Omschrijving

De 3-dimensionale beelden verkregen met een ConeBeam CT (CBCT) worden gebruikt om de anatomische structuren en tandheelkundige problemen in het aangezicht goed te kunnen beoordelen en zo een juiste diagnose te stellen en/of om een passend behandelplan te kunnen opstellen voor een patiënt. Kleinere chirurgische ingrepen zoals het plaatsen van implantaten of het verwijderen van geïmpacteerde elementen, worden overzichtelijker door de 3D-beelden. Ook worden CBCT-beelden gebruikt om uitgebreide chirurgische behandelingen zoals osteotomieën, schisis operaties of trauma-chirurgie goed voor te kunnen bereiden.

Voorafgaand aan de tandheelkundige behandeling, is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de anatomische structuren of afwijkingen van een patiënt omdat dit invloed kan hebben op het behandelplan. Is er voldoende bot aanwezig voor de plaatsing van een implantaat? Ligt die M3 te dicht bij de nervus en kan verwijdering complicaties opleveren? Kan een tekort aan corticale radixbedekking problemen veroorzaken bij een orthodontische behandeling? Dit zijn slechts enkele voorbeelden, waarbij de 3-dimensionale röntgenbeelden meer informatie kunnen geven. Zonder deze extra informatie, is het opstellen van een behandelplan onvoldoende mogelijk.

Tijdens deze opleiding wordt aan de hand van een groot aantal casussen ingegaan op de toepasbaarheid van de CBCT bij chirurgie, endodontologie, gnathologie en orthodontie in de algemene tandartspraktijk. Naast de verplichte theoretische basiskennis die voor het gebruik van een röntgentoestel noodzakelijk is, zal ook praktisch worden geoefend met het instellen van de te maken opnames en het verwerken en beoordelen van de beelden en de benodigde verslaglegging.

Deze opleiding kan worden gevolgd wanneer een tandarts in het bezit is van de basisopleiding “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor de tandheelkunde” (voorheen 5A/M), als hij/zij voldoet aan de 5-jaarlijkse verplichte bij- en nascholing.

Indien men deelneemt aan de opleiding CBCT kan en mag dit ook aangemerkt worden als de verplichte bij- en nascholing van een TMS.

Kostas Syriopoulos
Docent

“ Herregistratie in behandeling bij ANVS,  coördinerend stralingsdeskundige.” 

Tandarts sinds 1993

MSc Tandheelkundige Radiologie (Universiteit van Londen)

PhD, Promotie 1999 (VU, Amsterdam)

Esther Raaijmakers
klinisch fysicus, coördinerend deskundige (niveau 3)

Ik ben van huis uit klinisch fysicus. Ik heb natuurkunde gestudeerd en ben daarna in het ziekenhuis gaan werken. De klinisch fysicus is daar de persoon die techniek, artsen en patiënten samenbrengt. Ik werk nu in de radiotherapie en nucleaire geneeskunde. In dat kader ben ik ook coördinerend deskundige stralingsbescherming. Dat werk ben ik verder uit gaan breiden met een eigen consultancy en opleidingsbureau in de stralingsbescherming, Estherion.

Als docent ben ik steeds op zoek naar interactie met de groep. Ik combineer theorie met spel elementen en probeer zo de dag af te wisselen. Stralingsbeschermingslessen moeten simpel, duidelijk en vastomlijnd zijn. En, er zijn geen domme vragen!  

Arend van den Akker
tandarts

Arend van den Akker studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam van 1979 tot 1984, voordat hij tandarts werd bij de Koninklijke Marine.

Hierna werd hij in 1986 algemeen practicus bij ‘Tandartspraktijk Berkenstraat’in Alphen aan den Rijn met een speciale voorliefde voor de prothetische- en esthetische tandheelkunde.

In 2009 verhuisde hij met zijn praktijk (inmiddels mede een verwijspraktijk voor esthetische tandheelkunde) naar Gezondheidscentrum Vitalis in Alphen aan de Rijn.

Naast zijn werk als tandarts schrijft Arend artikelen en is hij veel gevraagd opinion-leader voor internationale organisaties gericht op esthetische tandheelkunde.

Bas Leempoel
Tandarts

Bas Leempoel, afgestudeerd aan de K.U.N. in Nijmegen in 1995, heeft een bijzondere interesse in kroon- en brugwerk. In de afgelopen decennia zijn de technieken hieromtrent steeds verder gedigitaliseerd en is daarom ook de workflow in zijn groepspraktijk verandert. Deze digitalisatie heeft hij volledig omarmt  en is Inmiddels is reeds jaren internationaal ISCD gecertificeerd, Cerec-trainer en spreker over de digitale toepassingen op meerdere vlakken in de tandheelkunde.

De vorm en inhoud van de opleiding:

De inhoud van de opleiding is omschreven in het besluit ‘Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming’. Hierin staat ook op welk niveau de vereiste kennis moet worden aangeboden aan de deelnemer van de opleiding.

De opleiding “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming- Conebeam CT” wordt deels online aangeboden, waardoor de deelnemer met ondersteuning van een syllabus, thuis alvast aan de slag gaat met de theorie. Daarnaast komt de deelnemer ook nog 2 dagen naar de opleidingslocatie om theoretische en praktische kennis te optimaliseren.

Na het volgen van deze opleiding en het behalen van de hieraan verbonden toets, voldoe je aan de vereisten die door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gesteld worden aan een (stralings-) deskundige die werkt met CBCT-toestellen.

De belangrijkste eisen die aan de procedure worden gesteld, zijn:

 • Voordat een Conebeam CT opname wordt gemaakt dient altijd klinisch onderzoek plaats te vinden
 • Van een Conebeam CT onderzoek dient een radiologisch verslag te worden gemaakt dat het gehele in beeld gebrachte volume betreft
 • Een tandarts(specialist) heeft een theoretische en praktische opleiding gevolgd in het gebruik van een Conebeam CT toestel en de rechtvaardiging van en diagnostiek met Conebeam CT beelden
 • Het Conebeam CT toestel moet worden ingesteld volgens de ALARA principes, afgestemd op de diagnostische taak
 • Medisch deskundigen en andere personen die betrokken zijn bij de praktische onderdelen, dienen zich per 5 jaar minimaal 8 uur bij te scholen

 

Omschrijving inhoud

De inhoud van de opleiding “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor tandheelkunde (Basisniveau)” wordt bekend verondersteld.

Fysische eigenschappen van CBCT

 • Principe van CBCT
 • CBCT systemen
 • Mogelijkheden voor belichtingsinstellingen
 • Selectie volume en resolutie
 • Effect van buisspanning
 • Effect van buisstroom
 • Effect van beam hardening

Principes van stralingsdetectie bij CBCT

 • Beeldacquisitiesystemen
 • Principe van CT-beeldreconstructie
 • Partial volume effect
 • 3D-rendering en visualisatie

Principe van en procedures voor rechtvaardiging
Kosten-baten analyse (rechtvaardiging van het protocol/de procedure in het algemeen en voor de specifieke patiënt in het bijzonder) met betrekking tot CBCT.

Toepassing van stralingsbescherming bij CBCT

 • Effect van bundelbegrenzing en beperking ‘Volume of Interest’
 • Effect van aantal basisprojecties
 • Effect van opnamehoek
 • Resolutie
 • Risicoanalyse en vereiste afscherming rondom toestel

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van patiënten

 • Effecten van belichtingsinstellingen op de stralingsdosis

Toepassing van stralingsbescherming ten opzichte van personeel en medewerkers

 • Stralingsbelasting op de omgeving bij CBCT-toestellen
 • Effecten van belichtingsinstellingen op de omgevingsdosis

Diagnostische referentieniveaus

 • Voor verrichtingen met CBCT

Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering bij een CBCT

 • Controle op goede werking
 • Vereiste training van gebruiker

Nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen

 • Besluit stralingsbescherming
 • Risicoanalyse
 • Afscherming rondom CBCT-toestel
 • Melding/vergunning
 • Rechtvaardiging
 • SedentexCT
 • Vergelijking met andere opnamemodaliteiten
 • Praktijkinstructies en protocollen

 

Artikel 5.22
Eisen deskundigheid en opleiding toezichthoudend medewerker stralingsbescherming

Artikel 5.22
bevat eisen met betrekking tot de deskundigheid en opleiding van een “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming”. Onderscheid is gemaakt naar negen categorieën toepassingen, met uitwerking in bijlage 5.2 van de eindtermen behorend bij deze toepassingen.

De eindtermen voor de “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming tandheelkunde basis” zijn daarbij primair bedoeld voor de tandarts, met inbegrip van de tandheelkundig specialist kaakchirurg, onder wiens verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan ioniserende straling en die toezicht houdt op handelingen met röntgenapparatuur in de tandheelkundige praktijk.

De eindtermen voor de “Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming ConeBeam CT” zijn daarbij primair bedoeld voor een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een ConeBeam CT en die op deze handelingen toezicht houdt.

Bijlage 5.2, onderdeel B-2
Uit: Ministeriële regelgeving basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Kerncompetenties toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (Conebeam CT)

Studiekosten: € 1.295,-

Studiemateriaal: € 50,-

Examenkosten: € 75,-

Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld

Doelgroep
Tandarts, in bezit van diploma ‘TMS tandheelkunde basis’

Studiebelasting
Thuisstudie middels huiswerk vooraf: 16 uur
Tijdsduur opleiding: 16 uur

Diploma
Na afloop ontvang je – bij het positief afronden van de opleiding – een diploma.

Accreditatie
KRT

Tijden
9.00 uur tot 17.00 uur

KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie
Klik hier voor de KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie

Events

Ieder jaar verrast Dental Best Practice weer met gave events! Denk bijvoorbeeld aan hét event voor de balieassistent of voor de praktijkmanager! Bekijk hier de agenda en meld je aan voor één van onze events.

Het Event voor de balieassistentvr 20 september 2024event
Hét Event voor de praktijkmanagervr 11 april 2025event
Het Event voor de preventieassistentvr 29 november 2024event

Accreditaties

KRT Kwaliteitsregister Tandartsen
Q Keurmerk - Keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing
KRM Kwaliteitsregister Mondhygiënisten
Register Preventieassistenten
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs