Omschrijving

Tijdens deze cursusdag wordt besproken hoe je de juiste indicatie stelt voor parodontale problemen, omdat niet iedere pocket parodontitis is. Daarnaast leer je hoe de einddoelen van de parodontale behandeling efficiënt en doeltreffend bereikt worden en welk behandeltraject hiervoor het beste gekozen kan worden. Verder wordt erbehandeld hoe je onvoldoende preventie en curatie herkent alsook complicerende factoren en wanneer chirurgie geïndiceerd is en waarom.     

Werkvorm

De cursus is interactief, waarbij de cursist actief participeert en bijdraagt in de kennisuitwisseling.

Schelte Fokkema
Tandarts parodontoloog

Schelte Fokkema is parodontoloog en daarmee ook tandarts, maar is tevens mondhygiënist en voert al meer dan 20 jaar een verwijspraktijk voor parodontologie in Den Bosch en is inmiddels ruim 25 jaar parodontoloog erkend door de NVvP. Naast zijn klinisch werk heeft Schelte gedurende zijn gehele carrière educatie op het gebied van de parodontologie verzorgd, zowel in de vorm van bij- en nascholing alsook in de initiële opleiding. Momenteel is hij naast regulier cursusdocent ook hoofddocent bij de Leergang Parodontologie en is hij verantwoordelijk voor het curriculum. Verder is Schelte een veel gevraagd spreker op congressen of evenementen en heeft hij regelmatig zitting genomen in besturen, commissies of werkgroepen.

De cursist:

  • kent de bouw en functie van het gezonde en ontstoken parodontium
  • kent de criteria voor de diagnose parodontitis en herkent pockets die geen parodontitis zijn
  • kent de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de parodontale behandeling
  • heeft inzicht in de effecten van preventie en curatie op het ontstoken parodontium
  • heeft inzicht in de effecten en beperkingen van de niet-chirurgische parodontale therapie
  • kent de succescriteria voor de parodontale behandeling en begrijpt de relevantie ervan
  • begrijpt de principes van correctieve parodontale chirurgie voor een stabiel resultaat

Studiekosten: € 525,-

Studiemateriaal: € 25,-

Studiebelasting
Totale studiebelasting is 8 uur. 

Ingangsniveau
Tandarts

Cursus
Na afloop van deze cursus ontvang je als bewijs van deelname, een certificaat

Doelgroep
Tandarts

Accreditatie
KRT aangevraagd

 

Data

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs