Omschrijving

(voorheen Stralingsdeskundige niveau 5a/M)

Er geldt een verplichte nascholing voor tandartsen/mondhygiënist/kaakchirurgen en orthodontisten die zijn opgeleid tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS).

Wetenschappelijke literatuur op het gebied van de stralingsbescherming en radiologie vat de voorwaarden voor het gebruik van röntgenstraling in de tandheelkunde op relevante zaken samen. Maar tandheelkundige radiologie heeft vooral ook te maken met vigerende wetgeving en richtlijnen. De stralingswetgeving is in 2018 op een aantal onderdelen aangepast. Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) vervangt het besluit stralingsbescherming; deze laatste is komen te vervallen.

Je bent als medisch deskundige altijd verantwoordelijk voor de medische stralings- blootstelling. Daarvoor heb je reeds TMS in je bezit. Maar vanuit het nieuwe Besluit ben je verplicht om minimaal eens in de 5 jaar aan bij-of nascholing te doen, en dit te documenteren in het KEW-dossier.

 

Paul van der Stelt
Tandarts

“ Herregistratie in behandeling bij ANVS, coördinerend stralingsdeskundige.” 

Ik heb mijn opleiding tot tandarts aan de Vrije Universiteit (VU) gedaan. Na mijn afstuderen in 1974 ben ik daar als docent in dienst getreden en heb ik mijn verdere carrière doorgebracht. In 1979 ben ik gepromoveerd. In 1984/85 heb ik een sabbatical in de USA doorgebracht. Ik heb toen onderzoek gedaan aan de NIH. In 1986 ben ik benoemd tot hoogleraar Orale en Maxillofaciale Radiologie. Mijn belangrijkste onderzoekinteresses hadden betrekking op digitale radiologie, computerondersteunde interpretatie van de röntgenopnamen en 3D reconstructietechnieken. De uitkomsten van mijn onderzoeksactiviteiten zijn vastgelegd in meer dan 250 artikelen in de wetenschappelijke literatuur en een aantal boeken of hoofdstukken in boeken. Ook ben ik betrokken geweest bij het bestuur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT). Recentelijk heb ik voor AccreDidact boekje geschreven over de toepassing van radiologie in de tandheelkunde en het veilig gebruik van straling, gevolgd door een tweede boekje over de toepassing van CBCT (Cone Beam CT). Binnenkort verschijnt er in dezelfde serie een boekje over de interpretatie van röntgenopnamen.

In 2013 ben ik met pensioen gegaan. De eerste jaren daarna heb ik nog een aantal promovendi en postdocs begeleid. Nu houd ik mij vooral bezig met cursussen, lezingen op uitnodiging in binnen- en buitenland en begeleiding van het schrijven van manuscripten op het gebied van de tandheelkundige radiologie.

Kostas Syriopoulos
Docent

“ Herregistratie in behandeling bij ANVS,  coördinerend stralingsdeskundige.” 

Tandarts sinds 1993

MSc Tandheelkundige Radiologie (Universiteit van Londen)

PhD, Promotie 1999 (VU, Amsterdam)

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen. Inhoud KEW-dossier.
 • principes van radiobiologie, biologische effecten van straling.
 • fysische eigenschappen van röntgentoestellen.
 • algemene principes van stralingsbescherming, inclusief rechtvaardiging en optimalisatie.
 • toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel, medewerkers en patiënten.
 • kwaliteitsbewaking en -bevordering. Praktijkinstructies en protocollen.
 • interpretatie en röntgendiagnostiek.

Na afloop van deze cursus beschik je over voldoende kennis van:

 • nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen.
 • de inhoud van het KEW-dossier
 • de principes van radiobiologie, biologische effecten van straling
 • fysische eigenschappen van röntgentoestellen
 • van algemene principes van stralingsbescherming, inclusief rechtvaardiging en optimalisatie
 • het toepassen van stralingsbescherming ten opzichte van personeel, medewerkers en patiënten
 • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering
 • praktijkinstructies en protocollen
 • interpretatie van röntgendiagnostiek

Examen
De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets, zodat we accreditatie kunnen waarborgen.

Studiebelasting
Totale studiebelasting is: 4,5 uur (zelf studie via de online leeromgeving: 1 uur en fysiek op locatie 3,5 uur)

Ingangsniveau
Tandarts en mondhygiënist

Certificaat
Na afloop van deze cursus, ontvang je – als bewijs van deelname – een certificaat

Doelgroep
Tandarts en mondhygiënist

Accreditatie
Naast de accreditatie KRT en KRM is accreditatie aangevraagd bij ANVS

KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie
Klik hier voor de KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie

Data

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 22 september 2023event
Het Event voor de preventieassistentvr 2 juni 2023event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs