Omschrijving

Hoe zat het ook alweer precies met de zenuwbanen, de keuze voor anesthesie vloeistof en eventuele medische interacties? Of ben je wel theoretisch op de hoogte, maar ben je wat onzeker in het daadwerkelijk toedienen? Tijdens deze cursus word je persoonlijk begeleid en ben je weer helemaal up-to-date.
De cursus bestaat uit een theoretische update van de kennis en een praktische update in het toedienen van lokale anesthesie. Voorwaarde is dat een medecursist zowel infiltratie- als mandibulaire anesthesie bij je mag oefenen onder persoonlijke begeleiding van de docent.

 

Ruud Bos
hoogleraar MKA chirurgie

Ruud Bos, emeritus hoogleraar MKA chirurgie, was werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij begeleidt nog een aantal promovendi en studenten is nog steeds betrokken bij vele gezondheidszorgopleidingen in binnen- en buitenland. Hij was verantwoordelijk voor onderwijs, onder andere in de lokale anesthesie, aan studenten Geneeskunde, Mondzorgkunde en Tandheelkunde.

De cursist:

  • kent de anatomische structuren
  • kent het verloop van de takken van de n. trigeminus
  • kent de structuren die de zenuwtakken van de n. trigeminus passeren
  • weet wat oppervlakte-, infiltratie- en geleidingsanesthesie inhoudt
  • kent de farmacologie van de meest gebruikte locale anesthetica
  • leert noodzakelijke maatregelen en procedures inzake hygiëne en steriliteit
  • kent de anatomie van en rond de mondholte in relatie tot lokale anesthesie technieken
  • weet wat te doen bij mogelijke complicaties bij het toedienen van lokale anesthesie

Studiebelasting
De cursus start om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur
Totale studiebelasting is: 7 uur

Ingangsniveau
Mondhygiënist

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor mondhygiënisten die wel anesthesie onderwijs hebben genoten (tijdens de opleiding of elders) en dit regelmatig toepassen in de praktijk, in ieder geval gedurende de afgelopen 5 jaar.

Accreditatie
KRM, 6 mondzorgpunten

 

Data

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 22 september 2023event
Het Event voor de preventieassistentvr 2 juni 2023event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs