Omschrijving

De organisatie van de zorg ontwikkelt zich. Taken verschuiven van de tandarts naar andere zorgverleners.

Welke juridische eisen worden gesteld aan taakherschikking? Wie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid en waaruit blijkt dat? Wat betekent regie-verantwoordelijkheid in de praktijk?

Onder meer op deze vragen krijg je – tijdens een op de praktijk gerichte scholing – het antwoord!

Jolanda van Boven
gezondheidsrecht specialist

Mr Jolanda J.A. van Boven heeft een juridische adviespraktijk en is docent bij Dental Best Practice. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijns gezondheidzorg. Daarnaast ligt haar expertise op het gebied van privacy in ketensamenwerking. 

Na afloop van deze cursus Juridische actualiteiten in de praktijk ben je op de hoogte van onder andere:

  • Taakdelegatie en waar liggen de grenzen.
  • Welke juridische eisen er worden gesteld aan taakherschikking
  • Wat regie-verantwoordelijkheid in de praktijk betekend

Studiekosten: € 295,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
De cursus start om 18.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Totale studiebelasting is 3 uur

Ingangsniveau
Praktijkmanager

Cursus
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname een certificaat

Doelgroep
Tandarts, mondhygiënist en praktijkmanager

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs