Omschrijving

In het paro-traject dien je 3 of uiterlijk 6 maanden na de initiële therapie een evaluatie uit te voeren en aan de hand van specifieke criteria te beoordelen of het gewenste resultaat bereikt is.

Tijdens deze cursusdag wordt toegelicht wanneer chirurgie, herbehandeling of juist het stoppen van het paro-traject geïndiceerd is en waarom. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt welk nut antibiotica heeft in de behandeling van parodontitis en wat het belang is van een microbiologisch onderzoek.

Schelte Fokkema
Tandarts parodontoloog

Schelte Fokkema is parodontoloog en daarmee ook tandarts, maar is tevens mondhygiënist en voert al meer dan 20 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in Den Bosch en is inmiddels ruim 25 jaar parodontoloog erkend door de NVvP. Naast zijn klinisch werk heeft Schelte gedurende zijn gehele carrière educatie op het gebied van de parodontologie verzorgd, zowel in de vorm van bij- en nascholing alsook in de initiële opleiding. Momenteel is hij naast regulier cursusdocent ook hoofddocent bij de Leergang Parodontologie en is hij verantwoordelijk voor het curriculum. Verder is Schelte een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en heeft hij regelmatig zitting genomen in besturen, commissies of werkgroepen.

De cursist:

  • Kent de succescriteria voor de parodontale behandeling en begrijpt de relevantie ervan
  • Heeft inzicht in de beperkingen van de niet-chirurgische parodontale therapie
  • Heeft kennis van de anatomie van gebitselementen en i.h.b. de radices
  • Begrijpt de principes van correctieve parodontale chirurgie voor een stabiel resultaat
  • Begrijpt de rol van de mechanische therapie op de biofilm en het effect op het parodontium
  • Heeft inzicht in het nut en het belang van antibioticumgebruik en microbiologisch onderzoek
  • Heeft kennis van de indicatie voor het gebruik van antibioticum bij parodontale aandoeningen

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
De cursus start om 9.00 uur en eindigt om 17.30 uur

Totale studiebelasting is: 8.30 uur

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat

Doelgroep
Mondhygiënist

Accreditatie
KRM, 7 mondzorgpunten

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs