Omschrijving

In het paro-traject dien je 3 of uiterlijk 6 maanden na de initiële therapie een evaluatie uit te voeren en aan de hand van specifieke criteria te beoordelen of het gewenste resultaat bereikt is.

Tijdens deze cursusdag wordt toegelicht wanneer chirurgie, herbehandeling of juist het stoppen van het paro-traject geïndiceerd is en waarom. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt welk nut antibiotica hebben tijdens de behandeling van parodontitis en wat het belang is van een microbiologisch onderzoek.

De cursus is interactief, waarbij de cursist actief participeert en bijdraagt aan de kennisuitwisseling. Daarnaast wordt de lesstof toegelicht met casuïstiek. De verschillende thema’s kunnen het beste worden doorgenomen in de chronologische volgorde die ook wordt aangehouden tijdens de parodontale behandeling, maar als er behoefte is aan het afwijken van deze volgorde, kunnen thema’s ook door elkaar heen besproken worden; we passen ons aan, aan jullie voorkeuren.

Schelte Fokkema
Tandarts parodontoloog

Schelte Fokkema is een door de NVvP erkende parodontoloog en hij is daarmee dan ook tandarts, maar is ook mondhygiënist en voert al bijna 30 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in ‘s-Hertogenbosch. Naast zijn klinisch werk heeft Schelte gedurende zijn gehele carrière educatie op het gebied van de parodontologie verzorgd, zowel in de vorm van bij- en nascholing alsook in de initiële opleidingen. Momenteel is hij naast regulier cursusdocent ook hoofddocent bij de Leergang Parodontologie en waarvoor hij verantwoordelijk is voor het gehele curriculum. Schelte is een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en hij heeft regelmatig zitting genomen in besturen, commissies en werkgroepen.

De cursist:

  • Kent de succescriteria voor de parodontale behandeling en begrijpt de relevantie ervan
  • Heeft inzicht in de beperkingen van de niet-chirurgische parodontale therapie
  • Heeft kennis van de anatomie van gebitselementen en i.h.b. de radices
  • Begrijpt de principes van correctieve parodontale chirurgie voor een stabiel resultaat
  • Begrijpt de rol van de mechanische therapie op de biofilm en het effect op het parodontium
  • Heeft inzicht in het nut en het belang van antibioticumgebruik en microbiologisch onderzoek
  • Heeft kennis van de indicatie voor het gebruik van antibioticum bij parodontale aandoeningen

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
De cursus start om 9.00 uur en eindigt om 17.30 uur.

Totale studiebelasting is: 8,5 uur.

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat.

Doelgroep
Mondhygiënist.

Accreditatie
KRM, 7 mondzorgpunten.

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs