Omschrijving

Tijdens deze cursus bespreken we uitgebreid wanneer de evaluatie (vroeger herbeoordeling) plaats vindt en wanneer je als paro-preventieassistente tevreden mag zijn met het resultaat van je initiële therapie. De verschillende stadia van de furcaties worden besproken. Uiteraard besteden we ook veel aandacht voor de anatomie, dit keer de ligging van de furcaties. Tot slot besteden we aandacht aan de verschillende oorzaken voor het ontstaan van recessies. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke opdracht in de vorm van een casus.

Fatos Kaya
Mondhygiënist

Ik ben Fatos en ik werk inmiddels 12 jaar als mondhygiëniste. Vrijwel direct na mijn studie mondzorgkunde heb ik mijzelf verdiept in het lesgeven en de nodige papieren behaald. Ik wist eigenlijk al heel lang dat in lesgeven mijn passie ligt. De combinatie van mijn beide banen vind ik zo geweldig, ik geniet er elke dag van. Sinds 2012 werk ik als docent voor Dental Best Practice. In de afgelopen negen jaar heb veel ervaring opgedaan in het doceren binnen de tandheelkunde.

Ik ben verliefd op mijn vak en mijn liefde voor mijn vak breng ik graag met volle enthousiasme over op mijn cursisten.

Leerdoelen

De cursist beschrijft:

 • Het verschil tussen een pocketsonde en een furcatiesonde
 • De drie verschillende furcatiegraden
 • Hoeveel wortels een bovenkaak element heeft.
 • Waar de wortels in de bovenkaak liggen.
 • Vanuit welke zijde een furcatie in de bovenkaak gemeten moet worden
 • Hoeveel wortels een onderkaak element heeft.
 • Waar de wortels in de onderkaak liggen.
 • Vanuit welke zijde een furcatie in de onderkaak gemeten moet worden
 • Welke reinigingsinstrumenten er zijn om furcaties te reinigen.
 • Welke voorlichting, instructies en adviezen gegeven moeten worden aan patiënten met furcaties
 • Het beste moment waarop de evaluatie plaatsvind, rekening houdend met de verschillende fases van genezing van het parodontium.
 • Het beste moment van evaluatie na initiële therapie van de volgende paramaters; BOP, roodheid, zwelling en mobiliteit
 • Wanneer je als paro- preventieassistente plus tevreden bent met het behaalde behandelresultaat na initiële therapie
 • Factoren die het parodontium beïnvloeden
 • De anatomische structuren rondom de furcatie
 • Het belang van de nazorg voor de paro- patiënt
 • De invloed van de nazorg op de lange termijn wanneer deze goed wordt bijgehouden en wanneer dit niet het geval is.
 • De reden op het risico van wortelcariës bij een patiënt in parodontale nazorg met veel recessies
 • Adviezen ter preventie van wortelcariës bij paro patiënten met veel recessies
 • De verschillende mogelijke oorzaken voor het ontstaan van recessies
 • Het verschil tussen de verschillende klinische beelden van recessies
 • De behandelmogelijkheden van recessie problemen
 • De klinische onderverdeling van de furcaties
 • De twee factoren die invloed kunnen hebben op de toe- en doorgankelijkheid van furcaties
 • De vier factoren die een negatief effect hebben op het behandelresultaat van furcatie met toe- en doorgankelijkheid.
 • De reden waarom furcaties een ongunstig effect hebben op de non-chirurgische therapie

 

Studiekosten: € 425,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld.

Studiebelasting
Cursusdag 6 uur en +/- 14 uur zelfstudie

Ingangsniveau
Paro-preventieassistent

Toetsing van de minor
Het uitwerken van een casus, het schrijven van een reflectie verslag van het proces

Certificaat
Na afloop van deze cursus, ontvang je – als bewijs van deelname – een certificaat

Doelgroep
Paro-preventieassistent

                                                           

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs