Omschrijving

Dental Best Practice is vanaf 1 maart 2019, officieel erkend door de ANVS (art. 5.11 Bbs); Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Volgens het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming dien je – minimaal eens in de vijf jaar nadat je de bovenstaande opleiding hebt gevolgd, aan bij- en/of nascholing te doen.

Deze opleiding is vereist voor tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten (BIG- geregistreerd) die niet als zodanig toezichthoudend medewerker stralingsdeskundige geschoold zijn, volgens het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Met deze opleiding verwerf je de voorgeschreven stralingsdeskundigheid voor het zelfstandig rechtvaardigen van röntgenopnamen of het optreden als verantwoordelijk stralingsdeskundige voor de praktijk.

Docent(en)
Kostas Syriopoulos docent Dental Best Practice

Kostas Syriopoulos
Stralingsdeskundige 3 a/m

Volgt

Alwie van Soest docent Dental Best Practice

Alwie van Soest
Stralingsdeskundige 4 a/m

Momenteel werk ik als stralingsdeskundige voor Radiatco. Radiatco levert stralingsdeskundigen voor radiologische werkzaamheden in de praktijk maar ook deskundigheid in vergunningaanvragen, maken van RI & E's en het opstellen van procedures. De stralingsdeskundigen zijn inzetbaar als stralingsverantwoordelijke voor derden. Vanuit Radiatco ben ik gedetacheerd bij de COVRA (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval). De COVRA is een organisatie die zich bezighoudt met het opslaan van radioactief afval. Het is de enige organisatie in Nederland die dergelijk afval mag innemen. Alle aandelen van COVRA N.V. zijn in handen van de Staat der Nederlanden.

Ik ben eind jaren ‘70 begonnen als radiodiagnostisch laborant. Daarna ben ik verder gaan leren voor radiotherapeutisch laborant. In deze twee vakgebieden heb ik mijn kennis op het gebied van (röntgen-)straling opgedaan. De laatste jaren in de radiotherapie werkte ik als specialist moulagetechniek. Vanuit deze functie maakte ik fixatie- en afschermingsmiddelen voor patiënten die bestraald moesten worden. Door mijn kennis en expertise werd ik door SINMED (Nederlandse leverancier van radiotherapie accessoires) gevraagd om in Europa bij diverse ziekenhuizen, tijdens symposia en exposities workshops te verzorgen. Dit deed ik in weekenden of op vakantiedagen. Helaas stopte dit werk toen SINMED werd overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Ik heb aldoende ondervonden dat ik het leuk vond en het nog steeds leuk vind om kennis en ervaring over te dragen.

Voor velen is straling een saai en droog onderdeel, verplichte kost om te volgen. Ik hoop dat ik door mijn kennis, ervaring en enthousiasme jullie kan overtuigen dat straling toch ook verrekte interessant is!

Leerdoelen

Je bent na afloop van de opleiding op de hoogte van:

Atomaire structuur, stralingsproductie en interactie van straling

 • bouw van materie
 • ionisatie, excitatie
 • elektromagnetische straling
 • kwadratenwet
 • wisselwerking straling met materie, foto-en comptoneffect
 • afhankelijkheid effecten van fotonenergie
 • verzwakkingscoëfficiënten en transmissie

Radiologische grootheden en eenheden

 • geabsorbeerde dosis
 • stralingsweegfactor en equivalente dosis
 • weefselweegfactoren en effectieve dosis
 • gray, sievert

Fysische eigenschappen van röntgen toestellen

 • bouw en werking röntgenbuis, productie van straling
 • stralingskwaliteit en energiespectrum
 • invloed buisspanning op dosis contrast
 • effect van filtering
 • bundelbegrenzing

Principes van stralingsdetectie

 • dosismeters en gebruik ervan
 • beeldvormende systemen (film, SPP, CCD, CMOS e.a.)

Principes van en procedures voor rechtvaardiging

 • kosten-baten analyse (rechtvaardiging van het protocol/procedure in het algemeen en voor de specifieke patiënt in het bijzonder)

Principes van radiobiologie, biologische effecten van straling

 • interactie van straling en levend weefsel
 • factoren van invloed op het biologische effect
 • stochastische en deterministische effecten
 • principe van lineaire dosis-effect relatie

Risico’s op tumoren en erfelijke afwijkingen

 • latentietijd
 • genetische effecten

Optreden van weefselreacties (deterministische effecten)

Algemene principes van stralingsbescherming inclusief optimalisatie

 • effect van afstand
 • effect van filtering
 • effect van diafragmering
 • rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten
 • afschermende werking van materialen

Toepassing van stralingsbescherming

 • stralingsrisico-inventarisatie en – analyse
 • persoonsdosimetrie
 • ruimtedosimetrie
 • organisatorische maatregelen

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van patiënten

 • toepassing rechtvaardigingsprincipe
 • keuze apparatuur
 • keuze opnametechniek in relatie tot diagnostische vraagstelling
 • bundelbegrenzing
 • effecten van filtering
 • keuze receptor
 • keuze opname techniek
 • beleid van röntgen opnamen en zwangerschap
 • kwaliteitsbewaking en foutherkenning
 • gebruik van loodkraag (schild) en loodschort
 • bepaling van noodzaak overige beschermende maatregelen

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel en medewerkers

 • wanneer is persoonsdosimetrie noodzakelijk
 • toezicht op stralingsbescherming in de praktijk
 • verantwoordelijkheden naar stralingsbeschermingsdeskundige
 • stralingshandelingen bij zwangerschap
 • bouwkundige aspecten

Diagnostische referentieniveaus

 • intra-orale opnamen
 • extra-orale opnamen
 • bijzondere opnamen (o.a. CBCT)
 • vergelijking met andere opnametechnieken

Risico bij zwangerschap en voor de foetus
Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering

 • referentiedoses
 • praktijkinstructies en protocollen
 • standaardisatie van opnametechniek
 • beeldoptimalisatie en beeldbewerking

Nationale regelgeving en (inter-)nationale richtlijnen

 • IRCP-Europese richtlijnen
 • Kernergiewet en Besluit basisveiligheidsnormen en stralingsbescherming
 • registratie en vergunning
 • praktijkrichtlijn NMT en veldnormen

Volledige inhoud KEW –dossier

 • risicoanalyse stralingstoepassingen en risicoanalyse gericht op de medewerker
 • risico-identificatie
 • risicoberekening
 • risico evaluatie

Prestatietest inclusief lekstraling meten

Overige info

Studiebelasting
Thuisstudie middels huiswerk: vooraf 4 uur
Tijdsduur opleiding: 10.00 uur tot 15.00 uur

Ingangsniveau
Tandarts

Diploma
Je ontvangt na het behalen van de toetsingscriteria, een officieel erkend diploma. Dit diploma is officieel erkend door de overheid. Met het diploma voldoe je aan een wettelijke verplichting en mag je op eigen initiatief stralingshandelingen in de tandartspraktijk uitvoeren.

Doelgroep
Tandarts, kaakchirurg en orthodontist, die het diploma voor tandarts of tandheelkundig specialist heeft behaald en BIG-geregistreerd is.

Data

Events & Webinars

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of de online TV show voor de praktijkmanager! Maar ook onze webinars zijn erg gewild. Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events of webinars.

Het event voor de balieassistentvr 24 september 2021event
Webinar duivelse dilemma’szie data op paginawebinar
Webinar intervisiezie data op paginawebinar
Webinar kinetisch (be)vragenzie data op paginawebinar
Webinar omgaan met stresszie data op paginawebinar
Webinar persoonlijk leiderschapzie data op paginawebinar
Webinar teamfasenzie data op paginawebinar
Webinar van DPSI naar PPSzie data op paginawebinar

Accreditaties

Register Preventieassistenten
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs