Omschrijving

Adequate zorgplanning en zorgverlening begint met het afnemen van een adequate anamnese. Problemen, schadelijke processen en risico’s zijn in hoge mate afhankelijk van gedrag, gezondheid en omstandigheden van de zorgvrager. De zorgvrager (of diens ouder/begeleider) is dan ook de enige die hierover correcte informatie kan verschaffen. Een adequate anamnese omvat dus veel meer dan de vraag naar klachten en/of wensen.
Niet in de laatste plaats om de zorgvrager zelf bewust te maken van de (mogelijke) impact van het eigen gedrag, de eigen gezondheid en de eigen omstandigheden.
Als opmaat maar gezamenlijke regievoering door zorgvrager en zorgverlener.

Herman Wiegman
tandarts en socioloog

Herman Wiegman (RU Utrecht, 1977) was werkzaam als algemeen practicus en na zijn afstuderen als socioloog (VU, 1987) daarnaast een aantal jaren als organisatieadviseur bij KPMG. Van 2003-2020 was hij verbonden aan ACTA. Tot op heden is hij gastdocent aan de ACTA en Mondzorgkunde InHolland.

Zijn tandheelkundige activiteiten binnen en buiten ACTA waren en zijn erop gericht om tandheelkundig handelen uitsluitend te laten plaatsvinden in het bredere kader van (mond)zorg op de langere termijn, met daarbij een centrale rol voor zorgdoel en zorgplan.

 

 

De cursist:

  • begrijpt het belang van een adequate anamnese in de mondzorg
  • weet wat in een adequate anamnese aan de orde moet komen
  • kent het belang van terugkoppeling en doorvragen
  • leert terug te koppelen en door te vragen (of in ieder geval het belang daarvan)

 

Studiebelasting
De cursus start om 13.30 uur en eindigt om 16.30 uur
Totale studiebelasting is: 3 uur

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat

Doelgroep
Mondhygiënist

Accreditatie
KRM, 3 mondzorgpunten

 

Data

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 22 september 2023event
Het Event voor de preventieassistentvr 2 juni 2023event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs