Omschrijving

TMS-CBCT 2-daagse opleiding

Regeling stralingsbescherming medische blootstelling: artikel 4 aanvullende eis Conebeam CT. Een tandarts of kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een Conebeam CT, dient met goed gevolg de opleiding “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming tandheelkunde voor toepassingen met de Conebeam CT” te hebben afgerond. Deze opleiding moet hebben plaatsgevonden bij een erkende instelling overeenkomstig artikel 5.11 en 5.22 van de regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Conebeam CT geeft de mogelijkheid om tegen een aanvaardbare dosis 3D opnamen te vervaardigen van het hoofd-halsgebied. Omdat de stralingsdosis voor de patiënt bij Conebeam CT opnamen een factor 20 tot factor 300 hoger is dan bij intra-orale röntgenopnamen, is een goede uitvoering van de rechtvaardiging des te belangrijker. Daarom moet de gebruiker van CBCT voldoen aan de kerncompetenties voor “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming tandheelkunde voor toepassingen met Conebeam CT”.

Deze opleiding kan worden gevolgd wanneer een tandarts in het bezit is van de basisopleiding “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor de tandheelkunde” (in principe heeft de Nederlandse Tandarts deze behaald in de studie, voorheen 5 A/M/) en voldoet aan de 5-jaarlijkse verplichte bij- en nascholing.

Indien men deelneemt aan de opleiding CBCT kan en mag dit tevens aangemerkt worden als de verplichte bij- en nascholing van TMS basis.

Kostas Syriopoulos
Docent

“ Herregistratie in behandeling bij ANVS,  coördinerend stralingsdeskundige.” 

Tandarts sinds 1993

MSc Tandheelkundige Radiologie (Universiteit van Londen)

PhD, Promotie 1999 (VU, Amsterdam)

De vorm en inhoud van de opleiding:

De inhoud van de opleiding is omschreven in de ministeriële regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Hierin staat ook op welk niveau de vereiste kennis moet worden aangeboden aan de deelnemer. De opleiding “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming- Conebeam CT” wordt deels online aangeboden. De deelnemer volgt de opleiding deels thuis met ondersteuning van een syllabus (ongeveer 8 uur) en komt 2 dagen naar de opleidingslocatie.

De belangrijkste eisen die aan de procedure worden gesteld, zijn:

 • Voordat een Conebeam CT opname wordt gemaakt dient altijd klinisch onderzoek plaats te vinden
 • Van een Conebeam CT onderzoek dient een radiologisch verslag te worden gemaakt dat het gehele in beeld gebrachte volume betreft
 • Een tandarts(specialist) heeft een theoretische en praktische opleiding gevolgd in het gebruik van een Conebeam CT toestel en de rechtvaardiging van en diagnostiek met Conebeam CT beelden
 • Het Conebeam CT toestel moet worden ingesteld volgens de ALARA principes, afgestemd op de diagnostische taak
 • Medisch deskundigen en andere personen die betrokken zijn bij de praktische onderdelen, dienen zich per 5 jaar minimaal 8 uur bij te scholen

Na het volgen van deze opleiding en het behalen van de hieraan verbonden toets voldoe je aan de vereisten die door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gesteld worden met betrekking tot de (stralings-) deskundigheid van gebruikers van CBCT- toestellen.

Omschrijving inhoud

De inhoud van de opleiding “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor tandheelkunde (Basisniveau)” wordt bekend verondersteld.

Fysische eigenschappen van CBCT

 • Principe van CBCT
 • CBCT systemen
 • Mogelijkheden voor belichtingsinstellingen
 • Selectie volume en resolutie
 • Effect van buisspanning
 • Effect van buisstroom
 • Effect van beam hardening

Principes van stralingsdetectie bij CBCT

 • Beeldacquisitiesystemen
 • Principe van CT-beeldreconstructie
 • Partial volume effect
 • 3D-rendering en visualisatie

Principe van en procedures voor rechtvaardiging
Kosten-baten analyse (rechtvaardiging van het protocol/procedure in het algemeen en voor de specifieke patiënt in het bijzonder) met betrekking tot CBCT.

Toepassing van stralingsbescherming bij CBCT

 • Effect van bundelbegrenzing en beperking Volume of Interest
 • Effect van aantal basisprojecties
 • Effect van opnamehoek
 • Resolutie
 • Risicoanalyse en vereiste afscherming rondom toestel

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van patiënten

 • Effecten van belichtingsinstellingen op de patiëntendosis

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel en medewerkers

 • Stralingsbelasting op de omgeving bij CBCT-toestellen
 • Effecten van belichtingsinstellingen op de omgevingsdosis

Diagnostische referentieniveaus

 • Voor verrichtingen met CBCT

Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering bij een CBCT

 • Controle op goede werking
 • Vereiste training van gebruiker

Nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen

 • Besluit stralingsbescherming
 • Risicoanalyse
 • Afscherming rondom CBCT-toestel
 • Melding/vergunning
 • Rechtvaardiging
 • SedentexCT
 • Vergelijking met andere opnamemodaliteiten
 • Praktijkinstructies en protocollen

Artikel 5.22
Eisen deskundigheid en opleiding toezichthoudend medewerker stralingsbescherming

Artikel 5.22
bevat eisen met betrekking tot de deskundigheid en opleiding van een “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming”. Onderscheid is gemaakt naar negen categorieën toepassingen, met uitwerking in bijlage 5.2 van de eindtermen behorend bij deze toepassingen.

De eindtermen voor de “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming tandheelkunde basis” zijn daarbij primair bedoeld voor de tandarts, met inbegrip van de tandheelkundig specialist kaakchirurg, onder wiens verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan ioniserende straling en die toezicht houdt op handelingen met röntgenapparatuur in de tandheelkundige praktijk.

De eindtermen voor de “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming ConeBeam CT” zijn daarbij primair bedoeld voor een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een ConeBeam CT en die op deze handelingen toezicht houdt.

Bijlage 5.2, onderdeel B-2
Uit: Ministeriële regelgeving basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (Conebeam CT)

Studiekosten: € 1.295,-

Studiemateriaal: € 50,-

Examenkosten: € 75,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Doelgroep
Tandarts, in bezit van diploma TMS tandheelkunde basis

Studiebelasting
Thuisstudie middels huiswerk vooraf: 8 uur
Tijdsduur opleiding: 16 uur

Diploma
Na afloop ontvang je – bij het positief afronden van de opleiding – een diploma.

Accreditatie
KRT

Tijden
9.00 uur tot 17.00 uur

KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie
Klik hier voor de KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs