Omschrijving

Op deze cursusdag wordt de relatie tussen parodontitis en andere ziektes uitgediept en worden de systemische effecten van de parodontale behandeling besproken. Hiervoor wordt ingegaan op de pathofysiologie van parodontitis en de dualistische rol van het immuunsysteem. Daarnaast wordt de relatie tussen parodontitis en de kwaliteit van leven toegelicht en wordt de fysieke en mentale betekenis van ziekte besproken en in relatie gelegd met levensstijl en (mond)gedrag.

Werkvorm

De cursus is interactief waarbij de cursist actief participeert en bijdraagt in de kennisuitwisseling. Daarnaast wordt de complexe lesstof inzichtelijk gemaakt aan de hand van een 3D-animatiefilm.

Schelte Fokkema
Tandarts parodontoloog

Schelte Fokkema is parodontoloog en daarmee ook tandarts, maar is tevens mondhygiënist en voert al meer dan 20 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in Den Bosch en is inmiddels ruim 25 jaar parodontoloog erkend door de NVvP. Naast zijn klinisch werk heeft Schelte gedurende zijn gehele carrière educatie op het gebied van de parodontologie verzorgd, zowel in de vorm van bij- en nascholing alsook in de initiële opleiding. Momenteel is hij naast regulier cursusdocent ook hoofddocent bij de Leergang Parodontologie en is hij verantwoordelijk voor het curriculum. Verder is Schelte een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en heeft hij regelmatig zitting genomen in besturen, commissies of werkgroepen.

De cursist:

  • begrijpt het immunologische dilemma in parodontitis en de systemische gevolgen ervan
  • heeft inzicht in de relatie tussen hart- en vaatziekten, diabetes en parodontitis
  • heeft inzicht in de relatie tussen vroeggeboorte en laag geboortegewicht en parodontitis
  • heeft inzicht in de relatie tussen reuma, pneumonie, kanker, Alzheimer, Corona en parodontitis
  • begrijpt de beperkingen van klinisch onderzoek in het leggen van een causaal verband
  • kent de betekenis van (parodontale) gezondheid en de relatie tot kwaliteit van leven
  • heeft kennis van de holistische betekenis van ziekte en de relatie tot gedrag(sverandering)

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Studiebelasting
De totale studiebelasting is 8 uur

Cursus
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat

Accreditatie
KRM aangevraagd

 

Inschrijven

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs