Omschrijving

Om ervoor te zorgen dat medische deskundigheid altijd wordt ondersteund door specifieke kennis op het gebied van stralingsbescherming, dienen tandartsen, mondhygiënisten, kaakchirurgen en orthodontisten te zijn opgeleid tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) voor tandheelkunde basisniveau (voorheen stralingsdeskundige niveau 5A/M).

Er geldt een verplichte nascholing voor tandartsen, mondhygiënisten, kaakchirurgen en orthodontisten die zijn opgeleid tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming. Volgens de richtlijn Tandheelkundige radiologie ben je verplicht om jouw kennis over de tandheelkundige radiologie op peil te houden door middel van minimaal 4 nascholingsuren per 5 jaar. Door deze cursus te volgen, wordt voldaan aan de verplichte nascholingseis.

Wetenschappelijke literatuur op het gebied van de stralingsbescherming en radiologie vat de voorwaarden voor het gebruik van röntgenstraling in de tandheelkunde op relevante zaken samen, maar tandheelkundige radiologie heeft vooral ook te maken met vigerende wetgeving en richtlijnen. 

De stralingswetgeving is in 2018 op een aantal onderdelen aangepast. Het ‘Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming’ (Bbs) vervangt het ‘Besluit stralingsbescherming’; deze laatste is komen te vervallen.

Bjorn Schrauwen
Stralingsdeskundige

Relevant education and registrations
Registration RPE at ANVS – 02-01-2022
Course RIE en Vergunningsaanvraag NRG okt 2022
Radiation protection (niveau 3) 2004
Applied Physics TH – Rijswijk 1996-2001

Work history
Radiation Protection Expert at Estherion from November 2020
CEO of Medsuro Medical Equipment from November 2010
Sales in the field of radiology and radiotherapie at PI Medical May 2009 - November 2010
RPE at Instituut Verbeeten from 2004 – 2009
Medical Physics Engineer at Instituut Verbeeten from 2002 - 2009

Esther Raaijmakers
klinisch fysicus, coördinerend deskundige (niveau 3)

Ik ben van huis uit klinisch fysicus. Ik heb natuurkunde gestudeerd en ben daarna in het ziekenhuis gaan werken. De klinisch fysicus is daar de persoon die techniek, artsen en patiënten samenbrengt. Ik werk nu in de radiotherapie en nucleaire geneeskunde. In dat kader ben ik ook coördinerend deskundige stralingsbescherming. Dat werk ben ik verder uit gaan breiden met een eigen consultancy en opleidingsbureau in de stralingsbescherming, Estherion.

Als docent ben ik steeds op zoek naar interactie met de groep. Ik combineer theorie met spel elementen en probeer zo de dag af te wisselen. Stralingsbeschermingslessen moeten simpel, duidelijk en vastomlijnd zijn. En, er zijn geen domme vragen!  

Kostas Syriopoulos
Docent

“ Herregistratie in behandeling bij ANVS,  coördinerend stralingsdeskundige.” 

Tandarts sinds 1993

MSc Tandheelkundige Radiologie (Universiteit van Londen)

PhD, Promotie 1999 (VU, Amsterdam)

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen. Inhoud KEW-dossier.
 • Principes van radiobiologie, biologische effecten van straling.
 • Fysische eigenschappen van röntgentoestellen.
 • Algemene principes van stralingsbescherming, inclusief rechtvaardiging en optimalisatie.
 • Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel, medewerkers en patiënten.
 • Kwaliteitsbewaking en -bevordering. Praktijkinstructies en protocollen.
 • Interpretatie en röntgendiagnostiek.

Na afloop van deze cursus beschik je over voldoende kennis over:

 • Nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen.
 • De inhoud van het KEW-dossier.
 • De principes van radiobiologie, biologische effecten van straling.
 • Fysische eigenschappen van röntgentoestellen.
 • Van algemene principes van stralingsbescherming, inclusief rechtvaardiging en optimalisatie.
 • Het toepassen van stralingsbescherming ten opzichte van medewerkers en patiënten.
 • Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering.
 • Praktijkinstructies en protocollen.
 • Interpretatie van röntgendiagnostiek.

Studiekosten: € 395,-

Studiemateriaal: € 25,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

 

Studiebelasting
Totale studiebelasting is: 4,5 uur (zelfstudie via de online leeromgeving: 1,5 uur en fysiek op locatie 3 uur).

Ingangsniveau
Tandarts en mondhygiënist.

Certificaat
Na afloop van deze cursus, ontvang je – als bewijs van deelname – een certificaat.

Doelgroep
Tandarts en mondhygiënist.

Accreditatie
KRT en KRM 

KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie
Klik hier voor de KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie.

 

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs