Omschrijving

Al een lange tijd hebben we te maken met patiënten met implantaten. Redenen waarom zij een implantaat of implantaten hebben gekregen kan heel verschillend zijn voor elk patiënt. Ook als paro-preventieassistente plus is het belangrijk dat jij straks patiënten met implantaten in je stoel gaat krijgen. Misschien krijg je deze patiënten al! Weet je dan wel wat je meet? In deze cursus gaan we hier uitgebreid aandacht aangeven. Wat is het verschil eigenlijk van het meten bij natuurlijke elementen  dan bij implantaten? Waar moeten we op letten bij het meten? Wat moeten we zien en hoe herken je eigenlijk wat voor een ontsteking het is? Hoe moet een implantaat gereinigd worden? Moet het altijd gereinigd worden? Ook besteden we veel aandacht aan de anatomie. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke opdracht in de vorm van een casus.

Fatos Kaya
Mondhygiënist

Ik ben Fatos en ik werk inmiddels 12 jaar als mondhygiëniste. Vrijwel direct na mijn studie mondzorgkunde heb ik mijzelf verdiept in het lesgeven en de nodige papieren behaald. Ik wist eigenlijk al heel lang dat in lesgeven mijn passie ligt. De combinatie van mijn beide banen vind ik zo geweldig, ik geniet er elke dag van. Sinds 2012 werk ik als docent voor Dental Best Practice. In de afgelopen negen jaar heb veel ervaring opgedaan in het doceren binnen de tandheelkunde.

Ik ben verliefd op mijn vak en mijn liefde voor mijn vak breng ik graag met volle enthousiasme over op mijn cursisten.

Leerdoelen:

De cursist beschrijft:

 • De verschillen in anatomie van het parodontium rondom een natuurlijk element en een implantaat
 • Het begrip osseointegratie
 • De verschillende typen implantaat gedragen supra- structuren en kan hierbij bijbehorende mondhygiëne adviezen, instructies en voorlichtingen geven
 • Patiënt gebonden risicofactoren voor het ontstaan van peri-implantaire infecties
 • Niet gebonden factoren voor het ontstaan van peri-implantaire infecties
 • De richtlijn voor de behandeling van een patiënt met implantaten in een gezonde situatie
 • De richtlijn voor de behandeling van een patiënt met implantaten in een weefselgezonde situatie met plaque en tandsteen
 • De keuze voor welke pocketsonde gebruikt kan worden voor een optimale diagnostiek rondom een implantaat
 • De verschillen in sonderen bij een natuurlijk element en bij een implantaat
 • De verschillen in PPS en nulmeting
 • Welke (mechanische) instrumenten ingezet kunnen worden voor het reinigen van het implantaat
 • Het belang van röntgendiagnostiek bij peri-implantaire infecties
 • De noodzaak van de nazorg bij implantaten

Studiekosten: € 425,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld.

Studiebelasting
Cursusdag 6 uur en +/- 14 uur zelfstudie

Ingangsniveau
Paro-preventieassistent

Toetsing van de minor
Het uitwerken van een casus, het schrijven van een reflectie verslag van het proces

Certificaat
Na afloop van deze cursus, ontvang je – als bewijs van deelname – een certificaat

Doelgroep
Paro-preventieassistenten

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs