Omschrijving

Kennis van algemene ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en stollingsstoornissen, is een voorwaarde om als mondhygiënist verantwoord te kunnen werken.

In een vergrijzende bevolking neemt het ziektepercentage toe en daarmee ook het geneesmiddelengebruik. Zowel algemene ziekten als geneesmiddelen kunnen zich manifesteren in en rond de mond.

Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars effect versterken of onbedoelde bijwerkingen veroorzaken. Een goede en betrouwbare anamnese is daarbij onontbeerlijk. Dat alles maakt dat het belangrijk is dat de mondhygiënist hiervan voldoende kennis heeft.

Deze cursus beoogt een overzicht te geven van: het zinvol werken met een anamnese, relevante algemene ziekten en geneesmiddelen, interacties van geneesmiddelen en manifestaties/bijwerkingen hiervan in en rond de mond.

Ruud Bos
hoogleraar MKA chirurgie

Ruud Bos, emeritus hoogleraar MKA chirurgie, was werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij begeleidt nog een aantal promovendi en studenten is nog steeds betrokken bij vele gezondheidszorgopleidingen in binnen- en buitenland. Hij was verantwoordelijk voor onderwijs, onder andere in de lokale anesthesie, aan studenten Geneeskunde, Mondzorgkunde en Tandheelkunde.

De cursist:

  • Kent de veel voorkomende algemene ziekten
  • Kan de uitkomst van de medische anamnese interpreteren
  • Weet hoe met de ASA classificatie om te gaan
  • Kent de interacties tussen algemene ziekten en het mondhygiënistisch handelen
  • Kent de interacties tussen geneesmiddelengebruik en mondhygiënistisch handelen
  • Herkent effecten van geneesmiddelengebruik in en om de mond
  • Kent de interacties van geneesmiddelen

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
De cursus duurt twee dagen van 9.30 uur – 17.00 uur
Totale studiebelasting is: 8,5 uur

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat

Doelgroep
Mondhygiënist

Accreditatie
KRM, 6 mondzorgpunten

Literatuur
Exclusief het boek ‘Algemene ziekteleer voor tandartsen’.
Graag aangeven of je het boek wenst aan te schaffen.

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs