Omschrijving

Om als mondhygiëniste op een verantwoorde manier te kunnen werken, dient hij/zij kennis te hebben over algemene ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en stollingsstoornissen.

Omdat we te maken hebben met een vergrijzende bevolking, zullen we steeds meer met algemene ziekten en medicijnen geconfronteerd worden in de praktijk. Deze ziekten en medicijnen kunnen invloed hebben op de mondgezondheid of op onze behandeling.

Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars effect versterken of onbedoelde bijwerkingen veroorzaken. Een goede en betrouwbare anamnese is daarbij onontbeerlijk. Dat alles maakt dat het belangrijk is dat de mondhygiënist hierover voldoende kennis heeft.

Tijdens deze cursus zullen we diep ingaan op de medische anamnese en het belang van het afnemen ervan, we zullen algemene ziekten en veelvoorkomende medicatie bespreken en de interacties en bijwerkingen van die medicatie doornemen.

Ruud Bos
hoogleraar MKA chirurgie

Ruud Bos, emeritus hoogleraar MKA chirurgie, was werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij begeleidt nog een aantal promovendi en studenten is nog steeds betrokken bij vele gezondheidszorgopleidingen in binnen- en buitenland. Hij was verantwoordelijk voor onderwijs, onder andere in de lokale anesthesie, aan studenten Geneeskunde, Mondzorgkunde en Tandheelkunde.

De cursist:

  • Kent de veel voorkomende algemene ziekten.
  • Kan de uitkomst van de medische anamnese interpreteren.
  • Weet hoe met de ASA classificatie om te gaan.
  • Kent de interacties tussen algemene ziekten en het mondhygiënistisch handelen.
  • Kent de interacties tussen geneesmiddelengebruik en mondhygiënistisch handelen.
  • Herkent effecten van geneesmiddelengebruik in en om de mond.
  • Kent de interacties van geneesmiddelen.

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
De cursus duurt twee dagen van 9.30 uur – 17.00 uur
Totale studiebelasting is: 8,5 uur

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat

Doelgroep
Mondhygiënist

Accreditatie
KRM, 6 mondzorgpunten

Literatuur
Exclusief het boek ‘Algemene ziekteleer voor tandartsen’.
Graag aangeven of je het boek wenst aan te schaffen.

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs