Omschrijving

Op deze cursusdag wordt de relatie tussen parodontitis en andere ziektes uitgediept en worden de systemische effecten van de parodontale behandeling besproken. Hiervoor wordt ingegaan op de pathofysiologie van parodontitis en de dualistische rol van het immuunsysteem. Daarnaast wordt de relatie tussen parodontitis en de kwaliteit van leven toegelicht en wordt de fysieke en mentale betekenis van ziekte besproken en in relatie gelegd met levensstijl en (mond)gedrag.

De cursus is interactief waarbij de cursist actief participeert en bijdraagt in de kennisuitwisseling. Daarnaast wordt de complexe lesstof inzichtelijk gemaakt aan de hand van een 3D-animatiefilm.

Schelte Fokkema
Tandarts parodontoloog

Schelte Fokkema is een door de NVvP erkende parodontoloog en hij is daarmee dan ook tandarts, maar is ook mondhygiënist en voert al bijna 30 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in ‘s-Hertogenbosch. Naast zijn klinisch werk heeft Schelte gedurende zijn gehele carrière educatie op het gebied van de parodontologie verzorgd, zowel in de vorm van bij- en nascholing alsook in de initiële opleidingen. Momenteel is hij naast regulier cursusdocent ook hoofddocent bij de Leergang Parodontologie en waarvoor hij verantwoordelijk is voor het gehele curriculum. Schelte is een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en hij heeft regelmatig zitting genomen in besturen, commissies en werkgroepen.

De cursist:

  • Begrijpt het immunologische dilemma in parodontitis en de systemische gevolgen ervan
  • Heeft inzicht in de relatie tussen hart- en vaatziekten, diabetes en parodontitis
  • Heeft inzicht in de relatie tussen vroeggeboorte en laag geboortegewicht en parodontitis
  • Heeft inzicht in de relatie tussen reuma, pneumonie, kanker, Alzheimer, Corona en parodontitis
  • Begrijpt de beperkingen van klinisch onderzoek in het leggen van een causaal verband
  • Kent de betekenis van (parodontale) gezondheid en de relatie tot kwaliteit van leven
  • Heeft kennis van de holistische betekenis van ziekte en de relatie tot gedrag(sverandering)

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Studiebelasting
De totale studiebelasting is 8 uur

Cursus
Na afloop van deze cursus ontvang je, als bewijs van deelname, een certificaat

Accreditatie
KRM aangevraagd

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs