Omschrijving

In de nieuwe richtlijn voor parodontale behandelingen heb je de keuze om bij verdiepte pockets het paro-traject te volgen of juist of eerst het paro-
preventietraject.

In deze cursus wordt de ratio achter deze keuze toegelicht en ook inzichtelijk gemaakt aan de hand van evidence based practice. Daarnaast wordt besproken waarom de niet-chirurgische parodontale therapie een gestructureerd traject is en hoe succesvol dit traject is als je aan de juiste voorwaarden voldoet.

De verschillende thema’s kunnen het beste worden doorgenomen in de chronologische volgorde die ook wordt aangehouden tijdens de parodontale behandeling, maar als er behoefte is aan het afwijken van deze volgorde, kunnen thema’s ook door elkaar heen besproken worden; we passen ons aan, aan jullie voorkeuren.

Schelte Fokkema
Tandarts parodontoloog

Schelte Fokkema is een door de NVvP erkende parodontoloog en hij is daarmee dan ook tandarts, maar is ook mondhygiënist en voert al bijna 30 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in ‘s-Hertogenbosch. Naast zijn klinisch werk heeft Schelte gedurende zijn gehele carrière educatie op het gebied van de parodontologie verzorgd, zowel in de vorm van bij- en nascholing alsook in de initiële opleidingen. Momenteel is hij naast regulier cursusdocent ook hoofddocent bij de Leergang Parodontologie en waarvoor hij verantwoordelijk is voor het gehele curriculum. Schelte is een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en hij heeft regelmatig zitting genomen in besturen, commissies en werkgroepen.

De cursist:

  • Kent de bouw en functie van het gezonde en ontstoken parodontium
  • Kent de parodontale screeningstest en de relatie tot het paro-preventie en het paro-traject
  • Kent de uitgangspunten voor de parodontale behandeling
  • Heeft inzicht in de effecten van preventie op het ontstoken parodontium
  • Heeft inzicht in de effecten van curatie op het ontstoken parodontium
  • Heeft inzicht in de effecten van de niet-chirurgische parodontale therapie
  • Kan een gemotiveerde keuze maken in het soort instrumentarium bij de therapie

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
De cursus duurt van 9.00 uur – 17.30 uur
Totale studiebelasting is: ca. 8 uur

Certificaat
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat

Doelgroep
Mondhygiënist

Accreditatie
KRM, 7 mondzorgpunten

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs