Omschrijving

In de nieuwe richtlijn voor parodontale behandeling heb je de keuze om bij verdiepte pockets het paro-traject te volgen of juist eerst het paro-preventietraject.

In deze cursus wordt de ratio achter deze keuze toegelicht en ook inzichtelijk gemaakt aan de hand van evidence en practice based kennis. Daarnaast wordt besproken waarom de niet-chirurgische parodontale therapie een gestructureerd traject is en hoe succesvol deze is als je aan de juiste voorwaarden voldoet.

De cursus is interactief, waarbij de cursist actief participeert in de kennisuitwisseling. De cursusdag is gevuld met casuïstiek en wordt afgesloten en toegelicht met een casus.

Schelte Fokkema
Tandarts parodontoloog

Schelte Fokkema is parodontoloog en daarmee ook tandarts, maar is tevens mondhygiënist en voert al meer dan 20 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in Den Bosch en is inmiddels ruim 25 jaar parodontoloog erkend door de NVvP. Naast zijn klinisch werk heeft Schelte gedurende zijn gehele carrière educatie op het gebied van de parodontologie verzorgd, zowel in de vorm van bij- en nascholing alsook in de initiële opleiding. Momenteel is hij naast regulier cursusdocent ook hoofddocent bij de Leergang Parodontologie en is hij verantwoordelijk voor het curriculum. Verder is Schelte een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en heeft hij regelmatig zitting genomen in besturen, commissies of werkgroepen.

De cursist:

  • Kent de bouw en functie van het gezonde en ontstoken parodontium
  • Kent de parodontale screeningstest en de relatie tot het paro-preventie en het paro-traject
  • Kent de uitgangspunten voor de parodontale behandeling
  • Heeft inzicht in de effecten van preventie op het ontstoken parodontium
  • Heeft inzicht in de effecten van curatie op het ontstoken parodontium
  • Heeft inzicht in de effecten van de niet-chirurgische parodontale therapie
  • Kan een gemotiveerde keuze maken in het soort instrumentarium bij de therapie

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
De cursus duurt van 9.00 uur – 17.30 uur
Totale studiebelasting is: ca. 8 uur

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat

Doelgroep
Mondhygiënist

Accreditatie
KRM, 7 mondzorgpunten

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs