Omschrijving

Dental Best Practice is vanaf 1 maart 2019, officieel erkend door de ANVS (art. 5.11 Bbs); Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Volgens het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming dien je – minimaal eens in de vijf jaar nadat je de bovenstaande opleiding hebt gevolgd, aan bij – en/of nascholing te doen.

De overheid heeft besloten om met ingang van 1 juli 2020, 4-jarig opgeleide mondhygiënisten door middel van een experiment een tijdelijke zelfstandige bevoegdheid te geven voor de 3 voorbehouden handelingen, te weten het geven van lokale anesthesie, het prepareren en restaureren van primaire caviteiten en het indiceren, maken en beoordelen van röntgenfoto’s.

Deze opleiding is als gevolg daarvan vereist voor mondhygiënisten die niet als zodanig toezichthoudend medewerker stralingsdeskundige geschoold zijn, volgens het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Met deze 2-daagse opleiding stralingsdeskundigheid verwerf je de voorgeschreven stralingsdeskundigheid voor het zelfstandig rechtvaardigen van röntgenopnamen of het optreden als verantwoordelijk stralingsdeskundige voor de praktijk.

Bij- en/of nascholing

Volgens het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming dien je – minimaal eens in de vijf jaar nadat je de bovenstaande opleiding hebt gevolgd – aan bij– en/of nascholing te doen.

Docent(en)

Kostas Syriopoulos
Stralingsdeskundige 3 a/m

 • Tandarts sinds 1993
 • MSc Tandheelkundige Radiologie (Universiteit van Londen)
 • PhD, Promotie 1999 (VU, Amsterdam)
 • Staflid afdeling Tandheelkundige Radiologie, ACTA, Amsterdam sinds 2001

Irfan Abas
Tandarts

Irfan Abas is een gepassioneerde en bevlogen tandarts (ACTA 2008), die naast zijn eigen verwijspraktijk in Bussum (tandartsabas.nl) veel lezingen en cursussen geeft in binnen- en buitenland. Na zijn postdoctorale opleiding in orale implantologie en restauratieve tandheelkunde aan de Radboud universiteit te Nijmegen, heeft hij inmiddels meer dan 15 artikelen gepubliceerd over deze onderwerpen. Sinds 2019 heeft hij ook zijn eigen cursus voor Tandartsen die willen starten met orale implantologie: de Abas Implant Academy

Tanja Wildschut
tandarts

Ik ben Tanja en ben in 1998 afgestudeerd als tandarts op de ACTA. Daarna heb ik bij verschillende praktijken gewerkt, waaronder voor kindertandheelkunde. In 2006 ben ik terechtgekomen in een kleine groepspraktijk in Utrecht, waar ik nog steeds met veel plezier werk.

In 2006 ben ik ook begonnen als docent bij de cursus preventieassistent. Dit vond ik zo leuk, dat ik in 2012 ben begonnen als docent bij de opleiding Mondzorgkunde op de Hogeschool Utrecht. Daar geef ik voornamelijk praktijkvakken en ook theorie. Daarnaast ben ik in 2012 gestart bij Dental Best Practice. Daar geef ik de opleiding Tandartsassistent, röntgendiagnostiek bij de TMS cursus mondhygiënist en prepareren en restaureren voor de mondhygiënist.

Het zien groeien van de cursisten in hun vaardigheden en zelfvertrouwen, maakt het vak als docent heel mooi. Dit samen met het enthousiaste team van Dental Best Practice!

Leerdoelen

Je bent na afloop van de opleiding op de hoogte van:

Atomaire structuur, stralingsproductie en interactie van straling

 • bouw van materie
 • ionisatie, excitatie
 • elektromagnetische straling
 • kwadratenwet
 • wisselwerking straling met materie, foto-en comptoneffect
 • afhankelijkheid effecten van fotonenergie
 • verzwakkingscoëfficiënten en transmissie

Radiologische grootheden en eenheden

 • geabsorbeerde dosis
 • stralingsweegfactor en equivalente dosis
 • weefselweegfactoren en effectieve dosis
 • gray, sievert

Fysische eigenschappen van röntgen toestellen

 • bouw en werking röntgenbuis, productie van straling
 • stralingskwaliteit en energiespectrum
 • invloed buisspanning op dosis contrast
 • effect van filtering
 • bundelbegrenzing

Principes van stralingsdetectie

 • dosismeters en gebruik ervan
 • beeldvormende systemen (film, SPP, CCD, CMOS e.a.)

Principes van en procedures voor rechtvaardiging

 • kosten-baten analyse (rechtvaardiging van het protocol/procedure in het algemeen en voor de specifieke patiënt in het bijzonder)

Principes van radiobiologie, biologische effecten van straling

 • interactie van straling en levend weefsel
 • factoren van invloed op het biologische effect
 • stochastische en deterministische effecten
 • principe van lineaire dosis-effect relatie

Risico’s op tumoren en erfelijke afwijkingen

 • latentietijd
 • genetische effecten

Optreden van weefselreacties (deterministische effecten)

Algemene principes van stralingsbescherming inclusief optimalisatie

 • effect van afstand
 • effect van filtering
 • effect van diafragmering
 • rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten
 • afschermende werking van materialen

Toepassing van stralingsbescherming

 • stralingsrisico-inventarisatie en – analyse
 • persoonsdosimetrie
 • ruimtedosimetrie
 • organisatorische maatregelen

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van patiënten

 • toepassing rechtvaardigingsprincipe
 • keuze apparatuur
 • keuze opnametechniek in relatie tot diagnostische vraagstelling
 • bundelbegrenzing
 • effecten van filtering
 • keuze receptor
 • keuze opname techniek
 • beleid van röntgen opnamen en zwangerschap
 • kwaliteitsbewaking en foutherkenning
 • gebruik van loodkraag (schild) en loodschort
 • bepaling van noodzaak overige beschermende maatregelen

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel en medewerkers

 • wanneer is persoonsdosimetrie noodzakelijk
 • toezicht op stralingsbescherming in de praktijk
 • verantwoordelijkheden naar stralingsbeschermingsdeskundige
 • stralingshandelingen bij zwangerschap
 • bouwkundige aspecten

Diagnostische referentieniveaus

 • intra-orale opnamen
 • extra-orale opnamen
 • bijzondere opnamen (o.a. CBCT)
 • vergelijking met andere opnametechnieken

Risico bij zwangerschap en voor de foetus
Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering

 • referentiedoses
 • praktijkinstructies en protocollen
 • standaardisatie van opnametechniek
 • beeldoptimalisatie en beeldbewerking

Nationale regelgeving en (inter-)nationale richtlijnen

 • IRCP-Europese richtlijnen
 • kernergiewet en Besluit basisveiligheidsnormen en stralingsbescherming
 • registratie en vergunning
 • praktijkrichtlijn NMT en veldnormen

Volledige inhoud KEW –dossier

 • risicoanalyse stralingstoepassingen en risicoanalyse gericht op de medewerker
 • risico-identificatie
 • risicoberekening
 • risico evaluatie

Prestatietest inclusief lekstraling meten

Data & Locaties

Dordrecht (10.00 uur – 16.00 uur)
Zaterdag 3- en zaterdag 10 september 2022

Amersfoort e.o. (10.00 uur – 16.00 uur)
Woensdag 21 september en woensdag 5 oktober 2022

Amersfoort e.o. (10.00 uur – 16.00 uur)
Zaterdag 28 januari en zaterdag 11 februari 2023

Dordrecht (10.00 uur – 16.00 uur)
Zaterdag 18 maart en zaterdag 1 april 2023

Hoorn (10.00 uur – 16.00 uur)
Vrijdag 21 april en vrijdag 12 mei 2023

Hoorn (10.00 uur – 16.00 uur)
Vrijdag 22 september en vrijdag 6 oktober 2023

Amersfoort e.o. (10.00 uur – 16.00 uur)
Zaterdag 28 oktober en zaterdag 11 november 2023

Enschede (10.00 uur – 16.00 uur)
Vrijdag 24 november en vrijdag 8 december 2023

Overige info

Studiebelasting
Thuisstudie middels huiswerk: vooraf 40 uur
Circa 2 weken voorafgaande aan de opleiding ontvang je van ons het boek:

Praktische Stralingshygiëne Heron-reeks 8e druk J van den Eijnde uitgever Syntax Media. ISBN 9789491764295 Praktische Stralingshygiëne
Heron-reeks 8e druk

J van den Eijnde

uitgever Syntax Media.

ISBN 9789491764295

 

Tijdsduur opleiding: Totaal 14 uur
Dag 1: Theorie (10.00 uur – 17.00 uur)
Dag 2: diagnostiek, casuïstiek, praktijk en examen (10.00 uur – 17.00 uur)

Ingangsniveau
Mondhygiënist

Diploma
Je ontvangt na het behalen van de toetsingscriteria, een officieel erkend diploma. Dit diploma is officieel erkend door de overheid. Met het diploma voldoe je aan een wettelijke verplichting en mag je op eigen initiatief stralingshandelingen in de tandartspraktijk uitvoeren.

Doelgroep
Mondhygiënisten

Accreditatie
12 KRM-punten

Data

Events & Webinars

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of de online TV show voor de praktijkmanager! Maar ook onze webinars zijn erg gewild. Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events of webinars.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs