Omschrijving

‘In deze praktijk valt direct op dat je zeer klantvriendelijk wordt benaderd. Van receptie tot tandartsen en assistentes, iedereen is even aardig.’

‘Dit is een praktijk waar de tandarts een bijzonder onsympathiek mens is en het personeel totaal geen omgangsvormen kent.’

Zomaar twee reacties van Zorgkaart Nederland. Wat zeggen die over de zorg die geleverd is? Weinig tot niets… Maar ze zeggen álles over de beleving van de patiënten. De kwaliteit van tandheelkundige zorg kunnen zij moeilijk beoordelen. Wat de patiënt wél weet, is hoe hij het bezoek aan jouw praktijk ervaart. Een positieve ervaring zorgt ervoor dat hij graag terugkomt, ieder half jaar weer, en dat hij enthousiast praat over je praktijk. Voor zo’n positieve ervaring zijn gastvrijheid en persoonlijke aandacht belangrijke voorwaarden. En in die gastvrijheidsbeleving speelt het hele team een rol.

Gastvrijheid wordt door het hele team uitgedragen; om de patiënt het gevoel te geven dat er goed voor zijn gebit wordt gezorgd én dat er zorg, tijd en aandacht is voor de mens achter de mond.

DBP biedt naast de standaardtraining ook teamtrainingen aan. Om het hele team te enthousiasmeren voor het belang van een gastvrije houding in de tandartspraktijk; en te ontdekken wat gastvrijheid oplevert. Met aandacht voor de interne gastvrijheid binnen het team; want gastvrijheid begint intern!

Deze teamtrainingen worden verzorgd door Pauline Sterenborg, zij is tandarts en expert op het gebied van gastvrijheid in de zorg. Wil jij een training voor jouw team? Dan neemt Pauline contact met je op om de training op maat af te stemmen op de vragen en wensen van jouw praktijk.

Pauline Sterenborg docent bij Dental Best Practice

Pauline Sterenborg
Tandarts

Bijna 30 jaar heb ik als tandarts gewerkt in mijn eigen praktijk. Vanwege artrose in mijn handen ben ik nu op een andere manier met dit mooie vak bezig: met PBS Advies help ik (mond)zorgpraktijken met het winnen en behouden van tevreden patiënten en blije medewerkers. Vanuit mijn ervaring en expertise begeleid ik teams en individuele (mond)zorgmedewerkers bij het ontwikkelen van een gastvrije(re) werkomgeving. Dat doe ik vanuit de stellige overtuiging dat gastvrij werken je werk leuker maakt – zowel voor het team, de medewerker als de patiënt.

Voor Dental Best Practice geef ik, naast vakinhoudelijke trainingen, verschillende trainingen over het thema gastvrijheid: de standaardtraining en teamtrainingen (op maat).

Cursisten zeggen dat de leerstof uit mijn trainingen goed bruikbaar en toepasbaar is in hun dagelijkse praktijk. Dat ze merken dat ik ‘uit de praktijk kom’ en ‘weet waarover ik praat en waarover het gaat’.

Tijdens deze cursus over gastvrijheid in de praktijk passen we het programma aan, aan de vragen en wensen van jouw team. We besteden aandacht aan de verschillende manieren waarop iedereen in de praktijk bijdraagt aan gastvrijheid en wat dat oplevert.

In deze cursus komen de volgende vragen aan bod:

  • Wat levert gastvrijheid en persoonlijke aandacht op? Voor praktijk, patiënt en individuele medewerkers?

  • Hoe draagt iedere medewerker op zijn/haar manier bij aan de gastvrijheid in jullie praktijk?

  • Hoe kun je met gastvrijheid het gedrag van de patiënt beïnvloeden?

Ingangsniveau
Werkzaam in de tandheelkundige praktijk

Certificaat
Na afloop van deze cursus, ontvang je – als bewijs van deelname – een certificaat

Data

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs