Omschrijving

Overal om ons heen komen levende organismen voor die niet met het blote oog te zien zijn. Er zijn verschillende soorten micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen. Deze micro-organismen komen ook voor in ons menselijk lichaam, bijvoorbeeld in onze darmen en in de mond. De meeste micro-organismen zijn nuttig en helpen om je mond gezond te houden. Sommige micro-organismen zijn betrokken bij de ontwikkeling van tandheelkundige problemen zoals cariës, gingivitis, parodontitis en peri-implantitis.

Om cariës, gingivitis, parodontitis en peri-implantitis te voorkomen, is het van belang om de vorming van tandplaque/biofilm tegen te gaan. Naast een goede mondhygiëne, worden ook spoelmiddelen ingezet om de vorming van plaque tegen te gaan en in uitzonderlijke gevallen kunnen antibiotica worden ingezet. Elk micro-organisme heeft zijn eigen eigenschappen en die eigenschappen bepalen welk middel geschikt is voor de behandeling.

Om tandheelkundige problemen beter te kunnen begrijpen, zal in deze minor dieper worden ingegaan op de vorming van een biofilm/tandplaque en welke rol speeksel hierin speelt. Daarnaast zal, door middel van praktische voorbeelden, inzichtelijk worden gemaakt welke middelen werkzaam zijn tegen welke micro-organismen.

Block "2198" not found

Leerdoelen

  • De cursist heeft kennis van de samenstelling van speeksel
  • De cursist begrijpt welke soorten micro-organismen er voorkomen in de mond
  • De cursist weet hoe de orale biofilm is opgebouwd
  • De cursist begrijpt welke middelen invloed hebben op de bestrijding van micro-organismen in de mond
  • De cursist kan de WIP richtlijnen toepassen 

Studiekosten: € 425,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld.

Studiebelasting
Cursusdag 6 uur en +/- 14 uur zelfstudie

Ingangsniveau
Paro-preventieassistent

Toetsing van de minor
Het uitwerken van een casus.

Certificaat
Na afloop van deze cursus, ontvang je – als bewijs van deelname – een certificaat

Doelgroep
Paro-preventieassistent

                                                          

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs