Omschrijving

Dental Best Practice is vanaf 1 maart 2019, officieel erkend door de ANVS Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (art. 5.11 Bbs). 

Deze opleiding is vereist voor BIG-geregistreerde tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten, die niet als toezichthoudend medewerker stralingsdeskundige geschoold zijn, volgens het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Met deze opleiding verwerf je de voorgeschreven stralingsdeskundigheid voor het zelfstandig rechtvaardigen en maken van röntgenopnamen. Zo kun je op een verantwoordelijke manier als stralingsdeskundige optreden in de praktijk.

Volgens het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming dien je, minimaal eens in de vijf jaar nadat je de bovenstaande opleiding hebt gevolgd, een bij- en/of nascholing te volgen.

Esther Raaijmakers
klinisch fysicus, coördinerend deskundige (niveau 3)

Ik ben van huis uit klinisch fysicus. Ik heb natuurkunde gestudeerd en ben daarna in het ziekenhuis gaan werken. De klinisch fysicus is daar de persoon die techniek, artsen en patiënten samenbrengt. Ik werk nu in de radiotherapie en nucleaire geneeskunde. In dat kader ben ik ook coördinerend deskundige stralingsbescherming. Dat werk ben ik verder uit gaan breiden met een eigen consultancy en opleidingsbureau in de stralingsbescherming, Estherion.

Als docent ben ik steeds op zoek naar interactie met de groep. Ik combineer theorie met spel elementen en probeer zo de dag af te wisselen. Stralingsbeschermingslessen moeten simpel, duidelijk en vastomlijnd zijn. En, er zijn geen domme vragen!  

Bjorn Schrauwen
Stralingsdeskundige

Relevant education and registrations
Registration RPE at ANVS – 02-01-2022
Course RIE en Vergunningsaanvraag NRG okt 2022
Radiation protection (niveau 3) 2004
Applied Physics TH – Rijswijk 1996-2001

Work history
Radiation Protection Expert at Estherion from November 2020
CEO of Medsuro Medical Equipment from November 2010
Sales in the field of radiology and radiotherapie at PI Medical May 2009 - November 2010
RPE at Instituut Verbeeten from 2004 – 2009
Medical Physics Engineer at Instituut Verbeeten from 2002 - 2009

Kostas Syriopoulos
Docent

“ Herregistratie in behandeling bij ANVS,  coördinerend stralingsdeskundige.” 

Tandarts sinds 1993

MSc Tandheelkundige Radiologie (Universiteit van Londen)

PhD, Promotie 1999 (VU, Amsterdam)

Je bent na afloop van de opleiding op de hoogte van:

Atomaire structuur, stralingsproductie en interactie van straling

 • Bouw van materie
 • Ionisatie, excitatie
 • Elektromagnetische straling
 • Kwadratenwet
 • Wisselwerking straling met materie, foto- en comptoneffect
 • Afhankelijkheid effecten van fotonenergie
 • Verzwakkingscoëfficiënten en transmissie

Radiologische grootheden en eenheden

 • Geabsorbeerde dosis
 • Stralingsweegfactor en equivalente dosis
 • Weefselweegfactoren en effectieve dosis
 • Gray, sievert

Fysische eigenschappen van röntgen toestellen

 • Bouw en werking röntgenbuis, productie van straling
 • Stralingskwaliteit en energiespectrum
 • Invloed buisspanning op dosis contrast
 • Effect van filtering
 • Bundelbegrenzing

Principes van stralingsdetectie

 • Dosismeters en gebruik ervan
 • Beeldvormende systemen (film, SPP, CCD, CMOS e.a.)

Principes van en procedures voor rechtvaardiging

 • Kosten-baten analyse (rechtvaardiging van het protocol/procedure in het algemeen en voor de specifieke patiënt in het bijzonder)

Principes van radiobiologie, biologische effecten van straling

 • Interactie van straling en levend weefsel
 • Factoren van invloed op het biologische effect
 • Stochastische en deterministische effecten
 • Principe van lineaire dosis-effect relatie

Risico’s op tumoren en erfelijke afwijkingen

 • Latentietijd
 • Genetische effecten

Algemene principes van stralingsbescherming inclusief optimalisatie

 • Effect van afstand
 • Effect van filtering
 • Effect van diafragmering
 • Rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten
 • Afschermende werking van materialen

Toepassing van stralingsbescherming

 • Stralingsrisico-inventarisatie en – analyse
 • Dosimetrie persoon en ruimte
 • Organisatorische maatregelen

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van patiënten

 • Toepassing rechtvaardigingsprincipe
 • Keuze apparatuur
 • Keuze opnametechniek in relatie tot diagnostische vraagstelling
 • Bundelbegrenzing
 • Effecten van filtering
 • Keuze receptor
 • Keuze opname techniek
 • Beleid van röntgen opnamen en zwangerschap
 • Kwaliteitsbewaking en foutherkenning
 • Gebruik van loodkraag (schild) en loodschort
 • Bepaling van noodzaak overige beschermende maatregelen

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel en medewerkers

 • Wanneer is persoonsdosimetrie noodzakelijk
 • Toezicht op stralingsbescherming in de praktijk
 • Verantwoordelijkheden naar stralingsbeschermingsdeskundige
 • Stralingshandelingen bij zwangerschap
 • Bouwkundige aspecten

Diagnostische referentieniveaus

 • Intra-orale opnamen
 • Extra-orale opnamen
 • Bijzondere opnamen (o.a. CBCT)
 • Vergelijking met andere opnametechnieken

Risico voor de foetus tijdens zwangerschap

Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering

 • Referentiedoses
 • Praktijkinstructies en protocollen
 • Standaardisatie van opnametechniek
 • Beeldoptimalisatie en beeldbewerking

Nationale regelgeving en (inter-)nationale richtlijnen

 • IRCP-Europese richtlijnen
 • Kernergiewet en Besluit basisveiligheidsnormen en stralingsbescherming
 • Registratie en vergunning
 • Praktijkrichtlijn NMT en veldnormen

Volledige inhoud KEW –dossier

 • Risicoanalyse stralingstoepassingen en risicoanalyse gericht op de medewerker
 • Risico identificatie
 • Risicoberekening
 • Risico evaluatie

Prestatietest inclusief lekstraling meten

 

Studiekosten: € 625,-

Studiemateriaal: € 25,-

Examenkosten: € 75,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Daarnaast dien je onderstaand boek voor aanvang van de opleiding, zelf aan te schaffen:
Praktische Stralingshygiëne voor de mondzorg
ISBN: 978-94-91764-40-0
Kosten: € 37,50

Studiebelasting
Thuisstudie middels huiswerk: vooraf 4 uur.
Tijdsduur opleiding: 10.00 uur tot 17.00 uur.

Ingangsniveau
Tandarts.

Diploma
Je ontvangt na het behalen van de toetsingscriteria, een officieel erkend diploma. Dit diploma is officieel erkend door de overheid. Met het diploma voldoe je aan een wettelijke verplichting en mag je op eigen initiatief stralingshandelingen in de tandartspraktijk uitvoeren.

Doelgroep
Tandarts, kaakchirurg en orthodontist, die het diploma voor tandarts of tandheelkundig specialist heeft behaald en BIG-geregistreerd is.

KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie
Klik hier voor de KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie.

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs