand van een praktisch stappenplan wat er allemaal komt kijken bij het ondernemerschap. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en ben je klaar om te ondernemen.

Tijdens de masterclass wordt theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden en er is voldoende ruimte voor vragen en discussies. Er is gekozen voor een logische (chronologische) volgorde waarmee de cursist ook in de praktijk te maken krijgt:

 • Oriëntatiefase
 • Overwegingsfase
 • Aankoopfase
 • Bouw- en uitvoeringsfase
 • Opleveringsfase
 • Opbouwen van je praktijk

Extra modules vanuit onze eigen online leeromgeving
Hoorcollege 1:  Ondernemen (1 uur)
Hoorcollege 2:  Evidence based practice (1 uur)
Hoorcollege 3:  Wet Big (1 uur)

Rob Vermaas
Tandarts

Rob Vermaas studeerde tandheelkunde in Groningen en heeft zich na zijn diensttijd als tandarts bij de landmacht  gevestigd als algemeen practicus in Zevenaar.

Naast de praktijk is hij veel betrokken geweest bij de evaluatie en ontwikkeling van tandheelkundige materialen.

Sinds 2000 ondersteunt hij, als consultant, diverse bedrijven in de ontwikkeling  marketing en implementatie van tandheelkundige producten. Hiervoor geeft o.a. hij trainingen aan dealers maar ook aan de professionele gebruikers (tandartsen en mondzorgkundigen).

Sinds 2005 ook werkzaam als docent in diverse, tandheelkundige, vakgebieden.

Graag deelt hij de praktijk ervaring en uitgebreide productkennis met de cursisten.

Esther Raaijmakers
klinisch fysicus, coördinerend deskundige (niveau 3)

Ik ben van huis uit klinisch fysicus. Ik heb natuurkunde gestudeerd en ben daarna in het ziekenhuis gaan werken. De klinisch fysicus is daar de persoon die techniek, artsen en patiënten samenbrengt. Ik werk nu in de radiotherapie en nucleaire geneeskunde. In dat kader ben ik ook coördinerend deskundige stralingsbescherming. Dat werk ben ik verder uit gaan breiden met een eigen consultancy en opleidingsbureau in de stralingsbescherming, Estherion.

Als docent ben ik steeds op zoek naar interactie met de groep. Ik combineer theorie met spel elementen en probeer zo de dag af te wisselen. Stralingsbeschermingslessen moeten simpel, duidelijk en vastomlijnd zijn. En, er zijn geen domme vragen!  

Tanja Wildschut
tandarts

Ik ben Tanja en ben in 1998 afgestudeerd als tandarts op de ACTA. Daarna heb ik bij verschillende praktijken gewerkt, waaronder voor kindertandheelkunde. In 2006 ben ik terechtgekomen in een kleine groepspraktijk in Utrecht, waar ik nog steeds met veel plezier werk.

In 2006 ben ik ook begonnen als docent bij de cursus preventieassistent. Dit vond ik zo leuk, dat ik in 2012 ben begonnen als docent bij de opleiding Mondzorgkunde op de Hogeschool Utrecht. Daar geef ik voornamelijk praktijkvakken en ook theorie. Daarnaast ben ik in 2012 gestart bij Dental Best Practice. Daar geef ik de opleiding Tandartsassistent, röntgendiagnostiek bij de TMS cursus mondhygiënist en prepareren en restaureren voor de mondhygiënist.

Het zien groeien van de cursisten in hun vaardigheden en zelfvertrouwen, maakt het vak als docent heel mooi. Dit samen met het enthousiaste team van Dental Best Practice!

Josine Rosseel
Tandarts

Ik ben inmiddels ruim 16 jaar tandarts. In deze 16 jaar heb ik verschillende onderdelen van de tandheelkunde beoefend. Ik heb lesgegeven op de opleiding tandheelkunde, promotie onderzoek gedaan, als algemeen tandarts gewerkt en momenteel ook als tandarts op het CBT.

Het lesgeven begon de afgelopen tijd weer erg te kriebelen en sinds afgelopen jaar ben ik voor Dental Best Practice begonnen als docent anesthesie. Het is mijn passie om naast de lesstof bij te brengen ook de cursisten te stimuleren en enthousiasmeren voor het geven van anesthesie.  Het is mooi om te zien hoe cursisten vertrouwen krijgen in zichzelf om anesthesie te geven.

Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat de sfeer relaxt en open is, zodat de cursisten zich vrij voelen om vragen te stellen maar ook onzekerheden te bespreken om zo te kunnen groeien als assistent of mondhygiënist.

Onno Karssen
Financieel adviseur

Mijn naam is Onno Karssen, ik ben al meer dan 20 jaar in het vak werkzaam en ben sinds een aantal jaren de trotse eigenaar van Karssen Financieel.

Karssen Financieel geeft onafhankelijk financieel advies aan medische professionals, ZZP’ers, vrije beroepsbeoefenaren en particulieren. We adviseren bij verzekeringen, hypotheken, pensioenen en het opstellen van contracten. Waar we vooral ook erg actief in zijn is de begeleiding die we bieden bij het starten of overnemen van praktijken. Vooral dit laatste vraagt veel ervaring, een persoonlijke aanpak en niet te vergeten wederzijds vertrouwen.

Lesdag 1:          Blok 1: Lokale anesthesie
Lesdag 2:          Blok 2: TMS
Lesdag 3:          Blok 1: Lokale anesthesie (theorie- en praktijk examen)
Lesdag 4:          Blok 2: TMS (theorie examen)
Lesdag 5:          Blok 3: Prepareren en restaureren; Direct zicht en overzicht
Lesdag 6:          Blok 3: Prepareren en restaureren; Zijdelingse delen
Lesdag 7:          Blok 3: Prepareren en restaureren; Restauraties
Lesdag 8:          Blok 3: Prepareren en restaureren; Occlusie en articulatie & afwerken
Lesdag 9:          Blok 3: Prepareren en restaureren; Theorie- en praktijk examen op fantoom
Lesdag 10:        Blok 4: Ondernemerschap 

Ieder blok heeft een eigen examen, hiervan ontvang je – na het positief afronden van dit blok – een deelcertificaat. 
Wanneer je de gehele Upgrade positief hebt afgerond – inclusief de verrichtingen in de praktijk – ontvang je een compleet diploma.

Extra modules vanuit onze eigen online leeromgeving
Hoorcollege 1:  Ondernemen (1 uur)
Hoorcollege 2:  Evidence based practice (1 uur)
Hoorcollege 3:  Wet BIG (1 uur)

Studiekosten: € 4.600,-

Studiemateriaal: € 50,-

Examenkosten: € 75,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Daarnaast dien je onderstaande boeken voor aanvang van de opleiding, zelf aan te schaffen:

Carieslaesies
ISBN: 978-90-85621-30-0
Kosten: € 95,95

Als naslagwerk en voor extra uitleg kan je het boek “Praktische stralingshygiëne voor de mondzorg” lezen. Deze kan je voor aanvang van de opleiding, zelf aanschaffen:

Praktische Stralingshygiëne voor de mondzorg
ISBN: 978-94-91764-40-0
Kosten: € 37,50

Studiebelasting
Studiebelasting: 10 opleidingsdagen van 6 uur (totaal 60 uur) 
Stage, zelfstudie en contactmomenten met docent: (totaal 120 uur)

Verrichtingen in de praktijk
Anesthesie:

 • 8 keer een infiltratie anesthesie
 • 8 keer een (mandibulaire) geleidingsanesthesie

Prepareren en restaureren:

 • 10 keer een 1 vlaks occlusaal, prepareren en restaureren
 • 10 keer een 2 vlaks, prepareren en restaureren
 • 5 keer een preparatie naar keuze, prepareren en restaureren

Diploma
Na afloop ontvang je – na het positief afronden van de opleiding – een diploma

Ieder blok heeft een eigen examen, hiervan ontvang je – na het positief afronden van dit blok – een deelcertificaat. 
Wanneer je de gehele Upgrade positief hebt afgerond – inclusief de verrichtingen in de praktijk – ontvang je een compleet diploma.

Doelgroep
Mondhygiënist die in het buitenland de opleiding heeft gevolgd of in het laatste jaar zit van de studie en een Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid aanvraag doet voor een Nederlandse erkenning.

Wanneer je deze Upgrade succesvol hebt afgerond én erkend bent door bovenstaande commissie voldoe je dus aan de gestelde voorwaarden om als mondhygiënist in Nederland te werken. Tevens volstaat dit pakket om ook op te gaan voor het experiment BIG, omdat deze Upgrade inclusief TMS is.

Heb je één of meerdere van bovenstaande opleidingen reeds gevolgd? Dan is het tevens mogelijk om de overige opleidingen los te volgen!

Accreditatie
KRM

KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie
Klik hier voor de KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie