Omschrijving

Overal komen levende organismen voor die niet met het blote oog te zien zijn. Deze micro-organismen zitten ook in ons lichaam, de meeste bevinden zich in onze darmen. Er zijn veel verschillende soorten micro-organismen, zoals bacteriën, schimmels en virussen, deze komen ook in grote aantallen voor in de mond. De meeste micro-organismen zijn nuttig en helpen om je mond gezond te houden. Sommige zijn betrokken bij de ontwikkeling van tandheelkundige problemen zoals cariës, gingivitis, parodontitis en peri-implantitis.

Zowel bij cariës, gingivitis, parodontitis en peri-implantitis is het van belang de biofilm/tandplaque in de mond te verstoren. Naast een goede mondhygiëne, worden ook spoelmiddelen ingezet om de vorming van plaque tegen te gaan en in uitzonderlijke gevallen kunnen antibiotica worden ingezet. Elk micro-organisme heeft zijn eigen eigenschappen en dat bepaald welk middel geschikt is voor de behandeling. 

Om tandheelkundige problemen beter te kunnen begrijpen, zal in deze minor dieper worden ingegaan op de vorming van een biofilm/tandplaque en welke rol speeksel hierin speelt. Daarnaast zal door middel van praktische voorbeelden inzichtelijk worden gemaakt welke middelen werkzaam zijn tegen welke micro-organismen.

Block "2198" not found

Leerdoelen

  • De cursist heeft kennis van de samenstelling van speeksel
  • De cursist begrijpt welke soorten micro-organismen er voorkomen in de mond
  • De cursist weet hoe de orale biofilm is opgebouwd
  • De cursist begrijpt welke middelen invloed hebben op de bestrijding van micro-organismen in de mond
  • De cursist kan de WIP richtlijnen toepassen voor haar werkzaamheden

Studiekosten: € 425,-

Studiemateriaal: € 25,-

Studiebelasting
Cursusdag 6 uur en +/- 14 uur zelfstudie

Ingangsniveau
Paro-preventieassistent

Toetsing van de minor
Het uitwerken van een casus

Certificaat
Na afloop van deze cursus, ontvang je – als bewijs van deelname – een certificaat

Doelgroep
Paro-preventieassistenten

 

Data