Omschrijving

Tijdens deze minor Geriatrie wordt er dieper ingegaan op aspecten die de behandeling van de ouder wordende patiënt kunnen bemoeilijken. De meest voorkomende aandoeningen bij de ouder wordende patiënt worden besproken. Hierbij komen onderwerpen als dementie, Parkinson, diabetes en polyfarmacie aan bod. Het onderwerp xerostomie en hyposialie wordt uitgebreid behandeld, waarbij de nadruk ligt op de mondproblemen die kunnen ontstaan en de preventie daarvan. De cursist leert tevens een speeksel test af te nemen, zowel in rust als na stimulatie. Ook worden er verschillende casussen behandeld van veel voorkomende situaties in de mondzorgpraktijk en verpleeghuis. Communicatie met ouderen, ergonomie en gebruik van hulpmiddelen worden besproken. Aan het eind is de paro-preventieassistent in staat om de geriatrisch patiënt op een gepaste manier te benaderen en te behandelen.

Mariëtte Lokken
Mondhygiënist

Ik ben Mariëtte Lokken en ik ben sinds 1997 mondhygiëniste. In 2000 heb ik de opleiding tot Kindertandverzorgende gevolgd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken in de algemene praktijk waarbij ik zowel paro-patiënten als kinderen behandel. Sinds 2017 werk ik als docent bij Dental Best Practice. Ik geef verschillende opleidingen, maar werk ook mee achter de schermen om lesmateriaal te ontwikkelen en de cursussen up to date te houden. Het werken als docent geeft mij enorm veel voldoening. Het houdt mij als mondhygiëniste scherp en ik vind het erg mooi om de, vaak in het begin wat onzekere, cursisten te zien groeien gedurende de verschillende opleidingen! Elke keer weer probeer ik het enthousiasme voor het mooie vak van tandheelkunde over te brengen op de cursist!

Leerdoelen

 • De cursist heeft kennis van de 4 meest voorkomende vormen van dementie en kan deze herkennen
 • De cursist kan de geriatrische reuzen benoemen
 • De cursist kan de etiologie beschrijven van een TIA, CVA, hartinfarct, Parkinson en diabetes
 • De cursist kan de samenstelling en functies van speeksel benoemen
 • De cursist kan het verschil beschrijven tussen xerostomie en hyposialie
 • De cursist kan 4 hoofdoorzaken van een droge mond benoemen
 • De cursist kan mondhygiëne adviezen geven aan de patiënt met xerostomie/hyposialie
 • De cursist kan een speekselsecretie test afnemen in rust en bij stimulatie
 • De cursist kan minimaal 5 meest voorkomende aandoeningen bij ouderen noemen die een tandheelkundige behandeling kunnen bemoeilijken
 • De cursist kan gerichte mondhygiëne adviezen geven aan de ouder wordende patiënt met eigen dentitie, gedeeltelijke en volledige prothese
 • De cursist kan d.m.v. de applicatie Farmacotherapeutisch Kompas de bijwerkingen van medicatie opzoeken
 • De cursist is in staat om aan de hand van een casus een behandelplan op te stellen voor de geriatrisch patiënt

Studiekosten: € 425,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld.

Studiebelasting
Cursusdag 6 uur en +/- 14 uur zelfstudie

Ingangsniveau
Paro-preventieassistent

Toetsing van de minor
Het uitwerken van een eigen ingebrachte casus en een casus gegeven door de docent. Het schrijven van een reflectie verslag van het proces maakt onderdeel uit van de casus. Ook dient de cursist tijdens het uitwerken van de casussen gebruik te maken van eigen geraadpleegde bronnen.

Certificaat
Na afloop van deze cursus, ontvang je – als bewijs van deelname – een certificaat

Doelgroep
Paro-preventieassistent

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs