Omschrijving

Wil je jezelf in korte tijd ontwikkelen in de klinische parodontologie of je kennis weer snel up to date krijgen, dan is deze 4-daagse Masterclass iets voor jou!

Alle facetten van de parodontale behandeling komen tijdens deze dagen voorbij en theorie en praktijk komen naadloos samen.

Op dag 1 wordt de keuze tussen het paro-traject en het paro-preventietraject toegelicht aan de hand van wetenschappelijke- maar ook praktijkkennis. Vervolgens wordt er besproken wat de belangrijkste uitgangspunten zijn voor een succesvolle initiële behandeling.

Op dag 2 worden daarentegen de beperkingen van de initiële behandeling toegelicht en de oorzaken besproken, welke een cruciale rol spelen bij de evaluatie na initieel. Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt wanneer parodontale chirurgie of juist herbehandeling geïndiceerd is.

Op dag 3 ligt de focus op het nazorgtraject en de stabiliteit voor de lange termijn. De factoren die hierbij van belang zijn worden besproken, net als de factoren voor de juiste nazorgfrequentie. Daarnaast worden de alternatieve vormen van parodontale behandeling besproken en ook gewogen.

Op dag 4 staat tot slot de vatbaarheid voor parodontitis centraal en wordt toegelicht waarom de etiologie verder strekt dan alleen bacteriën en wordt een vergelijking gemaakt met peri-implantitis. Daarnaast wordt toegelicht welke rol lokale en systemische factoren hierbij mogelijk spelen.

Alle cursusdagen zijn interactief, waarbij de cursist actief participeert in de kennisuitwisseling en de kennis wordt aan de hand van de nodige casuïstiek toegelicht. De cursusdagen zijn ook los te volgen wanneer je slechts geïnteresseerd bent in één bepaald thema.

Schelte Fokkema
Tandarts parodontoloog

Schelte Fokkema is een door de NVvP erkende parodontoloog en hij is daarmee dan ook tandarts, maar is ook mondhygiënist en voert al bijna 30 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in ‘s-Hertogenbosch. Naast zijn klinisch werk heeft Schelte gedurende zijn gehele carrière educatie op het gebied van de parodontologie verzorgd, zowel in de vorm van bij- en nascholing alsook in de initiële opleidingen. Momenteel is hij naast regulier cursusdocent ook hoofddocent bij de Leergang Parodontologie en waarvoor hij verantwoordelijk is voor het gehele curriculum. Schelte is een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en hij heeft regelmatig zitting genomen in besturen, commissies en werkgroepen.

Dag 1

De cursist:

 • kent de bouw en functie van het gezonde en ontstoken parodontium
 • kent de parodontale screeningstest en de relatie tot het paro-preventie en het paro-traject
 • kent de uitgangspunten voor de parodontale behandeling
 • heeft inzicht in de effecten van preventie op het ontstoken parodontium
 • heeft inzicht in de effecten van curatie op het ontstoken parodontium
 • heeft inzicht in de effecten van de niet-chirurgische parodontale therapie

Dag 2

De cursist:

 • kent de succescriteria voor de parodontale behandeling en begrijpt de relevantie ervan
 • heeft inzicht in de beperkingen van de niet-chirurgische parodontale therapie
 • heeft kennis van de anatomie van gebitselementen en in het bijzonder van de radices
 • begrijpt de relatie van het parodontium met orthodontie en restauratieve tandheelkunde
 • begrijpt de principes van correctieve parodontale chirurgie voor een stabiel resultaat

Dag 3

De cursist:

 • kent de klinische factoren die van invloed zijn op parodontale progressie ofwel stabiliteit
 • begrijpt waarop parodontale nazorg is gericht, wat deze inhoudt en wanneer deze begint
 • begrijpt de indicaties nazorg, herbehandeling of reiniging en kent het juiste traject daarbij
 • heeft inzicht in het bepalen van de frequentie van nazorg in relatie tot risicofactoren
 • heeft inzicht in de relevantie van alternatieve methodieken van biofilmbestrijding

Dag 4

De cursist:

 • begrijpt het ontstaan van parodontale ontsteking en de rol hierin van bacteriële complexen
 • heeft inzicht in het nut en het belang van antibioticumgebruik en microbiologisch onderzoek
 • heeft kennis van de indicatie voor het gebruik van antibioticum bij parodontale aandoeningen
 • heeft inzicht in de relatie tussen endodontische infecties en trauma en het parodontium
 • heeft inzicht in de rol van roken, diabetes, voeding en stress op de parodontale gezondheid

 

Studiekosten: € 1.995,-

Studiemateriaal: € 50,-

Studiebelasting
Totale studiebelasting is: 4 opleidingsdagen van 6,5 uur (totaal 25 uur)

Ingangsniveau
Mondhygiënisten

Diploma
Na afloop ontvang je – bij het positief afronden van de masterclass – een diploma

Doelgroep
Mondhygiënisten en tandartsen

 

Data

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs