Omschrijving

Dental Best Practice is vanaf 1 maart 2019, officieel erkend door de ANVS (art. 5.11 Bbs); Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Volgens het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming dien je – minimaal eens in de vijf jaar nadat je de bovenstaande opleiding hebt gevolgd, aan bij – en/of nascholing te doen.

De overheid heeft besloten om met ingang van 1 juli 2020, 4-jarig opgeleide mondhygiënisten door middel van een experiment een tijdelijke zelfstandige bevoegdheid te geven voor de 3 voorbehouden handelingen, te weten het geven van lokale anesthesie, het prepareren en restaureren van primaire caviteiten en het indiceren, maken en beoordelen van röntgenfoto’s. Deze opleiding is als gevolg daarvan vereist voor mondhygiënisten die niet als zodanig toezichthoudend medewerker stralingsdeskundige geschoold zijn, volgens het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Wanneer je opgaat, of wanneer je je laat registreren als mondhygiënist (BIG) ga je straks primaire cariës beoordelen en behandelen. Een mooie taak, die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Want wat zie je, waar let je op en wanneer beslis je of je wel of niet gaat behandelen? Voer je de behandeling zelf uit of, verwijs je door naar de tandarts of specialist?

Tal van factoren bepalen jouw beslissing. Iedere keer weer een beslisboom waar je bewust of onbewust ‘inklimt’. Tijdens deze 2-daagse opleiding, waarin röntgenfoto’s beoordelen ook een onderdeel is, lopen we samen die beslismomenten door. Hierna bepaal jij met nog meer zekerheid en overtuiging zélf hoe jij jouw patiënten het beste behandelt.

Aan de hand van (röntgen) foto’s bespreken we casussen.

Bij- en/of nascholing

Volgens het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming dien je – minimaal eens in de vijf jaar nadat je de bovenstaande opleiding hebt gevolgd – aan bij– en/of nascholing te doen.

Kostas Syriopoulos
Docent

“ Herregistratie in behandeling bij ANVS,  coördinerend stralingsdeskundige.” 

Tandarts sinds 1993

MSc Tandheelkundige Radiologie (Universiteit van Londen)

PhD, Promotie 1999 (VU, Amsterdam)

Esther Raaijmakers
klinisch fysicus, coördinerend deskundige (niveau 3)

Ik ben van huis uit klinisch fysicus. Ik heb natuurkunde gestudeerd en ben daarna in het ziekenhuis gaan werken. De klinisch fysicus is daar de persoon die techniek, artsen en patiënten samenbrengt. Ik werk nu in de radiotherapie en nucleaire geneeskunde. In dat kader ben ik ook coördinerend deskundige stralingsbescherming. Dat werk ben ik verder uit gaan breiden met een eigen consultancy en opleidingsbureau in de stralingsbescherming, Estherion.

Als docent ben ik steeds op zoek naar interactie met de groep. Ik combineer theorie met spel elementen en probeer zo de dag af te wisselen. Stralingsbeschermingslessen moeten simpel, duidelijk en vastomlijnd zijn. En, er zijn geen domme vragen!  

Alwie van Soest
Stralingsdeskundige

Momenteel werk ik als stralingsdeskundige voor Radiatco. Radiatco levert stralingsdeskundigen voor radiologische werkzaamheden in de praktijk maar ook deskundigheid in vergunningaanvragen, maken van RI & E's en het opstellen van procedures. De stralingsdeskundigen zijn inzetbaar als stralingsverantwoordelijke voor derden. Vanuit Radiatco ben ik gedetacheerd bij de COVRA (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval). De COVRA is een organisatie die zich bezighoudt met het opslaan van radioactief afval. Het is de enige organisatie in Nederland die dergelijk afval mag innemen. Alle aandelen van COVRA N.V. zijn in handen van de Staat der Nederlanden.

Ik ben eind jaren ‘70 begonnen als radiodiagnostisch laborant. Daarna ben ik verder gaan leren voor radiotherapeutisch laborant. In deze twee vakgebieden heb ik mijn kennis op het gebied van (röntgen-)straling opgedaan. De laatste jaren in de radiotherapie werkte ik als specialist moulagetechniek. Vanuit deze functie maakte ik fixatie- en afschermingsmiddelen voor patiënten die bestraald moesten worden. Door mijn kennis en expertise werd ik door SINMED (Nederlandse leverancier van radiotherapie accessoires) gevraagd om in Europa bij diverse ziekenhuizen, tijdens symposia en exposities workshops te verzorgen. Dit deed ik in weekenden of op vakantiedagen. Helaas stopte dit werk toen SINMED werd overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Ik heb aldoende ondervonden dat ik het leuk vond en het nog steeds leuk vind om kennis en ervaring over te dragen.

Voor velen is straling een saai en droog onderdeel, verplichte kost om te volgen. Ik hoop dat ik door mijn kennis, ervaring en enthousiasme jullie kan overtuigen dat straling toch ook verrekte interessant is!

 

 

 

 

Na het volgen van deze opleiding kun je met meer zekerheid en overtuiging:

 • beoordelen wat belangrijke aandachtspunten zijn
 • beslissen wanneer je overgaat tot restaureren ( éénvlaks, tweevlaks)
 • beslissen om juist níet te behandelen en weloverwogen te monitoren
 • inschatten of jij de geplande behandeling zelf uitvoert of dat je deze verwijst naar de tandarts of specialist.

Daarnaast ben je na afloop van de opleiding op de hoogte van:

Atomaire structuur, stralingsproductie en interactie van straling

 • bouw van materie
 • ionisatie, excitatie
 • elektromagnetische straling
 • kwadratenwet
 • wisselwerking straling met materie, foto-en comptoneffect
 • afhankelijkheid effecten van fotonenergie
 • verzwakkingscoëfficiënten en transmissie

Radiologische grootheden en eenheden

 • geabsorbeerde dosis
 • stralingsweegfactor en equivalente dosis
 • weefselweegfactoren en effectieve dosis
 • gray, sievert

Fysische eigenschappen van röntgen toestellen

 • bouw en werking röntgenbuis, productie van straling
 • stralingskwaliteit en energiespectrum
 • invloed buisspanning op dosis contrast
 • effect van filtering
 • bundelbegrenzing

Principes van stralingsdetectie

 • dosismeters en gebruik ervan
 • beeldvormende systemen (film, SPP, CCD, CMOS e.a.)

Principes van en procedures voor rechtvaardiging

 • kosten-baten analyse (rechtvaardiging van het protocol/procedure in het algemeen en voor de specifieke patiënt in het bijzonder)

Principes van radiobiologie, biologische effecten van straling

 • interactie van straling en levend weefsel
 • factoren van invloed op het biologische effect
 • stochastische en deterministische effecten
 • principe van lineaire dosis-effect relatie

Risico’s op tumoren en erfelijke afwijkingen

 • latentietijd
 • genetische effecten

Optreden van weefselreacties (deterministische effecten)

Algemene principes van stralingsbescherming inclusief optimalisatie

 • effect van afstand
 • effect van filtering
 • effect van diafragmering
 • rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten
 • afschermende werking van materialen

Toepassing van stralingsbescherming

 • stralingsrisico-inventarisatie en – analyse
 • persoonsdosimetrie
 • ruimtedosimetrie
 • organisatorische maatregelen

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van patiënten

 • toepassing rechtvaardigingsprincipe
 • keuze apparatuur
 • keuze opnametechniek in relatie tot diagnostische vraagstelling
 • bundelbegrenzing
 • effecten van filtering
 • keuze receptor
 • keuze opname techniek
 • beleid van röntgen opnamen en zwangerschap
 • kwaliteitsbewaking en foutherkenning
 • gebruik van loodkraag (schild) en loodschort
 • bepaling van noodzaak overige beschermende maatregelen

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel en medewerkers

 • wanneer is persoonsdosimetrie noodzakelijk
 • toezicht op stralingsbescherming in de praktijk
 • verantwoordelijkheden naar stralingsbeschermingsdeskundige
 • stralingshandelingen bij zwangerschap
 • bouwkundige aspecten

Diagnostische referentieniveaus

 • intra-orale opnamen
 • extra-orale opnamen
 • bijzondere opnamen (o.a. CBCT)
 • vergelijking met andere opnametechnieken

Risico bij zwangerschap en voor de foetus
Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering

 • referentiedoses
 • praktijkinstructies en protocollen
 • standaardisatie van opnametechniek
 • beeldoptimalisatie en beeldbewerking

Nationale regelgeving en (inter-)nationale richtlijnen

 • IRCP-Europese richtlijnen
 • kernergiewet en Besluit basisveiligheidsnormen en stralingsbescherming
 • registratie en vergunning
 • praktijkrichtlijn NMT en veldnormen

Volledige inhoud KEW –dossier

 • risicoanalyse stralingstoepassingen en risicoanalyse gericht op de medewerker
 • risico-identificatie
 • risicoberekening
 • risico evaluatie

Prestatietest inclusief lekstraling meten

Studiekosten: € 895,-

Studiemateriaal: € 50,-

Examenkosten: € 75,-

Daarnaast dien je onderstaand boek voor aanvang van de opleiding, zelf aan te schaffen:
Praktische Stralingshygiëne voor de mondzorg
ISBN: 978-94-91764-40-0
Kosten: € 37,50

Studiebelasting
Thuisstudie middels huiswerk: vooraf 40 uur
Tijdsduur opleiding: Totaal 14 uur
Dag 1: Theorie (10.00 uur – 17.00 uur)
Dag 2: diagnostiek, casuïstiek, praktijk en examen (10.00 uur – 17.00 uur)

Ingangsniveau
Mondhygiënist

Diploma
Je ontvangt na het behalen van de toetsingscriteria, een officieel erkend diploma. Dit diploma is officieel erkend door de overheid. Met het diploma voldoe je aan een wettelijke verplichting en mag je op eigen initiatief stralingshandelingen in de tandartspraktijk uitvoeren.

Doelgroep
Mondhygiënisten

Accreditatie
KRM, 12 mondzorgpunten

KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie
Klik hier voor de KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie

 

Data

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs